KIRKER.DK Danske Kirkers hjemmesider
Alllehelgen, kristen tradition
Kirkeår
Kristne traditioner

I den katolske kirke har man to festdage: Alle Helgens Dag og Alle Sjæles Dag. Klik og læs mere ....

Alle Helgens Dag fejrer man alle helgener og martyrer. Mennesker, der var særligt gode mennesker eller som var døde for deres kristne tro.
Mens man på
Alle Sjæles Dag fejrede og mindedes alle almindelige døde. Den dag blev der afholdt messer/ gudstjenester med masser af bønner, for at hjælpe de døde gennem Skærsilden, hvor de opholdt sig for at afsone/ betale for de synder, de havde begået i livet.


Alle Helgens Dag

I Folkekirken fejres Alle Helgens Dag ved gudstjenesterne den første søndag i november.

Der mindes vi de døde.
Vi ved godt, at de døde ikke går igen, -de flakker ikke om som genfærd, for vi tror, de har det godt hos Gud.
De ”sover sødt”, er kommet ”hjem” til Gud eller har det rart i ”Guds Rige”, som billederne i vores smukke salmer beskriver.
Vi skal ikke hjælpe de døde gennem skærsilden, eller skræmme de onde spøgelser tilbage til dødsriget, for de hviler i fred hos Gud i hans rige.
Vi hverken tilbeder eller dyrker de døde på Alle Helgens Dag, men vi mindes med respekt, dem vi elskede og holdt af, men som nu er borte.

Vi tænder lys for at synliggøre, at vi mindes de døde.
Det skaber stemning med levende lys. Det symboliserer det levende og varme, og det bryder mørkets magt, som vi ellers kan føle stærkt, når vi har mistet et menneske, som vi holdt af.

I mange kirker bliver navnene på de døde i det sidste år læst op og der bliver tændt lys ved gudstjenesterne på søndag (2. november).

Kilde: Majbrit Daugaard

Login Registrer Sitemap Kontakt