Mia Leth Frisch Hviid ‘Danmark er frit! Hvad vi har haabet på og bedt om gennem 5 Aar er sket.’ Sådan indledte biskopperne deres hyrdebrev til landets præster efter befrielsen fra den tyske besættelsesmagt den 5. maj 1945. Taknemmeligheden over igen at kunne leve et liv i frihed er central i biskoppernes brev. Taknemmelighed og…