Ellen Aagaard Petersen Sætter man pris på en klassisk gudstjeneste med orgelmusik, korsang, lys, blomster og en kirketjener, der diskret deler salmebøger ud og vasker alterbægre op, må man komme afsted til flest muligt i påsken. I ugerne efter påske er ingen af delene en selvfølge, ligesom forårets konfirmationer, bryllupper og måske også begravelser kan…

Andreas Lindbjerg Nielsen Langfredag bliver Vesterbrogade i København forvandlet til en nutidig Via Dolorosa – smertens vej – som var den vej, Jesus gik ad med korset på ryggen. Det sker, når flere kirker på Vesterbro og i Indre by for syvende år i træk inviterer til gadeoptoget KøbenhavnerPassionen. Passionsspillet, der traditionelt er kendt fra det…

Henrik Dons Christensen, Kirken i København Vi møder sognepræst Mette Kathrine Grosbøll, der er med i dokumentarprogrammerne ‘Mit Livs Konfirmation’, som starter på TV2 i næste uge. Hun er præst i Sions Kirke, der ligger flot ud mod den travle Østerbrogade.  Om en måned er kirken fyldt til randen med unge mennesker på vej ind i de…

Bo Nygaard Larsen Samtalerne mellem de forskellige religioner har for alvor fået fodfæste. Ikke kun i folkekirken, men i hele samfundet. Det mærker Folkekirke og Religionsmøde, F&R, der er en samarbejdsorganisation for det mellemreligiøse arbejde i ni af landets ti stifter. – Det er tydeligt, at flere og flere er optaget af religionsmødet. Det glæder…

Ellen Aagaard Petersen Er vi ved at gå fra en erindringskultur til en glemselskultur? Henrik Stubkjær, biskop over Viborg stift stiller spørgsmålet efter bispemødet sidste uge, hvor kirkegårdskulturen blev drøftet. Tendensen er nemlig klar. Flere får sat deres urne ned i fællesgrav, – en plæne uden gravsten, eller asken bliver spredt på havet. Og de,…

Mia Leth Frisch Hviid Store bededag blev i 1686 indført af biskop over Sjælland, Hans Bagger, som en særlig dansk helligdag, der altid falder den fjerde fredag efter påske. Dagen var tiltænkt bøn og kirkegang, og siden midten af 1800 tallet har man også forbundet dagen med varme hveder. Og der er stadig både bøn…

Mia Leth Frisch Hviid Præster, som underviser 7. og 8. klassernes konfirmander, mærker tydeligt skolereformens konsekvenser. Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) har netop udgivet rapporten ‘Slår fundamentet revner?’, som undersøger de nye vilkår for folkekirkens konfirmationsforberedelse efter folkeskolereformen. Den viser blandt andet, at 40 procent af morgenlektionerne er udskiftet med eftermiddagslektioner, og det er et…

Mia Leth Frisch Hviid ‘Danmark er frit! Hvad vi har haabet på og bedt om gennem 5 Aar er sket.’ Sådan indledte biskopperne deres hyrdebrev til landets præster efter befrielsen fra den tyske besættelsesmagt den 5. maj 1945. Taknemmeligheden over igen at kunne leve et liv i frihed er central i biskoppernes brev. Taknemmelighed og…

Mia Leth Frisch Hviid Da historien om Jesus’ liv på jorden sluttede Kristi Himmelfartsdag, begyndte der også en ny. Det var historien om de første kristne menigheder og kirkens begyndelse. 50 dage efter Jesus’ død og opstandelse i påskedagene steg Helligånden ned til disciplene og gav dem modet til at vandre ud i verden og…

Andreas Lindbjerg Nielsen Det er en sejlivet myte, at folket flygter ud af folkekirken. Procentdelen af medlemmer i befolkningen er ganske vist faldende, men det går ikke nær så stærkt som i lande, vi normalt sammenligner os med. Tre ud af fire danskere er stadig medlemmer af folkekirken. Således de kolde tal. Men hvad er…