Østbirk Kirke

KIRKELIV

Østbirk Kirke

Peder Skramsgade 1K – 8752 Østbirk

Østbirk Sogn

Østbirk kirke video
Østbirk kirke video

KONTAKT

Adresse

Peder Skramsgade 1K – 8752 Østbirk

Gps

55.9670572, 9.7515929

Facebook

YouTube video

Se smukke billeder i gruppen Kirkebilleder

YouTube Kanal

KIRKEN

Om kirken

Østbirk kirke er en kirke fra ca. 1200 som ligger i Voer Herred i det tidligere Skanderborg Amt i Østjylland. I middelalderen hørte kirken under Voer kloster. Kirken er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1267.Skipet stammer fra en romansk kirke av rå kampesten og travertin uten tydelig sokkel. Tårnet og den søndre korsarmen ble oppført i sengotikken, opprinnelig ble det også oppført en korsarm mot nord. Den nordre korsarmen ble innredet som gravkapell for Peder Skram.I 1856 ble den nordre korsarmen revet og gravkapellet ble flyttet til den søndre korsarmen. Gavlen i søndre korsarm er prydet med sirkelblendinger. I renessansen ble det opprinnelige koret erstattet med det nåværende langhuskor og våpenhuset ble oppført samtidig. Byggematerialene til ombygningen stammer fra den nedrevne Vrold kirke; de ble skjenket til Niels Skram av Frederik II.
Den øvre delen av tårnet ble bygget om i 1789 og fikk pyramidespir. På kirkedørens utvendige side sees to trerelieffer; et løvehode av Mogens Bøggild og et lam av Hjalte Skovgaard, begge blev utført i 1949. Kirkens hjemmeside

Byggeår

1100

Lyd Kirkepartner


Hvad synes du om denne kirkeside?


Er det din kirke, så få adgang til denne kirkeside?

  • Fejl i oplysninger?
  • Rediger tekst. Tilføj gode fotos.
  • Login/registrer.

Læs om hvordan du får adgang til din kirkeside

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

%d bloggers like this: