Gode råd til at spare på energien i kirken.

Børnegudstjeneste

Spaghettigudstjenesterne i Lindeskovkirken begynder igen og er en gudstjeneste i børnehøjde med sang og fagtermed gode historier og med sjov og alvor. Efter gudstjenesten serveres der spaghetti og kødsovs. Pris kr. 2000 for voksne ? børn gratis.Spaghettigudstjenesterne forestås af sognepræst Bjørn Krohn og sognemedhjælper Erik Christophersen.

Børnegudstjeneste

Spaghettigudstjeneste er en kort gudstjeneste tilrettelagt for børnefamiliermed bibelfortællinglystændingbøn og salmesang - alle er velkomne til at være med. Efterfølgende er der mulighed for fællesspisning i sognegården. Alle er velkomne til at deltage til spisningen. Det koster 10 kr. pr. person eller 30 kr. pr. familie. Vi forventer at slutte senest kl. 18.30.

Gudstjeneste

Fortælling: ''Daniel og løverne'' Spaghettigudstjeneste i Roskilde Domkirke er en hyggelig uformel halv times gudstjenestehvor man kan falde lidt ned efter dagens opgaver. Imens man hører historiersynger og leger sammen med sine børner der andre der laver spaghetti og kødsovssom vi bagefter spiser sammen i konventhuset.    (Voksne kan betale 20 kr. for maden.)  

Gudstjeneste

Der er kun levende lys tændtså du kan lægge dagen bag dig og finde nærvær og ro. Du skal blot komme og være. Musikord og bøn sammen med nærvær og en rolig vejrtrækning er det aftenen byder på. Med restriktioner