KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider
Det med Gud

Om detmedGud.dk

Det kan du finde på detmedGud.dk

  • Helt grydeklare andagter lige til at printe ud og tage med til et møde.
  • Mulighed for at søge på kryds og tværs, på aldersgrupper, temaer, længder og meget andet.
  • Idéer til aktiviteter. Hvad kan man f.eks. lave, hvis man gerne vil arbejde med historien om Noahs Ark?
  • Anekdoter og fortællinger der er gode at bruge til børn og unge
  • Mere end 150 leksikonartikler om Bibelen, kristendom og meget andet.
  • Og meget mere, lige til at bruge i forkyndelsen til møder og på lejre.

Nyt: Lyn-powerpoint om sidens opbygning

Bibelen
Skriftstederne henviser til www.bibelen.dk – den autoriserede oversættelse af Bibelen af 1992 © Det Danske Bibelselsskab. Tilladelselse hertil er givet af Det Danske Bibelselskab

Meget mere på vej
Hjemmesiden detmedGud.dk gik i luften i efteråret 2005 og er blevet kraftigt revideret i foråret 2007. I tiden frem over, vil der dukke nye funktioner og muligheder op på siden, der vil være i løbende udvikling. Det kan lade sig gøre, fordi Y’s men Region Danmark i 2005-2006 gjorde detmedGud.dk til deres årsprojekt, som de støttede med indsamlede midler.

Bag hjemmesiden detmedGud.dk står.
De grønne pigespejdere | www.pigespejder.dk
FDF | www.FDF.dk
KFUM idrætsforbund | www.kfumid.dk
KFUM og KFUK i Danmark | www.kfum-kfuk.dk
KFUM-Spejderne | www.spejdernet.dk
Teologisk Pædagogisk Center | www.locus-dei.dk

Styregruppen bag detmedGud.dk kan kontaktes på detmedGud (snabel-a) detmedGud.dk.

Pilgrimspræst i Viborg
Anette Foged Schultz bliver den første ansatte pilgrimspræst i Danmark. Hun tilknyttes Viborg Pilgrimscentrum. Annette Foged Schultz var i sin tid med til at opstarte de fynske pilgrimsvandringer. Det er nu blevet en fast tradition i pinsen på den fine fynske ø. Ad ruter fra kystbyerne og ind til 'hovedstaden' Odense går forskellige grupper ad de fynske veje med piletræer og blomster. Anden pinsedag samles alle i Odense Domkirke til en fælles gudstjeneste og spisning.
Kollektdage

Kollektlisten

Kirkefondet administrerer denne side for FKOF - Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg. Læs mere om FKOF nederst på siden.

Hvad er en kollekt?
Ordet "kollekt" kommer fra latin og bruges i dag om indsamling ved gudstjenesten i kirken. At give kollekt og dele ud af sit overskud er en kristen tradition, der går helt tilbage til Det Nye Testamente, og som altid har været et element i den kristne gudstjeneste.

Kollektlisten
Den vejledende kollektliste udarbejdes af Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg. Menighedsrådene planlægger herudfra indsamlinger ved årets gudstjenester. FKOF godkender de organisationer/formål, der optages på listen og fordeler søn- og helligdagene mellem de forskellige organisationer/formål.

Indsamlinger ved folkekirkens gudstjenester skal gå til folkekirkelige formål/organisationer med mindre andet er bestemt af Kirkeministeriet. 

Klik her for at se kollektlisten for 2011 og de følgende år.


Giv kollekt via SMS til 1277!

En række folkekirkelige organisationer er via FKOF gået sammen om muligheden for at give kollekt via SMS. Man kan f.eks. bruge mobiltelefonen, hvis man ikke er i kirke eller ikke har kontanter på sig.

SMS-ordningen giver mulighed for at støtte, når man vil til den organisation, man ønsker at støtte, hvis den er med i ordningen.

Donationer til sms 1277 kollekt betales via mobiltelefonregningen. Man betaler donationsbeløbet + almindelig sms-takst. Organisationen modtager donationsbeløbet minus ca. 5 kr., som går til administration og drift af ordningen.

Ordningen fungerer således:
Send en SMS til 1277.  Skriv "Kollekt"  efterfulgt af organisationens kode på 2-4 bogstaver. De deltagende organisationers koder kan ses ved at klikke her.

Hvis du ikke skriver noget efter koden, støtter du med 50 kr.
Hvis du efter koden sætter mellemrum og skriver 100, støtter du med 100 kr.
Hvis du efter koden sætter mellemrum og skriver 150, støtter du med 150 kr.

Du modtager en SMS, der kvitterer for støtten.

Du kan bruge denne støtteform hele året til alle de deltagende organisationer.

SMS er en lige så sikker betalingsform som bankoverførsel. 

SMS-tjenesten udbydes af FKOF, c/o Kirkefondet, Peter Bangs Vej 1F, 2000 Frederiksberg, tlf. 33 73 00 33


Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg (FKOF) repræsenterer ca. 50 folkekirkelige organisationer i Danmark. Organisationerne omfatter alle sider af folkekirkens liv:
- mission
- diakoni
- undervisning
- børne- og ungdomsarbejde
- menighedsopbygning
- udlandskirker
- mellemkirkeligt arbejde og økumeni
- kirkelige retninger

FKOF ledes af et forretningsudvalg bestående af:

Birger Nygaard, Areopagos, formand
Jørn Jensen, Skt. Lukas Stiftelsen
Jens Chr. Olesen, Ydre Missions Hus
John Højgaard Jensen, Blå Kors Danmark
Peter Nord Hansen, Indre Mission
Simon Kangas Larsen, Danmarks Kirkelige Mediecenter

 

 

Kollektdage Kilde Kirkefondet

Dagens navn: Organisationens navn: Dato i 2008: Dato i 2009: Dato i 2010:
Nytårsdag * Det Danske Bibelselskab

www.bibelselskabet.dk

1. januar 1. januar 1. januar
Hell. 3 Kong. søndag Kristent Pædagogisk Institut

www.kpi.dk

6. januar 4. januar 3. januar
1. s. e. h. 3 k. * Missionen blandt Hjemløse

www.hjemlos.dk

13.januar (s.s.e.h3k) 11. januar 10. januar
2. s. e. h. 3 k. Mellemkirkeligt Arbejde

www.interchurch.dk

(2008: 20.s.e..trin)

(5.oktober) 18. januar 17. januar
3. s. e. h. 3 k.

* Kirkens Korshær

www.kirkenskorshaer.dk

20.januar (septuagesima) 25. januar 24. januar
Sidste s. e. h. 3 k.     1. februar  
Sidste s. e. h. 3 k. Kristent Pædagogisk Institut

www.kpi.dk

     
Septuagesima *Økumenisk ungdom

www.oekumeniskungdom.dk

(2008:  21.s.e.trin.)

(12.oktober) 8. februar 31. januar
Sexagesima * KLF – Kirke og Medier

www.klf.dk

27. januar 15. februar 7. februar
Fastelavn * Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler www.sondagsskoler.dk 3. februar 22. februar 14. februar
1. s. i fasten Y´s Men´s International Region Danmark

www.ysmen.dk

10. februar 1. marts 21. februar
2. s. i fasten Kristelig Handicapforening

www.k-h.dk

17. februar 8. marts 28. februar
3. s. i fasten N. F. S. Grundtvigs Fond

www.nfs-grundtvig.dk/fond%20folder/fond

24. februar 15. marts 7. marts
Midfaste * Kristeligt Forbund for Studerende

www.kfs.dk

2. marts 22. marts 14. marts
Mariæ Bebudelse Ordet og Israel

www.ordetogisrael.dk

9. marts 29. marts 21. marts
Palmesøndag *Danske Kirkers Råd

www.danskekirkersraad,dk

16. marts 5. april 28. marts
Skærtorsdag * Samvirkende Menighedsplejer

www.menighedsplejer.dk

20. marts 9. april 1. april
Langfredag - Friholdes som kollektdag - 21. marts 10. april 2. april
Påskedag * KFUM og KFUK i Danmark

www.kfum-kfuk.dk

23. marts 12. april 4. april
2. påskedag   24. marts 13. april 5. april
1. s. e. påske * Kofoeds Skole

www.kofoedsskole.dk

30. marts 19. april 11. april
2. s. e. påske Sankt Lukas Stiftelsen

www.sanktlukas.dk

6. april 26. april 18. april
3. s. e. påske Folkekirkens Ungdomskor

www.fuk.dk

13. april 3. maj 25. april
Bededag * Kirkefondet

www.kirkefondet.dk

18. april 8. maj 30. april
4. s. e. påske * Dansk Bibel-Institut

www.dbi.edu

20. april 10. maj 2. maj
5. s. e. påske Unge Hjem

www.ungehjem.dk

27. april 17. maj 9. maj
Kristi Himmelfart * Folkekirkens Mission

www.folkekirkensmission.dk

1. maj 21. maj 13. maj
6. s. e. påske

* KFUMs Soldatermission

www.kfums-soldatermission.dk

4.maj 24..maj 16. maj
Pinsedag * Folkekirkens Nødhjælp

www.noedhjaelp.dk

11. maj 31. maj 23. maj
2. pinsedag   12. maj 1. juni 24. maj
Trinitatis Religionspædagogisk Center

www.rpc.dk

18. maj 7. juni 30. maj
1. s. e. trin.

* Den grønlandske Bibelsag

www.bibelselskabet.dk

25. maj 14. juni 6. juni
2. s. e. trin. * FDF´s Missionsarbejde

www.fdf.dk

1. juni 21. juni 13. juni
3. s. e. trin. Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse

www.dkg.dk

8. juni 28. juni 20. juni
4. s. e. trin. Bibellæser-Ringen i Danmark

www.blr.dk

15. juni 5. juli 27. juni
5. s. e. trin. * IKON

www.ikon-danmark.dk

22. juni 12. juli 4. juli
6. s. e. trin. Tværkulturelt Center

www.tvaerkulturelt-center.dk

29. juni 19. juli 11. juli
7. s. e. trin. *Århus Diakonhøjskole

www.diakonhoejskolen.dk

6. juli 26. juli 18. juli
8. s. e. trin. * KFUM Idræt

www.kfumid.dk

13. juli 2. august 25. juli
9. s. e. trin. Dialogcentret

www.dci.dk

20. juli 9. august 1. august
10. s. e. trin. * Den Danske Israelsmission

www.israel.dk

27. juli 16. august 8. august
11. s. e. trin. Kirkeligt Centrum

www.kirkeligtcentrum.dk

3. august 23. august 15. august
12. s. e. trin. Døvemenighederne

www.folkekirken.dk/stifter/kbh/fredberg/doeves

10. august 30. august 22. august
13. s. e. trin. * Den Danske Diakonissestiftelse

www.diakonissen.dk

17. august 6. september 29. august
14. s. e. trin. Spedalskhedsmissionen

www.lepra.dk

24. august 13. september 5. september
15. s. e. trin. * Norea Radio

www.norea.dk

31. august 20. september 12. september
16. s. e. trin. * Dansk Missionsråds Efterårskollekt

www.dmr.org

7. september 27. september 19. september
17. s. e. trin. * Blå Kors

www.blaakors.dk

14. september 4. oktober 26. september
18. s. e. trin. * Menighedsfakultetet

www.teologi.dk

21. september 11. oktober 3. oktober
19. s. e. trin. Danmarks Kirkelige Mediecenter

www.dkmedie.dk

28. september   10. oktober
20. s. e. trin. 2008: Mellemkirkeligt Arbejde

www.interchurch.dk

5. oktober    
21. s. e. trin. 2008: *Økumenisk ungdom

www.oekumeniskungdom.dk

12. oktober    
3. søndag i oktober Indenlandsk Sømandsmission

www.indenlandsk-soemandsmission.dk

19. oktober

(=22. s. e. trin.)

18. oktober

(= 19. s. e. trin)

17. oktober

(=20. e. trin.)

21.s.e.trin.       24. oktober
idste søndag i okt. Kolonien Filadelfia

www.filadelfia.dk

26. oktober

(=23. s. e. trin)

25. oktober

(=20. s. e. trin)

31. oktober

(=22. s. e. trin.)

Allehelgen * Danske Sømands og Udlandskirker (DSUK)

www.dsuk.dk

2. november 1. november 7. november
2. søndag i nov. KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark

www.kfumsoc.dk

9. november

(= 25. s. e. trin)

8. november

(= 22. s. e. trin)

14. november

(= 24. s. e. trin

22. s. e. trin.        
23. s. e. trin. 2009: Danmarks Kirkelige Mediecenter

www.dkmedie.dk

  15. november  
24. s. e. trin.        
25. s. e. trin.        
26. s. e. trin.   16. november    
Sidste s. i kirkeåret * Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark

www.indremission.dk

23. november 22. november 21. november
1. s. i advent Trankebarfondet 30. november 29. november 28. november
2. s. i advent Kirkeligt Samfunds Arbejde i Sydslesvig

www.vartov.dk

7. december 6. december 5. december
3. s. i advent Hans Tausens Fond 14. december 13. december 12. december
4. s. i advent *AGAPE

www.foreningenagape.dk

21. december 20. december 19. december
Juleaftensdag * Børnesagens Fællesråd

www.boernesagen.dk

24. december 24. december 24. december
Juledag   25. december 25. december 25. december
2. juledag   26. december 26. december 26. december
Julesøndag   28. december 27. december  
 

Det er muligt at give kollekt via sms til organisationer med *. 

4. søndag efter Hellig 3 Konger, (+ 5. og 6.) og sidste søndag efter Hellig 3 Konger friholdes som fast kollektdag, fordi de bruges i de år hvor der ikke er så mange Trinitatissøndage. 

Opdateret 7. december 2007

Pilgrimsliv - Håndbog for vandringsfolk
Elisabeth Lidell - Hans-Erik Lindström:
Pilgrimsliv - Håndbog for vandringsfolk
Vandringen i det ydre landskab åbner mulighed for en indre rejse i
sindet. Pilgrimsvandring er refleksion og ro, stilhed og eftertanke -
samt smukke naturoplevelser.
Man bevæger sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt. Denne bog
henvender sig til alle, der ønsker at påbegynde pilgrimsvandring, men
er også velegnet som inspiration for den erfarne vandrer. Hans-Erik
Lindström er pilgrimspræst og forfatter og arbejder på Pilgrimscentret
i Vadstena, Sverige. Elisabeth Lidell er sognepræst i Risskov og
initiativtager til afholdelse af pilgrimsseminarer og oprettelse af
hjemmesiden: www.pilgrimsvandring.dk  
Pilgrimsvandringer
Tanker af Peter Værum
Bøn - vejledning
Roskilde stifts hjemmeside har vejledning i bøn
Mange links vedr. gudstjeneste og bøn
Dansk Tidegærd
Tidebønner og greoriansk sang på dansk. Den lille tidebog. Den lille Tidebog er et praktisk lille hæfte på 48 sider med bibelsk fællesbøn sunget på dansk på gregorianske melodier. Det indeholder en kort morgen- og aftenbøn, laudes, sekst, vesper og completorium samt et mindre salme- og hymnetillæg. Alle sangtekster er forsynet med noder.
Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring er et billede på vort liv i det hele taget fra vugge til grav. Pilgrimsvandringer rundt om i landet Foredrag om pilgrimsvandring . Artikler

Danmarks første pilgrimscentrum
ligger i Viborg.

Pilgrimsvandring i Sverige
Sveriges pilgrimscentrum i Vadstena
 
.
Tekstlæsninger på søndag
Næste søndags bibeltekster
Page  1 2 Næste
Login Registrer Sitemap Kontakt