Bregninge kirke Ærø

KIRKELIV – GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER

Bregninge kirke Ærø

Bregninge kirke Ærø

BREGNINGE KIRKE er grøn kirke

I Langeland-Ærø provsti har de igennem længere tid arbejdet med bestræbelserne på at blive Grøn Kirke. De har nedsat en arbejdsgruppe som arbejder med sagen. Arbejdsgruppen består af lokale frivillige, medlemmer fra det nyvalgte menighedsråd, repræsentanter for praktiske medarbejdere såsom kirkesangere og gravere og præst Agnes Haugaard.

Kontaktperson Ingolf Andersen fortæller: “Vi har fået indført, at der ved hvert menighedsrådsmøde er et fast punkt på dagsordenen med orientering og diskussion af grønne initiativer i sognet. Et enigt menighedsråd har vedtaget at Ærø sogns syv kirker skal søge godkendelse som Grønne kirker.”

Grøn kirke

Kalender


KONTAKT

Adresse

Vester Bregninge 15 – 5970 Ærøskøbing

GPS

54.894372766336, 10.310575059495

Facebook

YouTube video

YouTube Kanal

KIRKEN

Se flere smukke billeder i Facebookgruppen Kirkebilleder


Om kirken

Bregninge Kirke er oprindeligt en romansk kirke fra 1200-tallet med storladne gotiske hvælv, indbygget sidst i 1400-tallet.
Tårnets imponerende spir (Østslesvisk præget) er tækket med egetræsspåner.
Kalkmalerierne fra ca. 1510 til 1525 – bl.a. Jesu lidelseshistorie og Johannes Døberens liv – er afdækket 1915-22 og sidst restaureret i 1956 af Egmont Lind.
Fornem trefløjet altertavle fra tiden kort før Reformationen, udført af den berømte træskærermester Claus Berg (også mester for altertavlen i Odense Domkirke). Korbuekrucifiks fra senmiddelalderen. Prædikestol i renæssancestil (1612).
Orglet er fra 1941, bygget af Marcussen og Søn, Aabenraa. Det har 14 stemmer med i alt 1026 piber.
Glasmosaik i våbenhus af Sven Havsteen-Mikkelsen, skænket til kirken af ham. Ved den nordlige indgang til kirkegården ses stadig en kreaturrist. Kirkens hjemmeside

Byggeår

1250

Wikipedia

Danmarks Kirker

Din kirkeside

Du kan få adgang til at redigere denne kirkeside. Få adgang her. Det er gratis. 

Skriv en anmeldelse

Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.