Børnegudstjeneste

Spaghettigudstjenesterne i Lindeskovkirken begynder igen og er en gudstjeneste i børnehøjde med sang og fagtermed gode historier og med sjov og alvor. Efter gudstjenesten serveres der spaghetti og kødsovs. Pris kr. 2000 for voksne ? børn gratis.Spaghettigudstjenesterne forestås af sognepræst Bjørn Krohn og sognemedhjælper Erik Christophersen.

Børnegudstjeneste

Spaghettigudstjeneste er en kort gudstjeneste tilrettelagt for børnefamiliermed bibelfortællinglystændingbøn og salmesang - alle er velkomne til at være med. Efterfølgende er der mulighed for fællesspisning i sognegården. Alle er velkomne til at deltage til spisningen. Det koster 10 kr. pr. person eller 30 kr. pr. familie. Vi forventer at slutte senest kl. 18.30.