KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider
Påskens drama. Døden vinder. Døden taber Kirkeår
Hvad sker i påskedagene. Palmesøndag, Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag. Læs Jesu lidelseshistorie: tilfangetagelse, tortur, henrettelse og de sidste ord på korset.
WWWhttp://www.kirker.dk/kirkeliv/paasketema.htm
Advent Kirkeår
Advent er et latinsk ord og betyder Herrens anskomst (Adventus Domini). Vi venter i adventstiden på Guds komme til jor­den. Advent strækker sig over 4 søndage. Der er noget dobbelttydigt over den ankomst vi venter på. Det er ikke kun Jesu fødsel, man forbereder sig på. Det er også den ufattelige dag, hvor Guds søn kommer tilbage for at holde dom over levende og døde. Første søndag i advent begynder det nye kirkeår. Den liturgiske farve er lilla. I farven lilla ligger der både forventning og ængstelse.
Kollekter - indsamlinger Kirkeår
Hvad samles der ind til ?
i kirken på søndag. Klik her
WWWhttp://www.kollektliste.dk/
Palmesøndag, skærtorsdag, langfredag og påskedag Kirkeår
Læs bibelteksterne til påskens gudstjenester
WWWhttp://www.folkekirken.dk/cgi-bin/perikope/text.exe
Simeon og Jesusbarnet Kirkeår
Simeon med Jesus barnet  Julesøndag hører vi om de fromme gamle mennesker Simeon og Anna. Simeon får din drøm opfyldt, da han ser Jesus.
Påsketema Kirkeår
Læs kirker.dk's påsketema
WWWhttp://www.kirker.dk/kirkeliv/paasketema.htm
Helligtrekonger Kirkeår
Helligtrekongertiden følger efter Jul. De 3 vise mænd. Dejlig er den himmel blå. Helligtrekongersaften i Peters Jul.
Læs mere klik på overskriften ....
WWWhttp://jul.kirker.dk
Kristi Himmelfart Kirkeår
Kristi Himmelfart 40 dage efter påske (Jesu opstandelse) og 10 dage før pinse (Helligåndens komme), hvor Jesus giver missionsbefalingen: "Gå ud i alverden og prædik evangeliet
Login Registrer Sitemap Kontakt