Bregninge kirke Ærø

Bregninge kirke Ærø Bregninge kirke Ærø BREGNINGE KIRKE er grøn kirke I Langeland-Ærø provsti har de igennem længere tid arbejdet med bestræbelserne på at blive Grøn Kirke. De har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med sagen. Arbejdsgruppen består af lokale frivillige, medlemmer fra det nyvalgte menighedsråd, repræsentanter for praktiske medarbejdere såsom kirkesangere og gravere og