Gudstjenester i Viborg Stift

Gudstjenester i Viborg Stift.

Oktober og november 2022

Find kirke eller præst ved at skrive i Søg:

Klik på kolonneoverskrift for at sortere

    
StedPersonDato og tidTekst
SkovbakkehjemmetMette Christoffersen Gautier04/10 -22 10:30
MalmhøjMikael Holst Kongensholm04/10 -22 14:30 v. Mikael Holst Kongensholm. Folk fra byen er velkommen til at være med, der er kaffe og hygge efter gudstjenesten.
Ans KirkeErik Lippert Bjørn05/10 -22 17:00 Ans kirke: fyraftensgudstjeneste v. Erik Bjørn
Isenvad KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen05/10 -22 17:00Spaghettigudstjenester er for børn og deres voksne. En meget børnevenlig gudstjeneste, efterfulgt af aftensmad og hygge. 1½ time i hyggeligt samvær med familien og en masse andre familier. Pris: voksne 20 kr / børn 10 kr. (MobilePay eller kontant)
Struer KirkeJonas Serner-Pedersen og Charlotte Nygaard05/10 -22 19:00
Østerbølle KirkeLine Karmann Børding05/10 -22 19:30 i Østerbølle kirke med Aggersund Gospelkor. 
KildehøjRené V. Jensen06/10 -22 10:15
Fredens Kirke.06/10 -22 17:00
Herning Kirke.07/10 -22 20:00
Glyngøre KirkeSusan Aaen08/10 -22 11:00
SakristietBo Arvid Knudsen09/10 -22 08:30
Ikast Østre KirkeBirthe Buch Møberg09/10 -22 08:30
Timring KirkeCarsten Hoffmann09/10 -22 08:3017. søndag efter trinitatis   09-10-2022 Tekstrække: Anden række Salmisten skriver:  Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder. Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig! Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes.    Salmernes Bog 40,2-6 * Epistlen skrives i Judasbrevet: I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.  Judasbrevet 1,20-25 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«   Markusevangeliet 2,14-22
Gjellerup KirkeInge Marie Kirketerp Hansen09/10 -22 08:30
Holstebro KirkeErik Ladegaard09/10 -22 08:30
Bording KirkeMorten Meiner09/10 -22 08:45I Bording Kirke ved Morten Meiner. Der er rundstykker i Kirkehuset efter gudstjenesten.
Aulum KirkeMaj Brit Hvid Christensen09/10 -22 08:45
Sinding KirkeLasse Bøgh Madsen09/10 -22 08:45
Svingelbjerg KirkeTroels Laursen09/10 -22 09:00
Fabjerg KirkeLeo Toftgaard09/10 -22 09:00
Vind KirkeMorten Mouritzen09/10 -22 09:00
Heldum KirkeLisbeth Holm Filtenborg09/10 -22 09:00
Vindum KirkeKnud Erik Nissen09/10 -22 09:00
Borbjerg KirkeAsger Petersen09/10 -22 09:00
Handbjerg KirkeMarie Overlade Larsen09/10 -22 09:00Gudstjeneste med altergang.
Vinderup KirkeTove Rask Søndergaard09/10 -22 09:00?17. s. e. trin. Tove Rask Søndergaard?
Gimsing KirkeJonas Serner-Pedersen09/10 -22 09:00
Vinkel KirkeKirsten Greve09/10 -22 09:00
Vinderslev KirkeMikael Holst Kongensholm09/10 -22 09:00 v. Mikael Holst Kongensholm.
Haderup KirkeAfonso Justino Waco09/10 -22 09:0017.s.e. trinitatis.
Hvidbjerg KirkeThorkil Lundberg09/10 -22 09:00Efter gudstjenesten er der kirkekaffe. 
Humlum KirkeHans Vestergaard Jensen09/10 -22 09:00
Nees KirkeOle Rasmussen09/10 -22 09:00
Ans KirkeJørgen Løvsted09/10 -22 09:00 Ans kirke v. Jørgen Løvstad
Blåhøj KirkeKarin Rahbek-Engmarksgaard09/10 -22 09:00
Engbjerg KirkeKarsten Christensen09/10 -22 09:00
Sahl KirkeBjarne Bæk Markussen09/10 -22 09:00
Klejtrup KirkeMalene Dahl09/10 -22 09:00
Vejrum KirkeErik Bro Lavdal09/10 -22 09:00
Hjorthede KirkeGitte Korsholm Wamberg09/10 -22 09:00
Ørnhøj KirkeLykke Kloch Sørensen09/10 -22 09:00
Trans KirkeK. Nyboe Rasmussen09/10 -22 09:00
Haunstrup KirkeMona Kjær Nielsen09/10 -22 09:00
Trandum KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild09/10 -22 09:00
Ørum KirkeSøren Tolstrup Christensen09/10 -22 09:00
Hygum KirkeIben Tolstrup09/10 -22 09:00
Nørre Felding KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn09/10 -22 09:00
Hyllebjerg KirkeRasmus Hauge Madsen09/10 -22 09:00
Lundø KirkeBjarke Mikael Møller-Sørensen09/10 -22 09:00 Bjarke Møller-Sørensen
Ulbjerg KirkeDorthe Rosendal09/10 -22 09:00
Lem PræstegårdJonas Eg Knudsen09/10 -22 09:00Gudstjenesten fejres i den tomme stue i præsteboligen. Brug den private indgang.
Lomborg KirkeHenning Bjerg Mikkelsen09/10 -22 09:00
Assing KirkeKlaus Buch Møberg09/10 -22 09:30gudstjeneste
Aars KirkeLone Primdahl Dolmer09/10 -22 09:30Der er deltagelse af alle 3 præster, Lone Primdahl Dolmer, Lisbet Dalhoff Helding og Jens Jacob Kaufmann Jensen
Nøvling KirkeCarsten Hoffmann09/10 -22 09:3017. søndag efter trinitatis   09-10-2022 Tekstrække: Anden række Salmisten skriver:  Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder. Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig! Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes.    Salmernes Bog 40,2-6 * Epistlen skrives i Judasbrevet: I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.  Judasbrevet 1,20-25 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«   Markusevangeliet 2,14-22
Fjelsø KirkeKjeld Bjørn Nielsen09/10 -22 09:30
Ulstrup KirkeKarin Hasling09/10 -22 09:30
Tårup KirkeAnn Maj Lorenzen09/10 -22 09:30
Løvel KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen09/10 -22 09:30
Karstoft KirkeChristian Dalsgaard Thomsen09/10 -22 09:30
Ravnstrup KirkeHanne Ellemann Rytter09/10 -22 09:30
Testrup KirkeLine Karmann Børding09/10 -22 09:30 i Testrup kirke
Løgstør KirkeAnne Christine Benner09/10 -22 09:30
Oudrup KirkeTorben Haahr09/10 -22 09:30?
Fredens KirkeAlex Dahl Nielsen09/10 -22 10:00
SøndermarkskirkenKirstine Rasmussen09/10 -22 10:00
Brande KirkeInger Marie Mortensen09/10 -22 10:00
Skærlund KirkeArne Holst-Larsen09/10 -22 10:00
Sct. Johannes KirkeScot Alastair Christensen09/10 -22 10:00Højmesse v. Scot A. Christensen
BaunekirkenLasse Bøgh Madsen09/10 -22 10:00
Herning KirkeBo Arvid Knudsen09/10 -22 10:00
Skive KirkeJesper Hornstrup09/10 -22 10:00
Hedeager KirkeAnnette Birk-Sørensen09/10 -22 10:00
Viborg DomkirkeThomas Frank09/10 -22 10:00
Ikast KirkeKent Kjær Andersen09/10 -22 10:00
Vestervang KirkeKaren Johanne Neergaard Stubkjær09/10 -22 10:00
Faurholt KirkeBirthe Buch Møberg09/10 -22 10:00
Gjellerup KirkeInge Marie Kirketerp Hansen09/10 -22 10:00
Kølkær KirkePoul Nygaard Kristensen09/10 -22 10:00
Holstebro KirkeMia Malene Wriedt09/10 -22 10:00
Gullestrup KirkeJulius Sommer09/10 -22 10:0017. søndag efter trinitatis v/Julius Sommer
Frederiks KirkeGitte Thorsøe09/10 -22 10:00
Karup KirkeJohanne Langdal Rindsig 09/10 -22 10:00
Almind KirkeInge Mader Jensen09/10 -22 10:00(Livestreames) Høstgudstjeneste. Mathis Thybo Amby medvirker på trombone ? i daglig tale kaldet trækbasun. Mathis har tidli-gere medvirket ved gudstjenester i vore tre kirker til stor glæde for menigheden. Der bliver serveret kaffe i våbenhuset efter guds-tjenesten.
Almind KirkeInge Mader Jensen09/10 -22 10:00(Livestreames) Høstgudstjeneste. Mathis Thybo Amby medvirker på trombone ? i daglig tale kaldet trækbasun. Mathis har tidli-gere medvirket ved gudstjenester i vore tre kirker til stor glæde for menigheden. Der bliver serveret kaffe i våbenhuset efter guds-tjenesten.
Almind KirkeInge Mader Jensen09/10 -22 10:00(Livestreames) Høstgudstjeneste. Mathis Thybo Amby medvirker på trombone ? i daglig tale kaldet trækbasun. Mathis har tidli-gere medvirket ved gudstjenester i vore tre kirker til stor glæde for menigheden. Der bliver serveret kaffe i våbenhuset efter guds-tjenesten.
Sortebrødre KirkeLaila Hansen09/10 -22 10:00
Sir KirkeHenrik Guldbrandt Kjær09/10 -22 10:00Koret medvirker Om ny vin på nye sække
Egeris KirkeBirgitte Refshauge Kjær09/10 -22 10:15
Rønbjerg KirkeAnita Engberg09/10 -22 10:15
Resen KirkeMette Gautier09/10 -22 10:15
Hem KirkeMorten Rydal09/10 -22 10:15
Hodsager KirkeMaj Brit Hvid Christensen09/10 -22 10:15
Bjerringbro KirkeGitte Korsholm Wamberg09/10 -22 10:15
Bjerring KirkeBjarne Bæk Markussen09/10 -22 10:15 17. søndag efter trinitatsi v /Bjarne Bæk Markussen
Houlkær KirkeKristine Jersin09/10 -22 10:30ved Kristine Jersin
Nørlem KirkeIben Tolstrup09/10 -22 10:30Samme søndag kl. 10.30 er der gudstjeneste for hørehæmmede i Ramme kirke ved præst for hørehæmmede Søren Skov Johansen
Vinding KirkeMorten Mouritzen09/10 -22 10:30
NørrelandskirkenCarsten Ørum Jørgensen09/10 -22 10:30
Lemvig KirkeLisbeth Filtenborg09/10 -22 10:30Efter gudstjenesten er der BRUNCH for unge i Kirkehuset
Hogager KirkeAsger Petersen09/10 -22 10:30
Nørre Vinge KirkeChristian Bernhard Langballe09/10 -22 10:30
Sahl KirkeTove Rask Søndergaard09/10 -22 10:30?17. s. e. trin. Tove Rask Søndergaard?
Måbjerg KirkeMartin Boje Christensen09/10 -22 10:30
Sunds KirkeHanne Marie Meier09/10 -22 10:3017.s.e. trinitatis.
Daugbjerg KirkeSigne Riis Paludan09/10 -22 10:30
Struer KirkeThorkil Lundberg09/10 -22 10:30
Rind KirkeVicky Lützen Popp Fredslund09/10 -22 10:3017. søndag efter Trinitatis, Vicky Fredslund
Engesvang KirkeTorben Pedersen09/10 -22 10:30
Ørslevkloster KirkeJeppe Jensen09/10 -22 10:30
Rødding KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen09/10 -22 10:30
Nørre Snede KirkeArne Kiel Nielsen09/10 -22 10:30Gudstjeneste med altergang i Nørre Snede kirke v/ Arne Kiel Voksenkoret medvirker
Sønder Rind KirkeKirsten Greve09/10 -22 10:30Menighedsmøde
Fonnesbæk KirkeValdemar Mahon Ringsmose09/10 -22 10:30Velkommen til højmesse i Fonnesbæk Kirke v. Valdemar Mahon Ringsmose. Under prædikenen er der børnekirke med sang, leg og fortælling i kirkens legerum. Indsamling i dag til Kirke-til-kirke projekt. Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på mobilepay 20714.
Grove KirkeAfonso Justino Waco09/10 -22 10:3017.s.e. trinitatis.
Odby KirkeLiv Marit Tjelle Holm09/10 -22 10:30
Lyby KirkeToni Elisabeth Irgens-Møller09/10 -22 10:30
Bøvling KirkeOle Rasmussen09/10 -22 10:30
Venø KirkeHans Vestergaard Jensen09/10 -22 10:30
Mejrup KirkeMarie Overlade Larsen09/10 -22 10:30 Kl. 10.30 Marie Overlade Larsen
Hinge KirkeMikael Holst Kongensholm09/10 -22 10:30
Mejdal KirkeIrene Kristina Lindegaard09/10 -22 10:30
Hjerm Østre KirkeJonas Jacob Serner-Pedersen09/10 -22 10:30
Harboøre KirkeKarsten Christensen09/10 -22 10:30
Stoholm KirkeAnna-Christine Bruhn Elming09/10 -22 10:30
Ramsing KirkeDorte Ponsgård09/10 -22 10:30
Nautrup KirkeChristian Kjær Bjerre09/10 -22 10:30V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre
Nørre Nissum KirkeLeo Toftgaard09/10 -22 10:30
xx09/10 -22 10:30
Ferring KirkeK. Nyboe Rasmussen09/10 -22 10:30
Elsborg KirkeKnud Erik S. Nissen09/10 -22 10:30
Thyborøn KirkeJim Sander Christensen09/10 -22 10:30
Snejbjerg KirkeMona Kjær Nielsen09/10 -22 10:30
Sevel KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild09/10 -22 10:30
Viskum KirkeSøren Tolstrup Christensen09/10 -22 10:30
Skivum KirkeMette Holmstrøm09/10 -22 10:30
Lindum KirkeTrine Munk Kristensen09/10 -22 10:30Høst-gudstjeneste.
Højslev KirkeBjarke Mikael Møller-Sørensen09/10 -22 10:30 Bjarke Møller-Sørensen
Junget KirkeClaus Henry Olsen09/10 -22 10:30
Balling KirkeJonas Eg Knudsen09/10 -22 10:30
Skals KirkeMalene Dahl09/10 -22 10:30
Farsø KirkeRasmus Hauge Madsen09/10 -22 10:30
Ramme KirkeSøren Skov Johansen09/10 -22 10:30Teksterne denne søndag vil blive vist på storskærm og prædiken vil foreligge i en trykt udgave. Efter gudstjenesten er der samvær med frokost, hvor Søren Skov Johansen har et lille oplæg. Søren Skov Johansen er landsdelspræst for hørehæmmede.
Thorning KirkeJørgen Løvstad09/10 -22 10:30
Fovlum KirkeTroels Laursen09/10 -22 10:30
Sankt Mortens KirkeSofie Skamris Pedersen09/10 -22 10:45Denne søndag er der også opstart og indskrivning for konfirmanderne på Fur.
Glyngøre KirkeSusan Aaen09/10 -22 10:45
Sønder Felding KirkeKlaus Buch Møberg09/10 -22 11:00
Vildbjerg KirkeCarsten Hoffmann09/10 -22 11:0017. søndag efter trinitatis   09-10-2022 Tekstrække: Anden række Salmisten skriver:  Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Han lagde mig en ny sang i munden, en lovsang til vor Gud. Mange skal se det og frygte, og de skal stole på Herren. Lykkelig den mand, der tager sin tilflugt til Herren og ikke vender sig til dæmoner og til dem, der søger løgneguder. Store ting har du gjort; Herre, min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig! Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes.    Salmernes Bog 40,2-6 * Epistlen skrives i Judasbrevet: I, mine kære, skal opbygge jer selv på jeres hellige tro og bede i Helligånden. Bevar jer selv i Guds kærlighed, mens I venter på, at vor Herre Jesu Kristi barmhjertighed fører jer til evigt liv. Der er nogle, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler; nogle skal I frelse ved at rive dem ud af ilden; andre igen skal I være barmhjertige imod, men med frygt, så I endog skyr den kjortel, der er plettet af deres syndige krop. Ham, som formår at værne jer mod fald og stille jer over for sin herlighed, uden fejl og fulde af jubel, den eneste Gud, vor frelser ved vor Herre Jesus Kristus, ham være ære og majestæt, magt og myndighed før tidens begyndelse, nu og i al evighed! Amen.  Judasbrevet 1,20-25 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da Jesus gik videre, så han Levi, Alfæus' søn, sidde ved toldboden, og han sagde til ham: »Følg mig!« Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bords i hans hus, og mange toldere og syndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med syndere og toldere, spurgte de hans disciple: »Hvorfor spiser han sammen med toldere og syndere?« Men da Jesus hørte det, sagde han til dem: »De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere.« Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Da kom der nogle til ham og spurgte: »Hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke?« Jesus svarede dem: »Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrympet stof på en gammel kappe; for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække; for så sprænger vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække!«   Markusevangeliet 2,14-22
Gedsted KirkeKjeld Bjørn Nielsen09/10 -22 11:00
Fiskbæk KirkeAnn Maj Lorenzen09/10 -22 11:00
Ilderhede KirkeChristian Dalsgaard Thomsen09/10 -22 11:00
Finderup KirkeHanne Ellemann Rytter09/10 -22 11:00
Aggersborg KirkeAnne Christine Benner09/10 -22 11:00
Ranum KirkeTom Widerberg Hagedorn09/10 -22 11:00
Kirkecentret i KjellerupAnders Bo Engrob Jørgensen09/10 -22 13:00Prædikant Anders Bo Engrob Jørgensen
Anders Ellebæk Hansen09/10 -22 14:00
Viborg DomkirkeLeif Holmstrøm09/10 -22 16:30
Ellebæk KirkeMartin Boje Christensen09/10 -22 17:00Taizegudstjeneste
Lyngs KirkeLiv Marit Tjelle Holm09/10 -22 17:00
Havbro KirkeJari Tollestrup Jensen09/10 -22 17:00
Aalestrup KirkeNiels Peter Sørensen09/10 -22 19:00
Roslev KirkeChristian Kjær Bjerre09/10 -22 19:00V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre
Tvis KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn09/10 -22 19:00
Aulum KirkeMaj-Brit Hvid Christensen09/10 -22 19:30
AlhusetKlaus Buch Møberg11/10 -22 10:00gudstjeneste
Struer KirkeLisbeth Krogh Isaksen11/10 -22 13:30
Feldborg KirkeRune Hoff Lauridsen11/10 -22 17:00Spaghettigudstjeneste
Engholm CentretSamuel Sandegaard Høeg12/10 -22 10:30
Glyngøre KirkeSofie Skamris Pedersen12/10 -22 17:00
Naur KirkeHenrik Guldbrandt Kjær12/10 -22 17:00JAGTGUDSTJENESTE I NAVR KIRKE onsdag den 12. oktober 2022 kl. 17:00 Vel mødt til en alternativ høstgudstjeneste, nemlig jagtgudstjenesten, hvor vi vil takke for naturens gaver - både i form af byttedyr, men i lige så høj grad for de nærmest meditative oplevelser, som friluftslivet giver. Vi får besøg af de dygtige jagthornblæsere, så stemningen kan blive helt rigtig. Efter gudstjenesten er der fællesspisning i Naur-Sir Kirkehus lige over for Navr Kirke, med krondyrragout og kaffe med lidt sødt til. Tilmelding på sms til Inger Havskov Lauritsen på nr. 6179 4922 - senest onsdag den 5. oktober
Resen KirkeHelga Ørgaard Nielsen12/10 -22 17:30
Fiskbæk KirkeJens Hald Videbæk12/10 -22 19:00
Aulum KirkeMaj-Brit Hvid Christensen12/10 -22 20:00Vi mødes i kirken, hvor der er stilhed, læsninger fra bibelen og de korte Taizé sange, der danner ramme for bøn og refleksion.Taizé/refleksionen tager ca. 45 minutter.Kirken er oplyst med levende lys. Vi går og kommer i stilhed.
Fredens Kirke.13/10 -22 17:00
Konfirmandlokale 2Niels Christian Kobbelgaard14/10 -22 17:30
Uhre KirkeArne Holst-Larsen16/10 -22 08:30
Ikast Østre KirkeJens Peter Garne16/10 -22 08:30
Vildbjerg KirkeRené V. Jensen16/10 -22 08:3018. søndag efter trinitatis   16-10-2022 Tekstrække: Anden række Salmisten skriver: Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke. Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side. Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.  Salmernes Bog 121,1-8 * Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han i os: at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at Faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.  Første Johannesbrev 4,12-16a Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.«  Johannesevangeliet 15,1-11
Herning KirkePoul Nygaard Kristensen16/10 -22 08:30
Holstebro KirkeMia Malene Wriedt16/10 -22 08:30
Hodsager KirkeChristian Lavdal Jerup16/10 -22 08:45
Ørre KirkeDaniel Dørken Kristiansen16/10 -22 08:45
Estvad KirkeBirgitte Refshauge Kjær16/10 -22 09:00
Nørlem KirkeBettina Reese Tonnesen16/10 -22 09:00
Vinding KirkeMorten Mouritzen16/10 -22 09:00
Levring Kirke16/10 -22 09:00
Ryde KirkeMarie Overlade Larsen16/10 -22 09:00
Isenvad KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen16/10 -22 09:00?Velkommen til morgengudstjeneste v. Sophia K Fischer-Poulsen. Indsamling i dag til årets Kirke-til-kirke projekt.  Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på MobilePay 60308.
Måbjerg KirkeJørgen Tjelle Holm16/10 -22 09:00
Tostrup KirkeHannah Kortnum Mogensen16/10 -22 09:00
Feldborg KirkeRune Hoff Lauridsen16/10 -22 09:0018.s.e. trinitatis.
Ilskov KirkeAfonso Justino Waco16/10 -22 09:00
Lyngs KirkeLiv Marit Tjelle Holm16/10 -22 09:00
Jegindø KirkeAnne Marie Hansen16/10 -22 09:00
Møborg KirkeSimon Damgaard Bakbo16/10 -22 09:00
Venø KirkeHans Vestergaard Jensen16/10 -22 09:00
Mejrup KirkeAsger Petersen16/10 -22 09:00 Kl. 9.00 Asger Petersen
Hinge KirkeMikael Holst Kongensholm16/10 -22 09:00
Bjerring KirkeJørn Andreas Pedersen16/10 -22 09:00 18. søndag efter trinitatis v/ Jørn A Pedersen
Sankt Mortens KirkeSofie Skamris Pedersen16/10 -22 09:00
Hjerm Vestre KirkeJonas Jacob Serner-Pedersen16/10 -22 09:00
Gullev KirkePeter Worm Madsen16/10 -22 09:00
Vester Bjerregrav KirkeMalene Dahl16/10 -22 09:00
Fousing KirkeErik Bro Lavdal16/10 -22 09:00
Ramsing KirkeDorte Ponsgård16/10 -22 09:00
Studsgård KirkeAnnette Vinter Hedensted16/10 -22 09:00Altergang
Hjermind KirkeKen Nørgaard Pedersen16/10 -22 09:00
Ørnhøj KirkeAnne Hillgaard16/10 -22 09:00
Vandborg KirkeHeidi Røn16/10 -22 09:00
Højbjerg KirkeLars Morthorst Christiansen16/10 -22 09:00
Thyborøn KirkeKarsten Christensen16/10 -22 09:00
Herrup KirkeTove Rask Søndergaard16/10 -22 09:00
Vammen KirkeTrine Munk Kristensen16/10 -22 09:00Der serveres rundstykker fra kl. 8:30 inden gudstjenesten.
Tvis KirkeIrene Lindegaard16/10 -22 09:00
Testrup KirkeThomas Felter16/10 -22 09:00 i Testrup kirke
SognehusetAnne Røndal16/10 -22 09:00med morgenkaffe efter gudstjenesten
Heldum KirkeKristoffer Garne16/10 -22 09:00
Farsø KirkeRasmus Hauge Madsen16/10 -22 09:00
Ramme KirkePoul Lilleør16/10 -22 09:00
Sønder Rind KirkeKirsten Greve16/10 -22 09:00
Resen KirkePoul Asger Beck16/10 -22 09:15
Mønsted KirkeAnna-Christine Elming16/10 -22 09:15
Tapdrup KirkeMerete Møllmann Bøye16/10 -22 09:15
Aars KirkeKarin Hasling16/10 -22 09:30
Assing KirkeSamuel Sandegaard Høeg16/10 -22 09:30Gudstjeneste - Indsamling: Indenlands Sømandsmission
Timring KirkeRené V. Jensen16/10 -22 09:3018. søndag efter trinitatis   16-10-2022 Tekstrække: Anden række Salmisten skriver: Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke. Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side. Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.  Salmernes Bog 121,1-8 * Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han i os: at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at Faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.  Første Johannesbrev 4,12-16a Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.«  Johannesevangeliet 15,1-11
Gedsted KirkeKjeld Bjørn Nielsen16/10 -22 09:30
Kvols KirkeJens Hald Videbæk16/10 -22 09:30
Overlade KirkeDorthe Bang16/10 -22 09:30
Skarrild KirkeChristian Dalsgaard Thomsen16/10 -22 09:30
Dollerup KirkeHanne Ellemann Rytter16/10 -22 09:30
Oddense KirkeNatalia Packert Andresen16/10 -22 09:30
Malle KirkeTom Widerberg Hagedorn16/10 -22 09:30
Fredens KirkeBritta Hald Vestergaard16/10 -22 10:00
SøndermarkskirkenTrine Raundahl Kofoed16/10 -22 10:00
Brande KirkeArne Holst-Larsen16/10 -22 10:00
Sct. Johannes KirkeScot Alastair Christensen16/10 -22 10:00
BaunekirkenDaniel Dørken Kristiansen16/10 -22 10:00
Vor Frue KirkeMads Callesen16/10 -22 10:00
Hedeager KirkeBrian Iversen16/10 -22 10:00
Viborg DomkirkeChristian Bernhard Langballe16/10 -22 10:00
Ikast KirkePoul Erik Knudsen16/10 -22 10:00
Vestervang KirkeHildur Kaaber Ahrenkilde16/10 -22 10:00
Aalestrup KirkeNiels Peter Sørensen16/10 -22 10:00
Gjellerup KirkeInge Marie Kirketerp Hansen16/10 -22 10:00
Herning KirkePoul Nygaard Kristensen16/10 -22 10:00
Holstebro KirkeAnette Ejsing16/10 -22 10:00
Kvorning KirkeAnders Ellebæk Hansen16/10 -22 10:00
Frederiks KirkeCarl-Gustav Christensen16/10 -22 10:00
Karup KirkeHelle Bærnholdt16/10 -22 10:00
Sortebrødre KirkeLaila Hansen16/10 -22 10:00
Lysgård KirkeInge Mader Jensen16/10 -22 10:00
Lysgård KirkeInge Mader Jensen16/10 -22 10:00
Lysgård KirkeInge Mader Jensen16/10 -22 10:00
Naur KirkeMia Wriedt16/10 -22 10:00Jesus er det sande vintræ
Egeris KirkeBirgitte Refshauge Kjær16/10 -22 10:15
Resen KirkeHelga Ørgaard Nielsen16/10 -22 10:15
Dølby KirkeMorten Rydal16/10 -22 10:15
Aulum KirkeChristian Lavdal Jerup16/10 -22 10:15
Bjerringbro KirkePeter Worm Madsen16/10 -22 10:15
Mammen KirkeJørn Andreas Pedersen16/10 -22 10:15 18. søndag efter trinitatis v/ Jørn A Pedersen Kirkekaffe efter Gudstjenesten
Skjern KirkeKen Nørgaard Pedersen16/10 -22 10:15Højmesse med efterfølgende trappekaffe
Houlkær KirkeKristine Jersin16/10 -22 10:30ved Lotte Martin Jensen
Svingelbjerg KirkeTroels Laursen16/10 -22 10:30
Gudum KirkeOle Vinther16/10 -22 10:30Kirkekaffe fra kl. 10.00. Menighedens årsmøde efter gudstjenesten.
Vind KirkeMorten Mouritzen16/10 -22 10:30
NørrelandskirkenJakob Søe Esmarch16/10 -22 10:30
Borbjerg KirkeAsger Petersen16/10 -22 10:30
Bording KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen16/10 -22 10:30?Fælles gudstjeneste i Bording Kirke v. Sophia K. Fischer-Poulsen. Der kører kirkebil - ring til Lone Ahlers inden kl. 16 om torsdagen, på 2327 1047
Vinderup KirkeMarie Overlade Larsen16/10 -22 10:30?18. s. e. trin. Marie Overlade Larsen ?
Gimsing KirkeCharlotte Rønhoff16/10 -22 10:30
Ejsing KirkeTove Rask Søndergaard16/10 -22 10:30 18. s. e. trinitatis Tove Rask Søndergaard
Struer KirkeLisbeth Krogh Isaksen16/10 -22 10:30
Lind SognehusVicky Lützen Popp Fredslund16/10 -22 10:3018. søndag efter Trinitatis,
Engesvang KirkeTorben Pedersen16/10 -22 10:30
Ørslevkloster KirkeJeppe Jensen16/10 -22 10:30
Nørre Snede KirkeArne Kiel16/10 -22 10:30Gudstjeneste med altergang i Nørre Snede kirke v/ Arne Kiel
Vinderslev KirkeMikael Holst Kongensholm16/10 -22 10:30 v. Mikael Holst Kongensholm.
Fonnesbæk KirkeValdemar Mahon Ringsmose16/10 -22 10:30Velkommen til højmesse i Fonnesbæk Kirke v. Valdemar Mahon Ringsmose. Under prædikenen er der børnekirke med sang, leg og fortælling i kirkens legerum. Indsamling i dag til Kirke-til-kirke projekt. Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på mobilepay 20714.
Haderup KirkeRune Hoff Lauridsen16/10 -22 10:3018.s.e. trinitatis.
Simmelkær KirkeAfonso Justino Waco16/10 -22 10:3018.s.e. trinitatis.
Humlum KirkeHans Vestergaard Jensen16/10 -22 10:30
Hvidbjerg KirkeLiv Marit Tjelle Holm16/10 -22 10:30
Grønning KirkeJens Bisgaard16/10 -22 10:30
Søndbjerg KirkeAnne Marie Hansen16/10 -22 10:30
Flynder KirkeSimon Damgaard Bakbo16/10 -22 10:30
Grønbæk KirkeFrede Møller16/10 -22 10:30 Grønbæk kirke v. Frede Møller
Blåhøj KirkeKarin Rahbek-Engmarksgaard16/10 -22 10:30
Mejdal KirkeIrene Kristina Lindegaard16/10 -22 10:30
Harboøre KirkeKarsten Christensen16/10 -22 10:30Drop-in lovsang fra kl. 10.10
Ellebæk KirkeMerete Bøye,Ove Arensbach16/10 -22 10:30
Kobberup KirkeAnna-Christine Bruhn Elming16/10 -22 10:30
Nørre Nissum KirkeLisbeth Holm Filtenborg16/10 -22 10:30
Idom KirkeJørgen Tjelle Holm16/10 -22 10:30
Hjerk KirkeChristian Kjær Bjerre16/10 -22 10:30?V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre Sopran Marianne Heuer medvirker ved gudstjenesten
Fjaltring KirkeHeidi Røn16/10 -22 10:30
Snejbjerg KirkeAnnette Vinter Hedensted16/10 -22 10:30
Vejrum KirkeTrine Munk Kristensen16/10 -22 10:30
Ejstrup KirkeMarlene Sigh16/10 -22 10:30Gudstjeneste i Ejstrup kirke v. Marlene Sigh
Blære KirkeMette Holmstrøm16/10 -22 10:30
Klovborg KirkeKirsten Birgitte Juul16/10 -22 10:30
Hove KirkeBettina Reese Tonnesen16/10 -22 10:30
Flejsborg KirkeRasmus Hauge Madsen16/10 -22 10:30
Dommerby KirkeBjarke Mikael Møller-Sørensen16/10 -22 10:30Bjarke Møller-Sørensen
Thorum KirkeClaus Henry Olsen16/10 -22 10:30
Volling KirkeNatalia Packert Andresen16/10 -22 10:30
Arnborg KirkeEmilie Louise Nielsen16/10 -22 10:30
Lemvig KirkeKristoffer Garne16/10 -22 10:30
Skals KirkeMalene Dahl16/10 -22 10:30
Rom KirkePoul Lilleør16/10 -22 10:30
Brandstrup KirkeLars Morthorst Christiansen16/10 -22 10:30
Thorning KirkeJørgen Løvstad16/10 -22 10:30
Vinkel KirkeKirsten Greve16/10 -22 10:30Vi øver nye salmer efter Gudstjenesten og vælger næste ''månedens salme''
Glyngøre KirkeSofie Skamris Pedersen16/10 -22 10:45
Sønder Felding KirkeSamuel Sandegaard Høeg16/10 -22 11:00
Nøvling KirkeRené V. Jensen16/10 -22 11:0018. søndag efter trinitatis   16-10-2022 Tekstrække: Anden række Salmisten skriver: Jeg løfter mine øjne mod bjergene, hvorfra kommer min hjælp? Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Han lader ikke din fod vakle, han, som bevarer dig, falder ikke i søvn. Han, som bevarer Israel, falder ikke i søvn, han sover ikke. Herren bevarer dig, Herren er din skygge ved din højre side. Om dagen stikker solen dig ikke, månen ikke om natten. Herren bevare dig mod alt ondt, han bevare dit liv. Herren bevare din udgang og din indgang fra nu af og til evig tid.  Salmernes Bog 121,1-8 * Epistlen skriver apostlen Johannes i sit første brev: Ingen har nogen sinde set Gud, men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Deraf ved vi, at vi bliver i ham og han i os: at han har givet os af sin ånd. Vi har set og bevidner, at Faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os.  Første Johannesbrev 4,12-16a Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner; man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min fader, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple. Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer og jeres glæde blive fuldkommen.«  Johannesevangeliet 15,1-11
Vesterbølle KirkeThomas Gjedboe Felter16/10 -22 11:00
Gundersted KirkeKarin Hasling16/10 -22 11:00
Romlund KirkeJens Hald Videbæk16/10 -22 11:00
Karstoft KirkeChristian Dalsgaard Thomsen16/10 -22 11:00
Hald Ege KirkeHanne Ellemann Rytter16/10 -22 11:00
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen16/10 -22 11:00
Løgstør KirkeLars Henrik Lyngberg-Larsen16/10 -22 11:00
Vilsted KirkeTom Widerberg Hagedorn16/10 -22 11:00
Salling KirkeTorben Haahr16/10 -22 11:00
Gislum KirkeJari Tollestrup Jensen16/10 -22 11:00
Tjele KirkeChristian Bernhard Langballe16/10 -22 14:00
Sunds KirkeRune Hoff Lauridsen16/10 -22 14:0018.s.e. trinitatis.
Stoholm KirkeAnna-Christine Bruhn Elming16/10 -22 14:00
Løgsted KirkeLars Henrik Lyngberg-Larsen16/10 -22 14:00
Vor Frue KirkeJesper Hornstrup16/10 -22 16:30
Viborg DomkirkeMarianne Florentine Kathrine Koch16/10 -22 16:30
Durup KirkeChristian Kjær Bjerre16/10 -22 19:00?V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre
KildehøjRené V. Jensen20/10 -22 10:15
Skærlund KirkeAnne Dolmer23/10 -22 08:30
Faurholt KirkeJens Peter Garne23/10 -22 08:30
Nøvling KirkeChristoffer Olesen23/10 -22 08:3019. søndag efter trinitatis   23-10-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog: Jakob forlod Be'ersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér. I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen. Med ét stod Herren foran ham og sagde: »Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig.« Da Jakob vågnede, sagde han: »Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!« Og han blev grebet af frygt og sagde: »Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!« Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den.  Første Mosebog 28,10-18 * Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden: »Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet,« er den dog alligevel en del af legemet, og siger øret: »Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet,« er det dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men ét legeme.  Første Korintherbrev 12,12-20 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« ? Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« ? det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« ? det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.? Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!« Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«  Johannesevangeliet 1,35-51
SakrastiBo Arvid Knudsen23/10 -22 08:30
Holstebro KirkeErik Ladegaard23/10 -22 08:30
Aulum KirkeChristian Lavdal Jerup23/10 -22 08:45
Egeris KirkeAnita Engberg23/10 -22 09:00
Vinding KirkePer Toftdahl23/10 -22 09:00
Levring Kirke23/10 -22 09:00
Hogager KirkeMarianne Sørensen23/10 -22 09:00
Isenvad KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen23/10 -22 09:00?Velkommen til morgengudstjeneste v. Sophia K Fischer-Poulsen. Indsamling i dag til årets Kirke-til-kirke projekt.  Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på MobilePay 60308.
Vinderup KirkeGertrud Fogh Bangshøj23/10 -22 09:00?19. s. e. trin. Gertrud Bangshøj?
Bjerringbro KirkeBjarne Bæk Markussen23/10 -22 09:00
Ellebæk KirkeJørgen Tjelle Holm23/10 -22 09:00
Roum KirkeHannah Kortnum Mogensen23/10 -22 09:00
Vinderslev KirkeErik Bjørn23/10 -22 09:00 v. Erik Bjørn.
Simmelkær KirkeRune Hoff Lauridsen23/10 -22 09:0019.s.e. trinitatis.
Odby KirkeLiv Marit Tjelle Holm23/10 -22 09:00
Bøvling KirkeSimon Damgaard Bakbo23/10 -22 09:00
Gullestrup KirkeJulius Sommer23/10 -22 09:0019. søndag efter trinitatis v/Julius Sommer
Mammen KirkeJørn Andreas Pedersen23/10 -22 09:00 19. søndag efter trinitatis v/ Jørn A Pedersen
Sankt Mortens KirkeGotfred Larsen23/10 -22 09:00
Harboøre KirkeJim Sander Christensen23/10 -22 09:00
Ølby KirkeBirgitte Krøyer23/10 -22 09:00
Karup KirkeCarl-Gustav Christensen23/10 -22 09:00
Nørre Nissum KirkeOle Vinther23/10 -22 09:00
Roslev KirkeThomas Frydendal Nielsen23/10 -22 09:00V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen
Sevel KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild23/10 -22 09:00
Vejrum KirkeSøren Tolstrup Christensen23/10 -22 09:00
Hjerm Vestre KirkeJonas Jacob Serner-Pedersen23/10 -22 09:00
Tvis KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn23/10 -22 09:00
Dommerby KirkeBarbara May Landmark23/10 -22 09:00Barbara Landmark
Fasterholt KirkeEmilie Louise Nielsen23/10 -22 09:00
Lihme MedborgerhusJakob Fløe Nielsen23/10 -22 09:00
Heldum KirkeLisbeth Filtenborg23/10 -22 09:00
Farsø KirkeRasmus Hauge Madsen23/10 -22 09:00
Dybe KirkeHenning Bjerg Mikkelsen23/10 -22 09:00
Vindum KirkePeter Fischer-Nielsen23/10 -22 09:00
Vium KirkeJørgen Løvstad23/10 -22 09:00
Krejbjerg KirkeAnne Røndal23/10 -22 09:00
Vinkel KirkeSteen Andreassen23/10 -22 09:00
Smollerup KirkeAnja Skafte Hansen23/10 -22 09:15
Tapdrup KirkeLise Uhrskov23/10 -22 09:15
Aars KirkeJens Jacob Kaufmann Jensen23/10 -22 09:30
Assing KirkeSamuel Sandegaard Høeg23/10 -22 09:30Gudstjeneste
Vildbjerg KirkeChristoffer Olesen23/10 -22 09:3019. søndag efter trinitatis   23-10-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog: Jakob forlod Be'ersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér. I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen. Med ét stod Herren foran ham og sagde: »Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig.« Da Jakob vågnede, sagde han: »Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!« Og han blev grebet af frygt og sagde: »Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!« Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den.  Første Mosebog 28,10-18 * Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden: »Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet,« er den dog alligevel en del af legemet, og siger øret: »Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet,« er det dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men ét legeme.  Første Korintherbrev 12,12-20 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« ? Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« ? det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« ? det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.? Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!« Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«  Johannesevangeliet 1,35-51
Fjelsø KirkeKjeld Bjørn Nielsen23/10 -22 09:30
Vorde KirkeJens Hald Videbæk23/10 -22 09:30
Rødding KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen23/10 -22 09:30
Skivum KirkeMette Holmstrøm23/10 -22 09:30
Testrup KirkeLine Karmann Børding23/10 -22 09:30 Testrup kirke
Løgstør KirkePernille Vigsø Bagge23/10 -22 09:30
Ranum KirkeTorben Haahr23/10 -22 09:30
Skals KirkeKirsten Krab Koed23/10 -22 09:30
Fredens KirkeAlex Dahl Nielsen23/10 -22 10:00
SøndermarkskirkenKirstine Rasmussen23/10 -22 10:00
Brande KirkeAnne Dolmer23/10 -22 10:00
KirkenLennart Bertel Jessen23/10 -22 10:00
BaunekirkenSimon Struntze Andersen23/10 -22 10:00
Skive KirkeJesper Hornstrup23/10 -22 10:00
Viborg DomkirkeLeif Holmstrøm23/10 -22 10:00
Vestervang KirkeKaren Johanne Neergaard Stubkjær23/10 -22 10:00
Gjellerup KirkeMikael Grønhøj Skovgård23/10 -22 10:00
Kølkær KirkeJens Moesgaard Nielsen23/10 -22 10:00
Herning KirkeBo Arvid Knudsen23/10 -22 10:00
Holstebro KirkeHenrik Guldbrandt Kjær23/10 -22 10:00
Sinding KirkeLasse Bøgh Madsen23/10 -22 10:00
Ravnstrup KirkeHanne Ellemann Rytter23/10 -22 10:00
Sortebrødre KirkeHannah Lyngberg-Larsen23/10 -22 10:00
Sjørslev KirkeBodil Toftdahl23/10 -22 10:00
Sjørslev KirkeBodil Toftdahl23/10 -22 10:00
Sjørslev KirkeBodil Toftdahl23/10 -22 10:00
Rønbjerg KirkeAnita Engberg23/10 -22 10:15
Resen KirkeHelga Ørgaard Nielsen23/10 -22 10:15
Hindborg KirkeMorten Rydal23/10 -22 10:15
Hodsager KirkeChristian Lavdal Jerup23/10 -22 10:15
Bjerring KirkeJørn Andreas Pedersen23/10 -22 10:15 19. søndag efter trinitatis v/ Jørn A Pedersen
Sahl KirkePeter Worm Madsen23/10 -22 10:15
Houlkær KirkeSteen Hedemann Andreassen23/10 -22 10:30ved Steen Hedemann Andreasen
Ullits KirkeTroels Laursen23/10 -22 10:30
Nørlem KirkeBettina Reese Tonnesen23/10 -22 10:30
Fabjerg KirkeOle Vinther23/10 -22 10:30
NørrelandskirkenCarsten Ørum Jørgensen23/10 -22 10:30
Hedeager KirkenJulius Sommer23/10 -22 10:30
Nørre Vinge KirkeChristian Bernhard Langballe23/10 -22 10:30
Handbjerg KirkeGertrud Bangshøj23/10 -22 10:30
Gimsing KirkeCharlotte Rønhoff23/10 -22 10:30Praktikant Jonas Drejer Jensen prædiker
Sunds KirkeNiels Christian Kobbelgaard23/10 -22 10:3019.s.e. trinitatis.
Struer KirkeThorkil Lundberg23/10 -22 10:30
Hørup KirkeSimon Christoffer Munch Fuhrmann23/10 -22 10:30
Rind KirkeEmilie Louise Nielsen23/10 -22 10:3019. søndag efter Trinitatis, Emilie L. Nielsen
Ørum KirkeArne Holmgaard23/10 -22 10:30
Nørre Snede KirkeArne Kiel Nielsen23/10 -22 10:30Gudstjeneste m. altergang i Nørre Snede kirke v/ Arne Kiel
Fonnesbæk KirkePeter Krabbe-Larsen23/10 -22 10:30Velkommen til højmesse i Fonnesbæk Kirke v. Peter Krabbe-Larsen. Under prædikenen er der børnekirke med sang, leg og fortælling i kirkens legerum. Indsamling i dag til Kirke-til-kirke projekt. Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på mobilepay 20714.
Haderup KirkeRune Hoff Lauridsen23/10 -22 10:3019.s.e. trinitatis.
Humlum KirkeJan Bjerglund23/10 -22 10:30
Grinderslev KirkeToni Elisabeth Irgens-Møller23/10 -22 10:30
Hvidbjerg KirkeAnne Marie Hansen23/10 -22 10:30
Jegindø KirkeLiv Marit Tjelle Holm23/10 -22 10:30
Nees KirkeSimon Damgaard Bakbo23/10 -22 10:30
Ans KirkeErik Lippert Bjørn23/10 -22 10:30 Ans kirke, v. Erik Bjørn. Efter gudstjenesten er der menighedsmøde og frokost. Menighedsrådet vil fortælle om arbejdet i det forgange år og planer for det kommende år.
Mejrup KirkeMarianne Sørensen23/10 -22 10:30 Kl. 10.30 Marianne Sørensen
Frederiks KirkeCarl-Gustav Christensen23/10 -22 10:30
Asmild KirkeLise Uhrskov23/10 -22 10:30
Løvel KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen23/10 -22 10:30
Mejdal KirkeAnna Rask Lauridsen23/10 -22 10:30
Måbjerg KirkeMerete Bøye23/10 -22 10:30
Vejrum KirkeBirgitte Krøyer23/10 -22 10:30
Stoholm KirkeAnna-Christine Bruhn Elming23/10 -22 10:30
Ramsing KirkeAnna Røndal23/10 -22 10:30
Durup KirkeThomas Frydendal Nielsen23/10 -22 10:30V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen
Elsborg KirkePeter Fischer-Nielsen23/10 -22 10:30Med kirkekaffe.
Thyborøn KirkeJim Sander Christensen23/10 -22 10:30
Snejbjerg KirkeLillian Risum23/10 -22 10:30
Ørum KirkeSøren Tolstrup Christensen23/10 -22 10:30
Gludsted KirkeMarlene Sigh23/10 -22 10:30
Engesvang KirkeKai Bohsen23/10 -22 10:30
Hjerm Østre KirkeJonas Jacob Serner-Pedersen23/10 -22 10:30
Hove KirkeIben Tolstrup23/10 -22 10:30
Nørre Felding KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn23/10 -22 10:30
Christianshede KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen23/10 -22 10:30?Fælles gudstjeneste i Christianshede Kirke v. Sophia K. Fischer-Poulsen
Højslev KirkeBarbara May Landmark23/10 -22 10:30Barbara Landmark
Selde KirkeClaus Henry Olsen23/10 -22 10:30
Rødding KirkeJakob Fløe Nielsen23/10 -22 10:30
Lemvig KirkeLisbeth Filtenborg23/10 -22 10:30
Råsted KirkeJørgen Tjelle Holm23/10 -22 10:30
Lomborg KirkeHenning Bjerg Mikkelsen23/10 -22 10:30
Glyngøre KirkeGotfred Larsen23/10 -22 10:45
Sønder Felding KirkeSamuel Sandegaard Høeg23/10 -22 11:00
Tiphede KirkeChristoffer Olesen23/10 -22 11:0019. søndag efter trinitatis   23-10-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skrives i Første Mosebog: Jakob forlod Be'ersheba og begav sig til Karan. Undervejs kom han til et sted, hvor han overnattede, fordi solen var gået ned. Han tog en af stenene og stillede den som hovedgærde, og så lagde han sig til at sove på stedet dér. I drømme så han en stige, der stod på jorden; den nåede helt op til himlen, og Guds engle gik op og gik ned ad stigen. Med ét stod Herren foran ham og sagde: »Jeg er Herren, din fader Abrahams Gud og Isaks Gud. Den jord, du ligger på, vil jeg give dig og dine efterkommere. Dine efterkommere skal blive som jordens støv, og du skal brede dig mod vest og øst, mod nord og syd. I dig og i dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Jeg vil være med dig og bevare dig overalt, hvor du går. Og jeg vil føre dig tilbage til dette land; jeg vil ikke svigte dig, men gøre, hvad jeg har lovet dig.« Da Jakob vågnede, sagde han: »Herren er i sandhed på dette sted, og jeg vidste det ikke!« Og han blev grebet af frygt og sagde: »Hvor er dette sted frygtindgydende! Det er jo selve Guds hus, det er himlens port!« Om morgenen tog Jakob den sten, han havde stillet som hovedgærde, rejste den som stenstøtte og hældte olie over den.  Første Mosebog 28,10-18 * Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: For ligesom legemet er en enhed, selv om det har mange lemmer, og alle legemets lemmer, så mange som de er, dog danner ét legeme, sådan er det også med Kristus. For vi er alle blevet døbt med én ånd til at være ét legeme, hvad enten vi er jøder eller grækere, trælle eller frie, og vi har alle fået én ånd at drikke. Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden: »Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet,« er den dog alligevel en del af legemet, og siger øret: »Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet,« er det dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev der så af hørelsen? Og var det hele hørelse, hvad blev der så af lugtesansen? Gud har nu engang givet hver enkelt del dens plads på legemet, som han ville det. Hvis det hele kun var én legemsdel, hvad blev der så af legemet? Men nu er der mange lemmer, men ét legeme.  Første Korintherbrev 12,12-20 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Næste dag stod Johannes der igen med to af sine disciple. Han ser Jesus komme gående og siger: »Se, dér er Guds lam.« De to disciple hørte, hvad han sagde, og fulgte efter Jesus. Da Jesus vendte sig om og så dem følge efter, sagde han: »Hvad vil I?« De svarede: »Rabbi, hvor bor du?« ? Rabbi betyder Mester. Han sagde til dem: »Kom og se!« De gik med og så, hvor han boede, og blev hos ham den dag; det var ved den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var den ene af de to, som havde hørt, hvad Johannes sagde, og var fulgt efter Jesus. Først møder han sin bror Simon og siger til ham: »Vi har mødt Messias« ? det betyder Kristus. Han tog ham med hen til Jesus. Da Jesus så ham, sagde han: »Du er Simon, Johannes' søn; du skal kaldes Kefas« ? det er det samme som Peter. Næste dag ville han tage til Galilæa og møder Filip. Jesus siger til ham: »Følg mig!« Filip var fra Betsajda, fra samme by som Andreas og Peter. Filip møder Nathanael og siger til ham: »Ham, som Moses har skrevet om i loven, og ligeså profeterne, ham har vi mødt, Jesus, Josefs søn, fra Nazaret.? Nathanael spurgte: »Kan noget godt komme fra Nazaret?« Filip sagde til ham: »Kom og se!« Jesus så Nathanael komme hen imod sig og sagde om ham: »Se, dér er sandelig en israelit, som er uden svig.« Nathanael spurgte ham: »Hvor kender du mig fra?« Jesus svarede ham: »Jeg så dig, før Filip kaldte på dig, mens du var under figentræet.« Nathanael udbrød: »Rabbi, du er Guds søn, du er Israels konge!« Jesus sagde til ham: »Tror du, fordi jeg sagde til dig, at jeg så dig under figentræet? Du skal få større ting at se end det.« Og han sagde til ham: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal se himlen åben og Guds engle stige op og stige ned over Menneskesønnen.«  Johannesevangeliet 1,35-51
Aalestrup KirkeKjeld J. Nielsen23/10 -22 11:00
Ulstrup KirkeKarin Hasling23/10 -22 11:00
Tårup KirkeJens Hald Videbæk23/10 -22 11:00
Klejtrup KirkeKirsten Krab Koed23/10 -22 11:00
Østerbølle KirkeLine Karmann Børding23/10 -22 11:00 Østerbølle kirke
Lynderup KirkeHannah Kortnum Mogensen23/10 -22 11:00
Lynderup KirkeHannah Kortnum Mogensen23/10 -22 11:00
Kornum KirkePernille Vigsø Bagge23/10 -22 11:00
Vindblæs KirkeTorben Haahr23/10 -22 11:00
Havbro KirkeMette Holmstrøm23/10 -22 11:00
Iglsø KirkeArne Holmgaard23/10 -22 14:00Efter højmessen vil der blive orienteret om menighedsrådets arbejde, herunder vedligeholdelse af kirken og løbende omlægning af kirkegården. Regnskab 21020 og budget 2023 forelægges. ideer/ ønsker til arrangementer imødeses meget gerne. ?Der serveres kaffe mv.
Sir KirkeHenrik Guldbrandt Kjær23/10 -22 17:00Jesus er Guds lam
Sahl KirkeGertrud Fogh Bangshøj23/10 -22 19:00?19. s. e. trin. Gertrud Bangshøj?
Hjermind KirkeKen Nørgaard Pedersen23/10 -22 19:00Taizé-gudstjeneste
Ejsing KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild23/10 -22 19:30 19. s. e. trinitatis Tove Rask Søndergaard Aftengudstjeneste med spændende musikalsk indslag af Ikarus Stage Art (Nordisk Teaterlaboratiorium)
Plejecenter Kastaniegaarden, AulumRune Hoff Lauridsen25/10 -22 10:15Plejehjemsgudstjeneste - Kastaniegaarden
Arne Kiel25/10 -22 14:00Gudstjeneste på Bavnehøj Aktivitetscenter Program:Gudstjenestekirkekaffefortælling og fællessangAlle er velkomne!
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen25/10 -22 17:30
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen25/10 -22 17:30
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen25/10 -22 17:30
Bording KirkeMorten Meiner25/10 -22 19:00
Nørre Snede KirkeArne Kiel26/10 -22 09:00Morgenandagt i Nørre Snede Kirke med tid til stilhed: Salmesang, læsning, bøn, fadervor og velsignelsen. Alle er velkomne. 
Sct. Johannes KirkeScot Alastair Christensen26/10 -22 16:30Fyraftensgudstjeneste i sideskibet. Med lovsang, et lille ord, nadver.
Fredens Kirke.27/10 -22 17:00
Harre KirkeChristian Kjær Bjerre28/10 -22 18:00?V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre Vi mødes ved Harre Kirke og laver græskar[1]lygter. (Husk redskaber). Kl. 18.00 er der familiegudstjeneste ved Christian Kjær Bjerre. Juniorkoret og KFUM-spejderne medvirker. Bagefter serveres der aftensmad. Både børn og voksne er meget velkomne, og man må gerne møde udklædt. ?
Rønbjerg KirkeAnita Engberg28/10 -22 19:00
Ikast Østre KirkePoul Erik Knudsen30/10 -22 08:30
SakrastiJens Carl Moesgård Nielsen30/10 -22 08:30
Christianshede KirkeMorten Meiner30/10 -22 08:45Gudstjeneste ?i Christianshede Kirke v. Morten Meiner.
Vind KirkeMorten Mouritzen30/10 -22 09:00
Tostrup KirkeDorthe Louise Rosendal30/10 -22 09:00
Vinderslev KirkeMikael Holst Kongensholm30/10 -22 09:00 v. Mikael Holst Kongensholm. Efter gudstjenesten er der gratis kirkekaffe, hvor menighedsrådet holder det årlige orienteringsmøde.
Søndbjerg KirkeAnne Marie Hansen30/10 -22 09:00
Flynder KirkeOle Rasmussen30/10 -22 09:00
Gullestrup KirkeAnnette Birk-Sørensen30/10 -22 09:0020. søndag efter trinitatis v/Annette Birk-Sørensen
Engbjerg KirkeKarsten Christensen30/10 -22 09:00
Asp KirkeBirgitte Krøyer30/10 -22 09:00
Stoholm KirkeAnna-Christine Bruhn Elming30/10 -22 09:00
Studsgård KirkeSimon Strunze Andersen30/10 -22 09:00
Durup KirkeThomas Frydendal Nielsen30/10 -22 09:00V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen
Skjern KirkeJørn A. Pedersen30/10 -22 09:00
Trans KirkeSøren Nielsen30/10 -22 09:00
Glyngøre KirkeClaus Henry Olsen30/10 -22 09:00
Dommerby KirkeBarbara May Landmark30/10 -22 09:00Barbara Landmark
Heldum KirkeKristoffer Garne30/10 -22 09:00
Lomborg KirkeHenning Bjerg Mikkelsen30/10 -22 09:00
Fovlum KirkeSten Rughave30/10 -22 09:00
Vesterbølle KirkeThomas Gjedboe Felter30/10 -22 09:30Der er kirkekaffe efter gudstj.
Ulstrup KirkeHanne Petersen30/10 -22 09:30
Ørnhøj KirkeLykke Kloch Sørensen30/10 -22 09:30Årets BUSK-gudstjeneste handler om trolden i os alle. Det handler om at sige ja og nej til livets gaver og opgaver. BUSK står for Børn, Unge, Sogn og Kirke, og denne søndag sætter vi særligt fokus på børn og unge i kirken, men alle er velkomne! Efter gudstjenesten er der en lille forfriskning til store og små. Vi glæder os til at se jer til BUSK-gudstjeneste i samarbejde mellem sognene søndag d. 30. oktober 2022 kl. 9.30 i Ørnhøj Kirke, hvor også FDF deltager.
Skarrild KirkeChristian Dalsgaard Thomsen30/10 -22 09:30
Blære KirkeJari Tollestrup Jensen30/10 -22 09:30
Hald Ege KirkeNN30/10 -22 09:30
Oddense KirkeJonas Eg Knudsen30/10 -22 09:30
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen30/10 -22 09:30
Aggersborg KirkePernille Vigsø Bagge30/10 -22 09:30
Oudrup KirkeTom Hagedorn30/10 -22 09:30
SakrastiJens Carl Moesgård Nielsen30/10 -22 09:40
Fredens KirkeBritta Hald Vestergaard30/10 -22 10:00
SøndermarkskirkenKirstine Rasmussen30/10 -22 10:00
Brande KirkeAnne Dolmer30/10 -22 10:00
Uhre KirkeArne Holst-Larsen30/10 -22 10:00
KirkenLennart Bertel Jessen30/10 -22 10:00
BaunekirkenDaniel Dørken Kristiansen30/10 -22 10:00
Vor Frue KirkeJesper Hornstrup30/10 -22 10:00
Viborg DomkirkeMarianne Florentine Kathrine Koch30/10 -22 10:00
Sønder Felding KirkeSamuel Sandegaard Høeg30/10 -22 10:00
Ikast KirkeBirthe Buch Møberg30/10 -22 10:00
Faurholt KirkePoul Erik Knudsen30/10 -22 10:00
Vestervang KirkeHildur Kaaber Ahrenkilde30/10 -22 10:00
Aalestrup KirkeNiels Peter Sørensen30/10 -22 10:00
Almind KirkeInge Mader Jensen30/10 -22 10:00
Almind KirkeInge Mader Jensen30/10 -22 10:00
Almind KirkeInge Mader Jensen30/10 -22 10:00
Herning KirkeJens Carl Moesgård Nielsen30/10 -22 10:00
Vorning KirkeAnders Ellebæk Hansen30/10 -22 10:00
Frederiks KirkeCarl-Gustav Christensen30/10 -22 10:00
Assing KirkeKlaus Buch Møberg30/10 -22 10:00Gudstjeneste
Karup KirkeJohanne Langdal Rindsig 30/10 -22 10:00
Sortebrødre KirkeHannah Lyngberg-Larsen30/10 -22 10:00
Naur KirkeHenrik Guldbrandt Kjær30/10 -22 10:00med morgenmad kl. 09:00 i Kirkehuset! De onde vinbønder
Egeris KirkeBirgitte Refshauge Kjær30/10 -22 10:15
Estvad KirkeAnita Engberg30/10 -22 10:15
Resen KirkeMads Callesen30/10 -22 10:15
Hem KirkeMorten Rydal30/10 -22 10:15
Hodsager KirkeMaj Brit Hvid Christensen30/10 -22 10:15
Mammen KirkeJørn Andreas Pedersen30/10 -22 10:15 20. søndag efter trinitatis v/ Jørn A Pedersen Børn-Unge-Sogn-Kirke Gudstjeneste Trolden i os alle er årets tema for BUSK Gudstjenesten
Gullev KirkePeter Worm Madsen30/10 -22 10:15
Houlkær KirkeKristine Jersin30/10 -22 10:30ved Kristine Jersin
Nørlem KirkeBettina Reese Tonnesen30/10 -22 10:30BUSK - Børn, unge, sogn og kirke. Konfirmanderne medvirker.
NørrelandskirkenIsak Holm30/10 -22 10:30
Levring Kirke30/10 -22 10:30
Borbjerg KirkeAsger Petersen30/10 -22 10:30
Tjele KirkeChristian Bernhard Langballe30/10 -22 10:30
Bording KirkeMorten Meiner30/10 -22 10:30
Isenvad KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen30/10 -22 10:30BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke, så denne dag er der særlig fokus på børn og unge i gudstjenesten v. Sophia K Fischer-Poulsen, hvor FDF også medvirker. Indsamling i dag til årets Kirke-til-kirke projekt.  Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på MobilePay 60308.  Efter gudstjenesten er der pizza til alle i konfirmandstuen. Pris pr. person: 25 kr. Tilmelding ikke nødvendig.
Vinderup KirkeTove Rask Søndergaard30/10 -22 10:30?20. s. e. trin. Tove Rask Søndergaard?
Måbjerg KirkeMartin Boje Christensen30/10 -22 10:30
Sunds KirkeHanne Marie Meier30/10 -22 10:3020.s.e. trinitatis.
Daugbjerg KirkeSigne Riis Paludan30/10 -22 10:30
Struer KirkeLisbeth Krogh Isaksen30/10 -22 10:30
Hvam KirkeDorthe Louise Rosendal30/10 -22 10:30
Lind SognehusVicky Lützen Popp Fredslund30/10 -22 10:3020. søndag efter Trinitatis, Vicky Fredslund
Ørslevkloster KirkeJeppe Jensen30/10 -22 10:30
Fonnesbæk KirkeValdemar Mahon Ringsmose og Peter Krabbe-Larsen30/10 -22 10:30BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke, så denne dag er der særlig fokus på børn og unge i gudstjenesten v. Peter Krabbe-Larsen. Mini-konfirmander og KFUMspejderne medvirker. indsamling i dag til årets Kirke-til-kirke projekt. Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på MobilePay 20 714. 
Hampen KirkeArne Kiel30/10 -22 10:30Gudstjeneste med altergang i Hampen kirke v/ Arne Kiel
Feldborg KirkeRune Hoff Lauridsen30/10 -22 10:3020.s.e. trinitatis.
Ilskov KirkeAfonso Justino Waco30/10 -22 10:3020.s.e. trinitatis.
Jebjerg KirkeToni Elisabeth Irgens-Møller30/10 -22 10:30
Møborg KirkeOle Rasmussen30/10 -22 10:30
Venø KirkeHans Vestergaard Jensen30/10 -22 10:30
Mejrup KirkeMarianne Sørensen30/10 -22 10:30 Kl. 10.30 Marianne Sørensen
Pederstrup KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen30/10 -22 10:30
Harboøre KirkeKarsten Christensen30/10 -22 10:30
Ellebæk KirkeMerete Bøye30/10 -22 10:30
Hvidbjerg KirkeAnna Røndal30/10 -22 10:30
Hedeager KirkeAnnette Birk-Sørensen30/10 -22 10:30
Nørre Nissum KirkeLeo Toftgaard30/10 -22 10:30
Roslev KirkeThomas Frydendal Nielsen30/10 -22 10:30V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen
Vandborg KirkeSøren Nielsen30/10 -22 10:30
Højbjerg KirkeKnud Erik S. Nissen30/10 -22 10:30
Haunstrup KirkeSimon Struntze Andersen30/10 -22 10:30
Thyborøn KirkeJim Sander Christensen30/10 -22 10:30
Snejbjerg KirkeMona Kjær Nielsen30/10 -22 10:30
Ejstrup KirkeMarlene Sigh30/10 -22 10:30BUSK 2022 - Trolden i os alleBUSK står for Børn, Unge, sogn og kirke og denne søndag sætter vi særlig fokus på børn og unge i kirken. Årets BUSK-gudstjeneste handler om trolden i os alle. Det handler om at sige ja og nej til livets gaver og opgaver, og det handler om at Gud tilbyder sin søn som hovedhjørnesten i vores liv.Børn og unge inddrages i forberedelserne til gudstjenesten og sætter deres præg på selve gudstjenesten, hvor vi skal synge både nye og klassiske salmer, så alle kan være med.
Engesvang KirkeTorben Pedersen30/10 -22 10:30
Hjerm Vestre KirkeJonas Jacob Serner-Pedersen30/10 -22 10:30BUSK er en festlig familiegudstjeneste... BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke. BUSK er en festlig familiegudstjeneste, som FDF'erne er med til at arrangere. Tag hele familien med til BUSK.
Hygum KirkeIben Tolstrup30/10 -22 10:30
Lundø KirkeBarbara May Landmark30/10 -22 10:30Barbara Landmark
Åsted KirkeClaus Henry Olsen30/10 -22 10:30
Lem KirkeJakob Fløe Nielsen30/10 -22 10:30
Lemvig KirkeKristoffer Garne30/10 -22 10:30
Idom KirkeMartin Boje Christensen30/10 -22 10:30
Farsø KirkeHenrik Nygaard Andersen30/10 -22 10:30
Brandstrup KirkeLars Morthorst Christiansen30/10 -22 10:30
Nørre Felding KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn30/10 -22 10:30
Thorning KirkeMikael Holst Kongensholm30/10 -22 10:30
Sankt Mortens KirkeSofie Skamris Pedersen30/10 -22 10:45
Aars KirkeLisbet Dalhoff Helding30/10 -22 11:00
Gedsted KirkeKjeld Bjørn Nielsen30/10 -22 11:00
Fiskbæk KirkeAnn Maj Lorenzen30/10 -22 11:00
Hersom KirkeKirsten Krab Koed30/10 -22 11:00
Ilderhede KirkeChristian Dalsgaard Thomsen30/10 -22 11:00
Dollerup KirkeNN30/10 -22 11:00
Låstrup KirkeHannah Kortnum Mogensen30/10 -22 11:00
Låstrup KirkeHannah Kortnum Mogensen30/10 -22 11:00
Løgstør KirkePernille Vigsø Bagge30/10 -22 11:00
Vilsted KirkeTom Widerberg Hagedorn30/10 -22 11:00
Sct. Johannes KirkeLennart Bertel Jessen30/10 -22 14:00
Ikast KirkePoul Erik Knudsen30/10 -22 14:00
Grinderslev KirkeJens Bisgaard30/10 -22 14:00
Fasterholt KirkeEmilie Louise Nielsen30/10 -22 14:00Allehelgensgudstjeneste
BålhyttenAnne Røndal30/10 -22 14:00Spejderne medvirker - kaffe og kage efter gudstjenesten...
Tvis KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn30/10 -22 14:00
K-HusetMikael Holst Kongensholm30/10 -22 15:00
Arnborg KirkeEmilie Louise Nielsen30/10 -22 16:00Allehelgensgudstjeneste
Vor Frue KirkeMads Callesen30/10 -22 16:30
Gråbrødre KlosterkirkeThomas Frank30/10 -22 16:30
Thise KirkeJens Bisgaard30/10 -22 16:30
Simested KirkeLine Karmann Børding30/10 -22 17:00 familie gudstjeneste i Simested kirke med efterfølgende spisning i sognehuset. Tilmeld jer gerne på gruhnlene@gmail.com
Hørup KirkeAnders Bo Engrob Jørgensen30/10 -22 19:00Vi mindes 150 års dagen for lynnedslag i Hørup Kirke
Skals KirkeMalene Dahl30/10 -22 19:00
Vorning KirkeAnders Ellebæk Hansen31/10 -22 17:00
AlhusetKlaus Buch Møberg01/11 -22 10:00gudstjeneste
Struer KirkeLisbeth Krogh Isaksen01/11 -22 10:00
MalmhøjMikael Holst Kongensholm01/11 -22 14:30 v. Mikael Holst Kongensholm. Folk fra byen er velkommen til at være med, der er kaffe og hygge efter gudstjenesten.
Ejsing KirkeTove Rask Søndergaard01/11 -22 17:00 Familiegudstjeneste ved Tove Rask Søndergaard. Gudstjeneste for alle med efterfølgende aftensmad. BUSK: børn-unge-sogn-kirke
Gedsted KirkeAsger Staugaard Nielsen01/11 -22 19:00
Glyngøre KirkeSusan Aaen02/11 -22 17:00
Egeris KirkeBirgitte Refshauge Kjær02/11 -22 19:00
KildehøjRené Vejen Jensen03/11 -22 10:15
Fredens Kirke.03/11 -22 17:00
Gjellerup KirkeMikael Grønhøj Skovgård03/11 -22 19:30
Ørslevkloster KirkeJeppe Jensen03/11 -22 19:30
Sønder Felding KirkeSamuel Sandegaard Høeg04/11 -22 17:00
Herning Kirke.04/11 -22 20:00
Ans KirkeErik Lippert Bjørn05/11 -22 10:00 Ans kirke, dåbsgudstjeneste v. Erik Bjørn
Glyngøre KirkeSusan Aaen05/11 -22 11:00
SakrastiBo Arvid Knudsen06/11 -22 08:30
Skarrild KirkeChristian Dalsgaard Thomsen06/11 -22 08:30
Tjørring KirkeDaniel Dørken Kristiansen06/11 -22 09:00Velkommen til allehelgen-gudstjeneste. Ved begge gudstjenester vil der være lystænding, og navnene på dem, vi har mistet det seneste år, bliver læst op (alle navne i begge kirker). Der er gudstjeneste: Kl. 09.00 i Tjørring Kirke Kl. 11.00 i Baunekirken
Vinding KirkeAsger Grove Korsholm06/11 -22 09:00Nadver
Sahl KirkeGertrud Fogh Bangshøj06/11 -22 09:00?Alle Helgen Gertrud Bangshøj?
Vinderslev KirkeFrede Møller06/11 -22 09:00 v. Frede Møller.
Feldborg KirkeRune Hoff Lauridsen06/11 -22 09:00Allehelgen.
Flynder KirkeOle Rasmussen06/11 -22 09:00
Møborg KirkeSimon Damgaard Bakbo06/11 -22 09:00
Engbjerg KirkeKarsten Christensen06/11 -22 09:00
Hvidbjerg KirkeDorte Ponsgård06/11 -22 09:00
Hjermind KirkeKen Nørgaard Pedersen06/11 -22 09:00
Herrup KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild06/11 -22 09:00
Heldum KirkeLisbeth Filtenborg06/11 -22 09:00Efter gudstjenesten er der kirkekaffe i kirken
Vindum KirkeLars Morthorst Christiansen06/11 -22 09:00
Vium KirkeJørgen Løvstad06/11 -22 09:00
Iglsø KirkeJørgen Husted og Poul Asger Beck06/11 -22 09:15
Timring KirkeChristoffer Olesen06/11 -22 09:30Alle helgens dag   06-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Dette siger Herren: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder. Til fangerne skal du sige: Gå ud! og til dem i mørket: Kom frem! Langs vejene skal de græsse, i det nøgne land finder de græsning. De skal hverken sulte eller tørste, hede og sol skal ikke plage dem, for han skal føre dem i sin barmhjertighed og lede dem til kildevæld. Jeg gør alle mine bjerge til vej, og mine veje skal bygges højt.  Esajas' Bog 49,8-11 * Denne hellige lektie skrives i Johannes' Åbenbaring: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: »Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.« Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.« Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.«   Johannes' Åbenbaring 21,1-7 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«  Matthæusevangeliet 5,13-16 Eller Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: »Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.«  Matthæusevangeliet 5,1-12
Nøvling KirkeRené V. Jensen06/11 -22 09:30Alle helgens dag   06-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Dette siger Herren: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder. Til fangerne skal du sige: Gå ud! og til dem i mørket: Kom frem! Langs vejene skal de græsse, i det nøgne land finder de græsning. De skal hverken sulte eller tørste, hede og sol skal ikke plage dem, for han skal føre dem i sin barmhjertighed og lede dem til kildevæld. Jeg gør alle mine bjerge til vej, og mine veje skal bygges højt.  Esajas' Bog 49,8-11 * Denne hellige lektie skrives i Johannes' Åbenbaring: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: »Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.« Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.« Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.«   Johannes' Åbenbaring 21,1-7 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«  Matthæusevangeliet 5,13-16 Eller Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: »Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.«  Matthæusevangeliet 5,1-12
Ørum KirkeJeppe Jensen06/11 -22 09:30
Overlade KirkeDorthe Bang06/11 -22 09:30
Viskum KirkeSøren Tolstrup Christensen06/11 -22 09:30
Karstoft KirkeChristian Dalsgaard Thomsen06/11 -22 09:30
Ravnstrup KirkeHanne Ellemann Rytter06/11 -22 09:30
Kornum KirkeLars Henrik Lyngberg-Larsen06/11 -22 09:30
Vindblæs KirkeTorben Haahr06/11 -22 09:30
Fredens KirkeAlex Dahl Nielsen06/11 -22 10:00
SøndermarkskirkenTrine Raundahl Kofoed06/11 -22 10:00
Brande KirkeAnne Dolmer, Inger Marie Mortensen, Arne Holst-Larsen06/11 -22 10:00
Assing KirkeKlaus Buch Møberg06/11 -22 10:00Alle Helgens gudstjeneste
Skive KirkeMads Hermansen Callesen06/11 -22 10:00
Sønder Felding KirkeSamuel Sandegaard Høeg06/11 -22 10:00
Ikast KirkeJens Peter Garne06/11 -22 10:00
Faurholt KirkeKent Kjær Andersen06/11 -22 10:00
Vestervang KirkeKaren Johanne Neergaard Stubkjær06/11 -22 10:00
Gjellerup KirkeMikael Grønhøj Skovgård06/11 -22 10:00
Herning KirkeBo Arvid Knudsen06/11 -22 10:00
Holstebro KirkeErik Ladegaard, Mia Wriedt og Niels Arne Christensen06/11 -22 10:00
Hammershøj KirkeAnders Ellebæk Hansen06/11 -22 10:00
Sinding KirkeLasse Bøgh Madsen06/11 -22 10:00
Viborg DomkirkeThomas Frank06/11 -22 10:00
Hedeager KirkeAnnette Birk-Sørensen06/11 -22 10:00
Sortebrødre KirkeHannah Lyngberg-Larsen06/11 -22 10:00
Ranum KirkeTom Widerberg Hagedorn06/11 -22 10:00
Resen KirkeHelga Ørgaard Nielsen06/11 -22 10:15
Mammen KirkeJørn Andreas Pedersen06/11 -22 10:15 Alle helgen søndag v/ Jørn A Pedersen
Egeris KirkeBetty Grønne Ahrenfeldt06/11 -22 10:15
Hjorthede KirkeKen Nørgaard Pedersen06/11 -22 10:15Højmesse med efterfølgende kirkekaffe
Houlkær KirkeKristine Jersin06/11 -22 10:30ved Kristine Jersin og Lotte Martin Jensen Allehelgensdag har sit helt særlige præg i kirken. Allehelgensdag er dagen, hvor vi mindes de mennesker, vi ikke har hos os mere. Ganske særligt går tankerne til dem, som vi mistede i Houlkær Sogn i det forgange år. Deres navne vil blive læst op under gudstjenesten. I allehelgensgudstjenesten vil musikken desuden få en lidt mere fremtrædende plads end normalt. I år vil der blive sammensat et lille kor og et lille musikensemble særligt til lejligheden. Så velkommen til en stemningsfuld gudstjeneste med plads til eftertanke. Pårørende vil modtage et brev med indbydelse til gudstjenesten.
Gudum KirkeOle Vinther06/11 -22 10:30
Resen KirkeJørgen Husted og Poul Asger Beck06/11 -22 10:30
NørrelandskirkenJakob Søe Esmarch06/11 -22 10:30
Levring Kirke06/11 -22 10:30
Hogager KirkeAsger Petersen06/11 -22 10:30
Vinderup KirkeGertrud Fogh Bangshøj06/11 -22 10:30?Alle Helgen Gertrud Bangshøj?
Ellebæk KirkeMartin Boje Christensen06/11 -22 10:30
Smollerup KirkeSigne Riis Paludan06/11 -22 10:30Alle helgen
Ejsing KirkeTove Rask Søndergaard06/11 -22 10:30 Alle helgens dag Tove Rask Sørensen Ved gudstjenesten denne dag mindes vi alle de døde fra det år, der er gået. Der tændes lys, som kan sættes ud på gravstedet.
Struer KirkeLisbeth Krogh Isaksen06/11 -22 10:30
Kollund KirkeVicky Lützen Popp Fredslund06/11 -22 10:30
Ørslevkloster KirkeJeppe Jensen06/11 -22 10:30
Fonnesbæk KirkePeter Krabbe-Larsen06/11 -22 10:30
Haderup KirkeRune Hoff Lauridsen06/11 -22 10:30Allehelgen.
Simmelkær KirkeAfonso Justino Waco06/11 -22 10:30Allehelgen.
Humlum KirkeJan Bjerglund06/11 -22 10:30Ved Allehelgensgudstjenesten bliver navnene på de, der er døde siden sidste Allehelgen læst op. Der bliver sendt brev til anmelder, der kan give oplysninger videre til resten af familien. Det er en rolig gudstjeneste med tid til eftertanke og tid til at mindes dem, der er gået bort, men som har haft en stor betydning i vores liv. Der bliver spillet stille og meditativ musik. Der vil også blive lejlighed til at tænde et lys.
Grinderslev KirkeToni Elisabeth Irgens-Møller06/11 -22 10:30
Lyngs KirkeLiv Marit Tjelle Holm06/11 -22 10:30Til allehelgen mindes vi de døde Allehelgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner, salmer og musik et særligt rum til at mindes og sørge over dem, vi har mistet.
Odby KirkeAnne Marie Hansen06/11 -22 10:30Til allehelgen mindes vi de døde Allehelgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner, salmer og musik et særligt rum til at mindes og sørge over dem, vi har mistet.
Nees KirkeSimon Damgaard Bakbo06/11 -22 10:30
Bøvling KirkeOle Rasmussen06/11 -22 10:30
Mejrup KirkeMarie Overlade Larsen06/11 -22 10:30 Kl. 10.30 Marie Overlade Larsen
Hinge KirkeMikael Holst Kongensholm06/11 -22 10:30
Isenvad KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen06/11 -22 10:30?Velkommen til højmesse v. Sophia K Fischer-Poulsen Allehelgens søndag, hvor vi særligt mindes dem, vi har mistet det seneste år. I dag er der indsamling til KFUMs soldatermission. Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på MobilePay 60308.  
Harboøre KirkeKarsten Christensen06/11 -22 10:30
Asp KirkeErik Bro Lavdal06/11 -22 10:30
Ramsing KirkeDorte Ponsgård06/11 -22 10:30
Nørre Nissum Kirke06/11 -22 10:30
Studsgård KirkeLillian Risum06/11 -22 10:30
Hjerk KirkeThomas Frydendal Nielsen06/11 -22 10:30V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen Allehelgens dag er den første søndag i november. Oprindelig var dagen viet til de helgener, der i øvrigt ikke var blevet plads til med egne dage i kalenderen. Efter reformationen fastholdt man helligdagen, men nu som en mere generel mindedag for de afdøde. Den tradition holder vi i hævd, og dagen vil også blive markeret med flere gudstjenester i vores pastorat. Pårørende vil således modtage en invitation. Der er særligt fokus på dem, der er døde i det forgang[1]ne år, men det er lige så meget en mindedag for alle, der har mistet en af sine kære. Alle er meget velkomne til Allehelgens
Ørnhøj KirkeLykke Kloch Sørensen06/11 -22 10:30Hvert år på den første søndag i november er det Allehelgens søndag. Ved gudstjenesten Allehelgensdag bliver der sat ord og toner på sorgen og savnet - og på glæden og taknemligheden. Alle navnene på dem, som i årets løb er døde i sognet, bliver læst op, og man har efter gudstjenesten mulighed for at sætte et lys ud på gravene. Gudstjenesten er for alle. Op til denne dag inviteres særligt de pårørende til de døde, som vi har bisat eller begravet fra vores kirker siden sidste Allehelgen i november året før.
Thyborøn KirkeJim Sander Christensen06/11 -22 10:30
Snejbjerg KirkeMona Kjær Nielsen06/11 -22 10:30
Trandum KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild06/11 -22 10:30
Hjerm Østre KirkeJonas Jacob Serner-Pedersen06/11 -22 10:30Du er velkommen til at komme og mindes lige præcis den person, du tænker på... Det er skik at mindes vore døde ved gudstjenesterne denne søndag. Det gør vi ved at nævne navnene på dem, der er døde eller begravet i sognet siden sidste Allehelgen. Der vil også blive tændt et lys for hver af de afdøde. Du er velkommen til at komme og mindes lige præcis den person, du tænker på, selvom vedkommende ikke nævnes af os. 
Christianshede KirkeMorten Meiner06/11 -22 10:30?Allehelgensgudstjeneste i Christianshede Kirke v. Morten Meiner
Simmelkær KirkeAfonso Justino Waco06/11 -22 10:30Allehelgen.
Dommerby KirkeBjarke Mikael Møller-Sørensen06/11 -22 10:30Bjarke Møller-Sørensen
Selde KirkeClaus Henry Olsen06/11 -22 10:30På denne dag mindes vi alle dem, som vi har mistet i det forgangne år i Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne. Ved gudstjenesten læser vi navnene op på alle dem, som er døde siden sidste Allehelgen, og vi tænder et lys for hver enkelt. Der bliver sendt invitation ud til pårørende som har mistet.
Lemvig KirkeLisbeth Filtenborg06/11 -22 10:30
Lomborg KirkeHenning Bjerg Mikkelsen06/11 -22 10:30
Louns KirkeSteen Rughave06/11 -22 10:30
Brandstrup KirkeLars Morthorst Christiansen06/11 -22 10:30
Thorning KirkeJørgen Løvstad06/11 -22 10:30Med efterfølgende frokost og foredrag i Sognehuset
Glyngøre KirkeSusan Aaen06/11 -22 10:45
BaunekirkenDaniel Dørken Kristiansen06/11 -22 11:00Velkommen til allehelgen-gudstjeneste. Ved begge gudstjenester vil der være lystænding, og navnene på dem, vi har mistet det seneste år, bliver læst op (alle navne i begge kirker). Der er gudstjeneste: Kl. 09.00 i Tjørring Kirke Kl. 11.00 i Baunekirken
Tiphede KirkeChristoffer Olesen06/11 -22 11:00Alle helgens dag   06-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Dette siger Herren: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder. Til fangerne skal du sige: Gå ud! og til dem i mørket: Kom frem! Langs vejene skal de græsse, i det nøgne land finder de græsning. De skal hverken sulte eller tørste, hede og sol skal ikke plage dem, for han skal føre dem i sin barmhjertighed og lede dem til kildevæld. Jeg gør alle mine bjerge til vej, og mine veje skal bygges højt.  Esajas' Bog 49,8-11 * Denne hellige lektie skrives i Johannes' Åbenbaring: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: »Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.« Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.« Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.«   Johannes' Åbenbaring 21,1-7 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«  Matthæusevangeliet 5,13-16 Eller Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: »Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.«  Matthæusevangeliet 5,1-12
Tiphede KirkeChristoffer Olesen06/11 -22 11:00Alle helgens dag   06-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Dette siger Herren: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder. Til fangerne skal du sige: Gå ud! og til dem i mørket: Kom frem! Langs vejene skal de græsse, i det nøgne land finder de græsning. De skal hverken sulte eller tørste, hede og sol skal ikke plage dem, for han skal føre dem i sin barmhjertighed og lede dem til kildevæld. Jeg gør alle mine bjerge til vej, og mine veje skal bygges højt.  Esajas' Bog 49,8-11 * Denne hellige lektie skrives i Johannes' Åbenbaring: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: »Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.« Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.« Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.«   Johannes' Åbenbaring 21,1-7 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«  Matthæusevangeliet 5,13-16 Eller Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: »Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.«  Matthæusevangeliet 5,1-12
Vesterbølle KirkeThomas Gjedboe Felter06/11 -22 11:00Alle Helgensgudstjeneste med lystænding for dem, vi savner.
Vejrum KirkeSøren Tolstrup Christensen06/11 -22 11:00
Ilderhede KirkeChristian Dalsgaard Thomsen06/11 -22 11:00
Finderup KirkeHanne Ellemann Rytter06/11 -22 11:00
Klovborg KirkeKirsten Birgitte Juul06/11 -22 11:00Alle Helgensdag mindes vi vore kære, som er gået bort. De, som er døde siden sidste Alle Helgen vil få deres navne læst højt ved gudstjenesten. Efterfølgende er der kirkekaffe.
Testrup KirkeLine Karmann Børding06/11 -22 11:00 Testrup kirke
Aggersborg KirkePernille Vigsø Bagge06/11 -22 11:00
Løgsted KirkeLars Henrik Lyngberg-Larsen06/11 -22 11:00
Salling KirkeTorben Haahr06/11 -22 11:00
Vilsted KirkeTom Widerberg Hagedorn06/11 -22 11:30
Sortebrødre KirkeHannah Lyngberg-Larsen06/11 -22 12:00
Hvam KirkeDorthe Louise Rosendal06/11 -22 13:00
Romlund KirkeJens Hald Videbæk06/11 -22 13:00
Østerbølle KirkeLine Karmann Børding06/11 -22 13:00 Østerbølle kirke
Sjørslev KirkeBodil Toftdahl06/11 -22 13:00
Sjørslev KirkeBodil Toftdahl06/11 -22 13:00
Sjørslev KirkeBodil Toftdahl06/11 -22 13:00
Skærlund KirkeAnne Dolmer06/11 -22 14:00
Hampen KirkeArne Kiel Nielsen06/11 -22 14:00Allehelgensdag På Allehelgensdag har vi tradition for at mindes de, som er døde i årets løb. Vi læser alle navne fra Nørre Snede og Hampen ved hver gudstjeneste. Har du spørgsmål: Ring til 28440361 (Arne Kiel, sognepræst) Vi læser navnene op ved følgende gudstjenester:  Søndag d. 6. november:  kl. 14.00 i Hampen Kirke og kl. 15.30 i Nørre Snede Kirke -  Tirsdag d. 8. november: kl. 14.00 ved gudstjenesten på Bavnehøjcentret. Alle er velkomne. 
Handbjerg KirkeMarie Overlade Larsen06/11 -22 14:00Alle helgen
Bjerringbro KirkeGitte Korsholm Wamberg06/11 -22 14:00
Vildbjerg kapelRené V. Jensen06/11 -22 14:00Alle helgens dag   06-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Dette siger Herren: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig. Jeg danner dig og gør dig til en pagt med folket, så du kan genrejse landet og fordele de øde jordlodder. Til fangerne skal du sige: Gå ud! og til dem i mørket: Kom frem! Langs vejene skal de græsse, i det nøgne land finder de græsning. De skal hverken sulte eller tørste, hede og sol skal ikke plage dem, for han skal føre dem i sin barmhjertighed og lede dem til kildevæld. Jeg gør alle mine bjerge til vej, og mine veje skal bygges højt.  Esajas' Bog 49,8-11 * Denne hellige lektie skrives i Johannes' Åbenbaring: Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det ny Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, rede som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige: »Nu er Guds bolig hos menneskene, han vil bo hos dem, og de skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tåre af deres øjne, og døden skal ikke være mere, ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Thi det, der var før, er forsvundet.« Og han, der sidder på tronen, sagde: »Se, jeg gør alting nyt!« Og han sagde: »Skriv! For disse ord er troværdige og sande.« Og han sagde til mig: »Det er sket. Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn.«   Johannes' Åbenbaring 21,1-7 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.«  Matthæusevangeliet 5,13-16 Eller Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da Jesus så skarerne, gik han op på bjerget og satte sig, og hans disciple kom hen til ham. Og han tog til orde og lærte dem: »Salige er de fattige i ånden, for Himmeriget er deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagtmodige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed. Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer.«  Matthæusevangeliet 5,1-12
Sunds KirkeHanne Marie Meier06/11 -22 14:00Allehelgen
Daugbjerg KirkeSigne Riis Paludan06/11 -22 14:00Alle helgen
Hørup KirkeAnders Bo Engrob Jørgensen06/11 -22 14:00
Aalestrup KirkeNiels Peter Sørensen06/11 -22 14:00
Vinderslev KirkeMikael Holst Kongensholm06/11 -22 14:00 v. Mikael Holst Kongensholm. Efter gudstjenesten er der gratis kirkekaffe i Sognehuset.
Hvidbjerg KirkeLiv Marit Tjelle Holm06/11 -22 14:00Til allehelgen mindes vi de døde Allehelgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner, salmer og musik et særligt rum til at mindes og sørge over dem, vi har mistet.
Houlkær KirkeLotte Martin Jensen06/11 -22 14:00
Vandborg KirkeHeidi Røn06/11 -22 14:00
Haunstrup Kirke06/11 -22 14:00
Sevel KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild06/11 -22 14:00
Ørum KirkeSøren Tolstrup Christensen06/11 -22 14:00
Gludsted KirkeMarlene Sigh06/11 -22 14:00Alle Helgen gudstjeneste i Gludsted kirke v/ Marlene SighUnder gudstjenesten vil navnene på de mennesker, som er gået bort i det forgangne år, og som har tilknytning til vore sogne, blive læst op. Og der vil være et øjebliks stilhed til eftertanke.Anne Mette Skovbjerg medvirker på klassisk guitar
Søndbjerg KirkeSognepræst06/11 -22 14:00Vi mindes årets døde. Velkommen til allehelgensgudstjeneste i Søndbjerg Kirke. 
Lindum KirkeTrine Munk Kristensen06/11 -22 14:00
Bording KirkeMorten Meiner06/11 -22 14:00?Allehelgensgudstjeneste i Bording Kirke v. Morten Meiner
Lynderup KirkeHannah Kortnum Mogensen06/11 -22 14:00
Lynderup KirkeHannah Kortnum Mogensen06/11 -22 14:00
Løgstør KirkePernille Vigsø Bagge06/11 -22 14:00
Malle KirkeTom Widerberg Hagedorn06/11 -22 14:00
Strandby KirkeSteen Rughave06/11 -22 14:00
Grathe KirkeJørgen Løvstad06/11 -22 14:00
Gislum KirkeJari Tollestrup Jensen06/11 -22 14:00
Tostrup KirkeDorthe Louise Rosendal06/11 -22 14:30
Kvols KirkeAnn Maj Lorenzen06/11 -22 14:30
Fiskbæk KirkeJens Hald Videbæk06/11 -22 14:30
Simested KirkeLine Karmann Børding06/11 -22 14:30 Simested kirke
Lysgård KirkeBodil Toftdahl06/11 -22 14:30
Lysgård KirkeBodil Toftdahl06/11 -22 14:30
Lysgård KirkeBodil Toftdahl06/11 -22 14:30
Sønder Rind KirkeKirsten Greve06/11 -22 14:30
KirkenScot Alastair Christensen06/11 -22 15:00Kl. 15:00 kirkekaffe i Vestfløjen Kl. 16:00 Minde Gudstjeneste i kirken
Egekapellet, Viborgvej 69Anette Ejsing06/11 -22 15:00?Anette Ejsing. Andagt på Egekapellet, Viborgvej 69
Rødding KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen06/11 -22 15:00
Skivum KirkeMette Holmstrøm06/11 -22 15:00
Hjerm Vestre KirkeJonas Jacob Serner-Pedersen06/11 -22 15:00Du er velkommen til at komme og mindes lige præcis den person, du tænker på... Det er skik at mindes vore døde ved gudstjenesterne denne søndag. Det gør vi ved at nævne navnene på dem, der er døde eller begravet i sognet siden sidste Allehelgen. Der vil også blive tændt et lys for hver af de afdøde. Du er velkommen til at komme og mindes lige præcis den person, du tænker på, selvom vedkommende ikke nævnes af os. 
Vejby KirkeJakob Fløe Nielsen06/11 -22 15:00Vi mindes de døde.
Nørre Snede KirkeArne Kiel Nielsen06/11 -22 15:30Allehelgensdag På Allehelgensdag har vi tradition for at mindes de, som er døde i årets løb. Vi læser alle navne fra Nørre Snede og Hampen ved hver gudstjeneste. Har du spørgsmål: Ring til 28440361 (Arne Kiel, sognepræst) Vi læser navnene op ved følgende gudstjenester:  Søndag d. 6. november:  kl. 14.00 i Hampen Kirke og kl. 15.30 i Nørre Snede Kirke -  Tirsdag d. 8. november: kl. 14.00 ved gudstjenesten på Bavnehøjcentret. Alle er velkomne. 
Ryde KirkeMarie Overlade Larsen06/11 -22 15:30Alle helgen
Ørre KirkeLasse Bøgh Madsen06/11 -22 15:30
Blåhøj KirkeKarin Rahbek-Engmarksgaard06/11 -22 15:30
Egeris KirkeAnita Engberg06/11 -22 15:30
Ejstrup KirkeMarlene Sigh06/11 -22 15:30Alle Helgen gudstjeneste i Ejstrup kirke v. Marlene SighUnder gudstjenesten vil navnene på de mennesker, som er gået bort i det forgangne år, og som har tilknytning til vore sogne, blive læst op. Og der vil være et øjebliks stilhed til eftertanke. Anne Mette Skovbjerg medvirker på klassisk guitar
Vammen KirkeTrine Munk Kristensen06/11 -22 15:30
Låstrup KirkeHannah Kortnum Mogensen06/11 -22 15:30
Låstrup KirkeHannah Kortnum Mogensen06/11 -22 15:30
Uhre KirkeAnne Dolmer06/11 -22 16:00
Borbjerg KirkeAsger Petersen06/11 -22 16:00
Ikast Østre KirkeKent Kjær Andersen06/11 -22 16:00
Gimsing KirkeCharlotte Rønhoff06/11 -22 16:00Stemningsfuld gudstjeneste, hvor vi med musik, ord og sang mindes de vi har mistet og savner. Der tændes lys for de, vi har mistet siden sidste år.
Struer KirkeLisbeth Krogh Isaksen06/11 -22 16:00
Hørup KirkeAnders Bo Engrob Jørgensen06/11 -22 16:00
Roum KirkeDorthe Louise Rosendal06/11 -22 16:00
Fjelsø KirkeAsger Staugaard Nielsen06/11 -22 16:00
Rind KirkeVicky Lützen Popp Fredslund06/11 -22 16:00Alle Helgen, Vicky Fredslund
Gjellerup Kirkesognets præster06/11 -22 16:00
Grove KirkeAfonso Justino Waco06/11 -22 16:00Allehelgen.
Ulstrup KirkeHanne Petersen og Karin Hasling06/11 -22 16:00
Frederiks KirkeGitte Thorsøe06/11 -22 16:00
Tårup KirkeAnn Maj Lorenzen06/11 -22 16:00
Vorde KirkeJens Hald Videbæk06/11 -22 16:00
Løvel KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen06/11 -22 16:00
Mejdal KirkeIrene Kristina Lindegaard06/11 -22 16:00
Sahl KirkePeter Worm Madsen06/11 -22 16:00
Højbjerg KirkePeter Fischer-Nielsen06/11 -22 16:00Med lystænding.
Tørring KirkeIben Tolstrup06/11 -22 16:00Mindegudstjeneste med lystænding
Nørre Felding KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn06/11 -22 16:00
Højslev KirkeBjarke Mikael Møller-Sørensen06/11 -22 16:00Bjarke Møller-Sørensen Alle Helgen søndag er den dag, vi særligt mindes, de der er døde siden sidste Alle Helgen. Vi gør det i vore kirker, ved at læse navnene op på de, der er døde og eller begravet i de tre sogne. Gudstjenesten vil være en mindegudstjeneste med fokus på eftertanke og mindet om de, der ikke mere er hos os.
Rødding KirkeAnne Røndal06/11 -22 16:00Vi mindes vore dødes.
Lemvig KirkeLisbeth Filtenborg06/11 -22 16:00Ved sognepræsterne Lisbeth Filtenborg og Kristoffer Garne. En gudstjeneste hvor vi mindes dem, vi har mistet i det forgangne år i Lemvig og Heldum sogne. Alle er velkomne. Der er mulighed for at tænde lys i kirkens lysglobe. Voksenkoret medvirker
Skals KirkeMalene Dahl06/11 -22 16:00
Ramme KirkeHenning Bjerg Mikkelsen06/11 -22 16:00
Almind KirkeBodil Toftdahl06/11 -22 16:00
Almind KirkeBodil Toftdahl06/11 -22 16:00
Almind KirkeBodil Toftdahl06/11 -22 16:00
Havbro KirkeJari Tollestrup Jensen06/11 -22 16:00
Vinkel KirkeKirsten Greve06/11 -22 16:00
Skive KirkeMette Gautier06/11 -22 16:30
Måbjerg KirkeMartin Boje Christensen06/11 -22 16:30
Jebjerg KirkeToni Elisabeth Irgens-Møller06/11 -22 16:30
Blære KirkeMette Holmstrøm06/11 -22 16:30
Nørlem KirkeBettina Reese Tonnesen06/11 -22 17:00Allehelgen
Sankt Mortens KirkeSofie Skamris Pedersen06/11 -22 17:00
Vester Bjerregrav KirkeKirsten Krab Koed06/11 -22 17:00Allehelgen/Mindegudstjeneste
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen06/11 -22 17:00
Lem KirkeJakob Fløe Nielsen06/11 -22 17:00Vi mindes vore døde.
Gedsted KirkeAsger Staugaard Nielsen06/11 -22 17:15
Rønbjerg KirkeAnita Engberg06/11 -22 17:15Gudstjeneste uden altergang
Hygum KirkeIben Tolstrup06/11 -22 17:30Mindegudstjeneste m. lystænding
Svingelbjerg KirkeTroels Laursen06/11 -22 19:00
Fabjerg KirkeOle Vinther06/11 -22 19:00
Dølby KirkeMorten Rydal06/11 -22 19:00
Jegindø KirkeAnne Marie Hansen06/11 -22 19:00Til allehelgen mindes vi de døde Allehelgen falder altid første søndag i november. Det er en søndag til minde om de døde, både dem vi selv har mistet og alle de mennesker, som har båret den kristne tro videre gennem generationer. Gudstjenesten allehelgensdag skaber gennem bønner, salmer og musik et særligt rum til at mindes og sørge over dem, vi har mistet.
Estvad KirkeAnita Engberg06/11 -22 19:00Gudstjeneste med altergang
Bjerring KirkeJørn Andreas Pedersen06/11 -22 19:00 Alle Helgen søndag v/ Jørn A Pedersen
Klejtrup KirkeKirsten Krab Koed06/11 -22 19:00Allehelgen/Mindegudstjeneste
Kobberup KirkeAnna-Christine Bruhn Elming06/11 -22 19:00
Durup KirkeChristian Kjær Bjerre06/11 -22 19:00?V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre Allehelgens dag er den første søndag i november. Oprindelig var dagen viet til de helgener, der i øvrigt ikke var blevet plads til med egne dage i kalenderen. Efter reformationen fastholdt man helligdagen, men nu som en mere generel mindedag for de afdøde. Den tradition holder vi i hævd, og dagen vil også blive markeret med flere gudstjenester i vores pastorat. Pårørende vil således modtage en invitation. Der er særligt fokus på dem, der er døde i det forgang[1]ne år, men det er lige så meget en mindedag for alle, der har mistet en af sine kære. Alle er meget velkomne til Allehelgens
Roslev KirkeThomas Frydendal Nielsen06/11 -22 19:00V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen Allehelgens dag er den første søndag i november. Oprindelig var dagen viet til de helgener, der i øvrigt ikke var blevet plads til med egne dage i kalenderen. Efter reformationen fastholdt man helligdagen, men nu som en mere generel mindedag for de afdøde. Den tradition holder vi i hævd, og dagen vil også blive markeret med flere gudstjenester i vores pastorat. Pårørende vil således modtage en invitation. Der er særligt fokus på dem, der er døde i det forgang[1]ne år, men det er lige så meget en mindedag for alle, der har mistet en af sine kære. Alle er meget velkomne til Allehelgens
Fjaltring KirkeHeidi Røn06/11 -22 19:00
Ilskov KirkeAfonso Justino Waco06/11 -22 19:00Allehelgen.
Hove KirkeIben Tolstrup06/11 -22 19:00
Tvis KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn06/11 -22 19:00
Lundø KirkeBjarke Mikael Møller-Sørensen06/11 -22 19:00Bjarke Møller-Sørensen
Thorum KirkeClaus Henry Olsen06/11 -22 19:00På denne dag mindes vi alle dem, som vi har mistet i det forgangne år i Selde, Åsted, Junget og Thorum sogne. Ved gudstjenesten læser vi navnene op på alle dem, som er døde siden sidste Allehelgen, og vi tænder et lys for hver enkelt. Der bliver sendt invitation ud til pårørende som har mistet.
Balling KirkeNatalia Packert Andresen06/11 -22 19:00
Lihme KirkeAnne Røndal06/11 -22 19:00vi mindes vore døde
Vognsild KirkeJari Tollestrup Jensen06/11 -22 19:00
Idom KirkeJørgen Tjelle Holm06/11 -22 19:00
Gundersted KirkeHanne Petersen og Karin Hasling06/11 -22 19:30
Venø KirkeHans Vestergaard Jensen06/11 -22 19:30
Feldborg KirkeRune Hoff Lauridsen08/11 -22 17:00Spaghettigudstjeneste
Nørlem KirkeBettina Reese Tonnesen08/11 -22 19:00Vejgudstjeneste for beboerne på Landbolystvej og en del af Fabjergvej.
Sønder Felding KirkeSamuel Sandegaard Høeg09/11 -22 10:30
FriplejehjemmetSimon Christoffer Munch Fuhrmann09/11 -22 10:30
Fonnesbæk KirkeValdemar Mahon Ringsmose og Peter Krabbe Larsen09/11 -22 19:00?Denne aftengudstjeneste er særlig målrettet konfirmander. Information opdateres.
Gludsted KirkeMarlene Sigh09/11 -22 19:00Ungdomsgudstjeneste i Gludsted kirke v. Marlene Sigh
Fredens Kirke.10/11 -22 17:00
Vestervang Kirke10/11 -22 17:00
Bøvling KirkeOle Rasmussen10/11 -22 19:00
Konfirmandlokale 2Niels Christian Kobbelgaard11/11 -22 17:30Fredagsfamilien.
Gislum KirkeJari Tollestrup Jensen11/11 -22 19:00
Faurholt KirkeKent Kjær Andersen13/11 -22 08:30
Gjellerup KirkeMikael Grønhøj Skovgård13/11 -22 08:30
SakrastiJens Carl Moesgård Nielsen13/11 -22 08:30
Holstebro KirkeAnette Ejsing13/11 -22 08:30
Ørre KirkeLasse Bøgh Madsen13/11 -22 08:45
Nørlem KirkeBettina Reese Tonnesen13/11 -22 09:00
Sahl KirkeGertrud Fogh Bangshøj13/11 -22 09:0022. s. e. trin. Gertrud Bangshøj
Gimsing KirkeJonas Serner-Pedersen13/11 -22 09:00
Ellebæk KirkeJørgen Tjelle Holm13/11 -22 09:00
Ejsing KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild13/11 -22 09:00 22. s. e. trinitatis Helene Herold Michaelsen Arrild
Feldborg KirkeAfonso Justino Waco13/11 -22 09:0024.s.e. trinitatis.
Humlum KirkeHans Vestergaard Jensen13/11 -22 09:00
Søndbjerg KirkeLiv Marit Tjelle Holm13/11 -22 09:00
Jegindø KirkeThorkil Lundberg13/11 -22 09:00
Nees KirkeSimon Damgaard Bakbo13/11 -22 09:00
Mejrup KirkeAsger Petersen13/11 -22 09:00 Kl. 9.00 Asger Petersen
Mejdal KirkeBirgitte Nør Jahn13/11 -22 09:00
Harboøre KirkeJim Sander Christensen13/11 -22 09:00
Fousing KirkeErik Bro Lavdal13/11 -22 09:00
Hvidbjerg Kirkejonas Eg Knudsen13/11 -22 09:00
Isenvad KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen13/11 -22 09:00?Velkommen til morgengudstjeneste v. Sophia K Fischer-Poulsen.
Nørre Nissum KirkeOle Vinther13/11 -22 09:00
Lee KirkeJørn Andreas Pedersen13/11 -22 09:00
Tøndering KirkeChristian Kjær Bjerre13/11 -22 09:00?V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre
Trandum KirkeVilhelm Værge13/11 -22 09:00
Lundø KirkeBjarke Mikael Møller-Sørensen13/11 -22 09:00Bjarke Møller-Sørensen
Ulbjerg KirkeDorthe Rosendal13/11 -22 09:00
Heldum KirkeKristoffer Garne13/11 -22 09:00
Rom KirkeAnders Kruse13/11 -22 09:00
Alstrup KirkeTroels Laursen13/11 -22 09:00
Thorning KirkeJørgen Løvstad13/11 -22 09:00
Sønder Rind KirkeLotte Martin Jensen13/11 -22 09:00
Vridsted KirkeAnna-Christine Elming13/11 -22 09:15
Aars KirkeLone Primdahl Dolmer13/11 -22 09:30
Assing KirkeKlaus Buch Møberg13/11 -22 09:30Gudstjeneste - Indsamling: DSUK (Dansk Sømands- og udenlandskirker)
Timring KirkeRené V. Jensen13/11 -22 09:3022. søndag efter trinitatis   13-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Himlen skal råbe af fryd og jorden juble, bjergene skal bryde ud i fryderåb, for Herren trøster sit folk, han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Men Zion siger: »Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!« Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej, de, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig. Løft blikket, se dig omkring: De samles alle og kommer til dig. »Så sandt jeg lever,« siger Herren, »skal du iføre dig dem alle som smykke, du skal binde dem om dig som bruden sit bælte.«  Esajas' Bog 49,13-18 * Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.   Efeserbrevet 4,30-32 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.«   Matthæusevangeliet 18,1-14
Vildbjerg KirkeCarsten Hoffmann13/11 -22 09:3022. søndag efter trinitatis   13-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Himlen skal råbe af fryd og jorden juble, bjergene skal bryde ud i fryderåb, for Herren trøster sit folk, han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Men Zion siger: »Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!« Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej, de, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig. Løft blikket, se dig omkring: De samles alle og kommer til dig. »Så sandt jeg lever,« siger Herren, »skal du iføre dig dem alle som smykke, du skal binde dem om dig som bruden sit bælte.«  Esajas' Bog 49,13-18 * Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.   Efeserbrevet 4,30-32 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.«   Matthæusevangeliet 18,1-14
Ulstrup KirkeKarin Hasling13/11 -22 09:30
Gedsted KirkeAsger Staugaard Nielsen13/11 -22 09:30
Fiskbæk KirkeJens Hald Videbæk13/11 -22 09:30
Løvel KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen13/11 -22 09:30
Dollerup KirkeNN13/11 -22 09:30
Giver KirkeMette Holmstrøm13/11 -22 09:30
Østerbølle KirkeLine Karmann Børding13/11 -22 09:30 Østerbølle kirke
Oddense KirkeNatalia Packert Andresen13/11 -22 09:30
Løgstør KirkePernille Vigsø Bagge13/11 -22 09:30
Oudrup KirkeTom Hagedorn13/11 -22 09:30
Fredens KirkeAlex Dahl Nielsen13/11 -22 10:00
SøndermarkskirkenKirstine Rasmussen13/11 -22 10:00
Brande KirkeInger Marie Mortensen13/11 -22 10:00
Skærlund KirkeArne Holst-Larsen13/11 -22 10:00
Sct. Johannes KirkeScot Alastair Christensen13/11 -22 10:00Højmesse v. Scot A. Christensen Gospelkoret Good Time medvirker ved gudstjenesten
BaunekirkenLasse Bøgh Madsen13/11 -22 10:00
Skive KirkeMette Gautier13/11 -22 10:00
Ikast KirkeKent Kjær Andersen13/11 -22 10:00
Vestervang KirkeHildur Kaaber Ahrenkilde13/11 -22 10:00
Gjellerup KirkeMikael Grønhøj Skovgård13/11 -22 10:00
Herning KirkeJens Carl Moesgård Nielsen13/11 -22 10:00
Holstebro KirkeErik Ladegaard13/11 -22 10:00
Viborg DomkirkeMarianne Florentine Kathrine Koch13/11 -22 10:00
Frederiks KirkeCarl-Gustav Christensen13/11 -22 10:00
HedeagerkirkenAnnette Birk-Sørensen13/11 -22 10:00
Sortebrødre KirkeHenriette Korsgaard13/11 -22 10:00
Lysgård KirkeInge Mader Jensen13/11 -22 10:00
Lysgård KirkeInge Mader Jensen13/11 -22 10:00
Lysgård KirkeInge Mader Jensen13/11 -22 10:00
Resen KirkeJesper Hornstrup13/11 -22 10:15
Bjerringbro KirkeGitte Korsholm Wamberg13/11 -22 10:15
Bjerring KirkeJørn Andreas Pedersen13/11 -22 10:15 22. søndag efter trinitatis v/ Jørn A Pedersen Kirkekaffe efter Gudstjenesten
Gullev KirkePeter Worm Madsen13/11 -22 10:15
Egeris KirkeBetty Grønne Ahrenfeldt13/11 -22 10:15
Houlkær KirkeLotte Martin Jensen13/11 -22 10:30ved Lotte Martin Jensen
Fabjerg KirkeOle Vinther13/11 -22 10:30
Vind KirkePer Toftdahl13/11 -22 10:30
NørrelandskirkenCarsten Ørum Jørgensen13/11 -22 10:30
Borbjerg KirkeAsger Petersen13/11 -22 10:30
Ryde KirkeGertrud Fogh Bangshøj13/11 -22 10:30
Sunds KirkeNiels Christian Kobbelgaard13/11 -22 10:3024.s.e. trinitatis.
Mønsted KirkeSigne Riis Paludan13/11 -22 10:30
Struer KirkeThorkil Lundberg13/11 -22 10:30
Tostrup KirkeDorthe Louise Rosendal13/11 -22 10:30
Nørre Snede KirkeAnnemarie Birgitte Ross13/11 -22 10:30Gudstjeneste med altergang 22.s.e.trinitatis Voksenkoret medvirker
Ørum KirkeJeppe Jensen13/11 -22 10:30
Fonnesbæk KirkePeter Krabbe-Larsen13/11 -22 10:30Velkommen til højmesse i Fonnesbæk Kirke v. Peter Krabbe-Larsen. Under prædikenen er der børnekirke med sang, leg og fortælling i kirkens legerum. Indsamling i dag til KFUMs soldatermission. Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på mobilepay 20714.
Ilskov KirkeAfonso Justino Waco13/11 -22 10:3024.s.e. trinitatis.
Hvidbjerg KirkeLiv Marit Tjelle Holm13/11 -22 10:30
Grønning KirkeJens Bisgaard13/11 -22 10:30
Hørup KirkeAnders Bo Engrob Jørgensen13/11 -22 10:30
Venø KirkeHans Vestergaard Jensen13/11 -22 10:30
Bøvling KirkeSimon Damgaard Bakbo13/11 -22 10:30
Rødding KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen13/11 -22 10:30
Måbjerg KirkeMerete Bøye13/11 -22 10:30
Ølby KirkeErik Bro Lavdal13/11 -22 10:30
Roslev KirkeChristian Kjær Bjerre13/11 -22 10:30V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre
Elsborg KirkeKnud Erik S. Nissen13/11 -22 10:30
Thyborøn KirkeJim Sander Christensen13/11 -22 10:30
Snejbjerg KirkeLillian Risum13/11 -22 10:30
Herrup KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild13/11 -22 10:30
Gludsted KirkeMarlene Sigh13/11 -22 10:30Gudstjeneste i Gludsted kirke v. Marlene Sigh
Engesvang KirkeTorben Pedersen13/11 -22 10:30
Fly KirkeLægmandslæsninger13/11 -22 10:30
Hjerm Østre KirkeJonas Jacob Serner-Pedersen13/11 -22 10:30
Hove KirkeBettina Reese Tonnesen13/11 -22 10:30
Tvis KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn13/11 -22 10:30
Bording KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen13/11 -22 10:30?Fælles gudstjeneste i Bording Kirke ved Sophia K. Fischer-Poulsen. Der er børnekirke i Kirkehuset under gudstjenesten. Læs mere her: https://www.bordingsogn.dk/bk
Højslev KirkeBjarke Mikael Møller-Sørensen13/11 -22 10:30Bjarke Møller-Sørensen
Junget KirkeAnnie Krog Foldager13/11 -22 10:30
Balling KirkeNatalia Packert Andresen13/11 -22 10:30
Arnborg KirkeEmilie Louise Nielsen13/11 -22 10:30
Rødding KirkeJonas Eg Knudsen13/11 -22 10:30
Lemvig KirkeKristoffer Garne13/11 -22 10:30
Skals KirkeMalene Dahl13/11 -22 10:30
Dybe KirkeAnders Kruse 13/11 -22 10:30
Vindum KirkeLars Morthorst Christiansen13/11 -22 10:30
Råsted KirkeJørgen Tjelle Holm13/11 -22 10:30
Glyngøre KirkeSofie Skamris Pedersen13/11 -22 10:45
Nøvling KirkeCarsten Hoffmann13/11 -22 11:0022. søndag efter trinitatis   13-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Esajas: Himlen skal råbe af fryd og jorden juble, bjergene skal bryde ud i fryderåb, for Herren trøster sit folk, han forbarmer sig over sine hjælpeløse. Men Zion siger: »Herren har svigtet mig, Herren har glemt mig!« Glemmer en kvinde sit diende barn? Glemmer en mor det barn, hun fødte? Selv om de skulle glemme, glemmer jeg ikke dig. Se, i mine hænder har jeg tegnet dig, dine mure har jeg altid for øje. De, der skal genopbygge dig, er hurtigt på vej, de, der rev dig ned og lagde dig øde, drager bort fra dig. Løft blikket, se dig omkring: De samles alle og kommer til dig. »Så sandt jeg lever,« siger Herren, »skal du iføre dig dem alle som smykke, du skal binde dem om dig som bruden sit bælte.«  Esajas' Bog 49,13-18 * Epistlen skriver apostlen Paulus til efeserne: Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med indtil forløsningens dag. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus.   Efeserbrevet 4,30-32 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: På den tid kom disciplene hen til Jesus og spurgte: »Hvem er den største i Himmeriget?« Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det midt iblandt dem og sagde: »Sandelig siger jeg jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn, kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der ydmyger sig og bliver som dette barn, er den største i Himmeriget; og den, der tager imod sådan et barn i mit navn, tager imod mig. Men den, der bringer en af disse små, som tror på mig, til fald, var bedre tjent med at få en møllesten hængt om halsen og blive sænket i havets dyb. Ve verden for det, der fører til fald. Vel må der komme fald, men ve det menneske, som bliver årsag til fald. Hvis din hånd eller fod bringer dig til fald, så hug den af og kast den fra dig; du er bedre tjent med at gå lemlæstet eller vanfør ind til livet end med begge hænder eller fødder i behold at kastes i den evige ild. Og hvis dit øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; du er bedre tjent med at gå ind til livet med ét øje end med begge øjne i behold at kastes i Helvedes ild. Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt. For Menneskesønnen er kommet for at frelse det fortabte. Hvad mener I? Hvis en mand har hundrede får, og ét af dem farer vild, lader han så ikke de nioghalvfems blive i bjergene og går ud og leder efter det vildfarne? Og lykkes det ham at finde det, sandelig, jeg siger jer, han glæder sig mere over det end over de nioghalvfems, der ikke fór vild. Således er det jeres himmelske faders vilje, at ikke en eneste af disse små skal gå fortabt.«   Matthæusevangeliet 18,1-14
Aalestrup KirkeLine K. Børding13/11 -22 11:00
Fjelsø KirkeAsger Staugaard Nielsen13/11 -22 11:00
Vester Bjerregrav KirkeKirsten Krab Koed13/11 -22 11:00
Karstoft KirkeKlaus Møberg13/11 -22 11:00
Hald Ege KirkeNN13/11 -22 11:00
Løgsted KirkePernille Vigsø Bagge13/11 -22 11:00
Vilsted KirkeTom Widerberg Hagedorn13/11 -22 11:00
Gislum KirkeMette Holmstrøm13/11 -22 11:00
Rind KirkeVicky Lützen Popp Fredslund13/11 -22 12:30
Ørum KirkeSøren Tolstrup Christensen13/11 -22 14:00
Sønder Felding KirkeSamuel Sandegaard Høeg13/11 -22 16:00
Vor Frue KirkeJesper Hornstrup13/11 -22 16:30
Viborg DomkirkeHenrik Stubkjær13/11 -22 16:30
Grove KirkeAfonso Justino Waco13/11 -22 19:00Stillegudstjeneste.
Herning KirkeBo Arvid Knudsen16/11 -22 17:00
KildehøjChristoffer Olesen17/11 -22 10:15
KirkeladenMikael Grønhøj Skovgård17/11 -22 16:30
Fredens Kirke.17/11 -22 17:00
Fredens Kirke.17/11 -22 17:00
Ørum KirkeSøren Tolstrup Christensen19/11 -22 11:15
Ikast Østre KirkeBirthe Buch Møberg20/11 -22 08:30
Timring KirkeRené V. Jensen20/11 -22 08:30Sidste søndag i kirkeåret   20-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Mika: Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene skal strømme dertil, talrige folkeslag skal drage af sted og sige: »Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem.« Han skal skifte ret mellem talrige folk, fælde dom blandt mægtige folkeslag i det fjerne. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.  Mikas Bog 4,1-3 * Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I.  Første Korintherbrev 3,10-17 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«  Matthæusevangeliet 11,25-30
SakrastiBo Arvid Knudsen20/11 -22 08:30
Holstebro KirkeErik Ladegaard20/11 -22 08:30
Ullits KirkeSteen Rughave20/11 -22 09:00
Nørlem KirkeKristoffer Garne20/11 -22 09:00
Gudum KirkeHenning Toft Bro20/11 -22 09:00
Hogager KirkeMarianne Sørensen20/11 -22 09:00
Vinderup KirkeMarie Overlade Larsen20/11 -22 09:00?Sidste søndag i kirkeåret Marie Overlade Larsen?
Bjerringbro KirkePeter Worm Madsen20/11 -22 09:00
Hørup KirkeAnders Bo Engrob Jørgensen20/11 -22 09:00
Hvam KirkeHannah Kortnum Mogensen20/11 -22 09:00
Simmelkær KirkeAsbjørn Munk Hyldgaard20/11 -22 09:00
Lyngs KirkeAnne Marie Hansen20/11 -22 09:00Velkommen til gudstjeneste i Lyngs Kirke den sidste søndag i kirkeåret. 
Odby KirkeLisbeth Krogh Isaksen20/11 -22 09:00Det er i dag den sidste søndag i kirkeåret. Velkommen til gudstjeneste i Odby Kirke. 
Møborg KirkeSimon Damgaard Bakbo20/11 -22 09:00
Hinge KirkeMikael Holst Kongensholm20/11 -22 09:00
Isenvad KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen20/11 -22 09:00?Morgengudstjeneste v. Sophia K Fischer-Poulsen. I dag er der indsamling til Kirkens Korshær. Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på MobilePay 60308.
Asp KirkeBirgitte Krøyer20/11 -22 09:00
Studsgård KirkeMona Kjær Nielsen20/11 -22 09:00
Harre KirkeThomas Frydendal Nielsen20/11 -22 09:00V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen
Ørnhøj KirkeAnne Hillgaard20/11 -22 09:00
Vandborg KirkeHeidi Røn20/11 -22 09:00
Thyborøn KirkeKarsten Christensen20/11 -22 09:00
Trandum KirkeVilhelm Værge20/11 -22 09:00
Engesvang KirkePeter Krabbe-Larsen20/11 -22 09:00
Hjerm Vestre KirkeJonas Jacob Serner-Pedersen20/11 -22 09:00
Nørre Felding KirkeAnna Rask Lauridsen20/11 -22 09:00
Testrup KirkeNiels Peter Sørensen20/11 -22 09:00 Testrup kirke v/N.P. Sørensen
Åsted KirkeClaus Henry Olsen20/11 -22 09:00
SognehusetAnne Røndal20/11 -22 09:00
Heldum KirkeLisbeth Filtenborg20/11 -22 09:00
Lomborg KirkeHenning Bjerg Mikkelsen20/11 -22 09:00
Strandby KirkeSteen Rughave20/11 -22 09:00
Brandstrup KirkePeter Fischer-Nielsen20/11 -22 09:00
Daugbjerg KirkeAnna-Christine Elming20/11 -22 09:15
Tapdrup KirkeLise Uhrskov20/11 -22 09:15
Resen KirkePoul Asger Beck20/11 -22 09:15
Aars KirkeJens Jacob Kaufmann Jensen20/11 -22 09:30
Assing KirkeChristian Dalsgaard Thomsen20/11 -22 09:30Gudstjeneste
Nøvling KirkeRené V. Jensen20/11 -22 09:30Sidste søndag i kirkeåret   20-11-2022 Tekstrække: Anden række Denne hellige lektie skriver profeten Mika: Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, knejsende over højene. Folkene skal strømme dertil, talrige folkeslag skal drage af sted og sige: »Kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus; han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Zion og Herrens ord fra Jerusalem.« Han skal skifte ret mellem talrige folk, fælde dom blandt mægtige folkeslag i det fjerne. De skal smede deres sværd om til plovjern og deres spyd til vingårdsknive. Folk skal ikke løfte sværd mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.  Mikas Bog 4,1-3 * Epistlen skriver apostlen Paulus i sit første brev til korintherne: Efter den nåde, der var givet mig af Gud, har jeg som en kyndig bygmester lagt grundvolden, men en anden bygger videre på den. Enhver bør se til, hvordan han bygger. For ingen kan lægge en anden grundvold end den, der er lagt, Jesus Kristus. Hvis nogen bygger på grundvolden med guld, sølv, ædelsten, træ, hø, halm, skal det vise sig, hvad slags arbejde enhver har udført. Dagen skal gøre det klart, for den bryder frem med ild, og ilden skal prøve, hvordan hver enkelts arbejde er. Hvis det, han har bygget, bliver stående, skal han få løn, men hvis hans arbejde går op i luer, skal han gå glip af lønnen, men selv blive frelst, dog som gennem ild. Ved I ikke, at I er Guds tempel, og at Guds ånd bor i jer? Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham. For Guds tempel er helligt, og det tempel er I.  Første Korintherbrev 3,10-17 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: På den tid tog Jesus til orde og sagde: »Jeg priser dig, fader, himlens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige og åbenbaret det for umyndige; ja, fader, for således var det din vilje. Alt har min fader overgivet mig, og ingen kender Sønnen undtagen Faderen, og ingen kender Faderen undtagen Sønnen og den, som Sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer, og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er godt, og min byrde er let.«  Matthæusevangeliet 11,25-30
Vesterbølle KirkeAsger Staugaard Nielsen20/11 -22 09:30
Kvols KirkeAnn Maj Lorenzen20/11 -22 09:30
Overlade KirkeDorthe Bang20/11 -22 09:30?
Blære KirkeJari Tollestrup Jensen20/11 -22 09:30
Volling KirkeJonas Eg Knudsen20/11 -22 09:30
Ranum KirkeTorben Haahr20/11 -22 09:30
Skals KirkeKirsten Krab Koed20/11 -22 09:30
KirkenBo Arvid Knudsen20/11 -22 09:40
Fredens KirkeBritta Hald Vestergaard20/11 -22 10:00
SøndermarkskirkenKirstine Rasmussen20/11 -22 10:00
Brande KirkeArne Holst-Larsen20/11 -22 10:00
Uhre KirkeInger Marie Mortensen20/11 -22 10:00
Sct. Johannes KirkeScot Alastair Christensen20/11 -22 10:00Højmesse v. Scot A. Christensen
BaunekirkenSimon Struntze Andersen20/11 -22 10:00
Skive KirkeMads Hermansen Callesen20/11 -22 10:00
Sønder Felding KirkeSamuel Sandegaard Høeg20/11 -22 10:00
Ikast KirkeJens Peter Garne20/11 -22 10:00
Faurholt KirkeBirthe Buch Møberg20/11 -22 10:00
Vestervang KirkeHildur Kaaber Ahrenkilde20/11 -22 10:00
Aalestrup KirkeNiels Peter Sørensen20/11 -22 10:00
Gjellerup KirkeInge Marie Kirketerp Hansen20/11 -22 10:00
Kølkær KirkePoul Nygaard Kristensen20/11 -22 10:00
Herning KirkeBo Arvid Knudsen20/11 -22 10:00
Holstebro KirkeAnette Ejsing20/11 -22 10:00
Kvorning KirkeAnders Ellebæk Hansen20/11 -22 10:00
Sinding KirkeLasse Bøgh Madsen20/11 -22 10:00
Viborg DomkirkeThomas Frank20/11 -22 10:00
Frederiks KirkeCarl-Gustav Christensen20/11 -22 10:00
Hedeager KirkeAnnette Birk-Sørensen20/11 -22 10:00
Ravnstrup KirkeHanne Ellemann Rytter20/11 -22 10:00
Sortebrødre KirkeLaila Hansen20/11 -22 10:00
Idom KirkeMartin Boje Christensen20/11 -22 10:00
Resen Kirkeny præst20/11 -22 10:15
Mammen KirkeKen Nørgaard Pedersen20/11 -22 10:15 Sidste søndag i kirkeåret v/ Ken Nørgaard Pedersen
Sahl KirkePeter Worm Madsen20/11 -22 10:15
Egeris KirkeBirgitte Refshauge Kjær20/11 -22 10:15
Houlkær KirkeKristine Jersin20/11 -22 10:30ved Kristine Jersin
Vinding KirkePer Toftdahl20/11 -22 10:30Børnekirke under prædikenen. Kirkekaffe.
NørrelandskirkenIsak Holm20/11 -22 10:30
Handbjerg KirkeMarie Overlade Larsen20/11 -22 10:30
Gimsing KirkeCharlotte Rønhoff20/11 -22 10:30
Sunds KirkeNiels Christian Kobbelgaard20/11 -22 10:30S.s. i kirkeåret.
Ejsing KirkeTove Rask Søndergaard20/11 -22 10:30 Sidste søndag i kirke året Tove Rask Søndergaard
Struer KirkeLisbeth Krogh Isaksen20/11 -22 10:30
Nørre Snede KirkeKirsten Birgitte Juul20/11 -22 10:30Gudstjeneste med altergang - sidste søndag i kirkeåret.
Rind KirkeVicky Lützen Popp Fredslund20/11 -22 10:30Sidste søndag i kirkeåret, Vicky Fredslund
Ørslevkloster KirkeJesper Hornstrup20/11 -22 10:30
Vinderslev KirkeMikael Holst Kongensholm20/11 -22 10:30 v. Mikael Holst Kongensholm.
Fonnesbæk KirkePeter Krabbe-Larsen20/11 -22 10:30
Haderup KirkeRune Hoff Lauridsen20/11 -22 10:30S.s. i kirkeåret. Visitatsgudstjeneste med besøg af Biskop Henrik Stubkjær og Provst Carsten Hoffmann
Jegindø KirkeAnne Marie Hansen20/11 -22 10:30Det er i dag den sidste søndag i kirkeåret. Velkommen til højmesse i Jegindø Kirke. 
Levring Kirke20/11 -22 10:30
Thise KirkeJens Bisgaard20/11 -22 10:30
Flynder KirkeSimon Damgaard Bakbo20/11 -22 10:30
Mejrup KirkeMarianne Sørensen20/11 -22 10:30 Kl. 10.30 MArianne Sørensen
Asmild KirkeLise Uhrskov20/11 -22 10:30
Blåhøj KirkeKarin Rahbek-Engmarksgaard20/11 -22 10:30
Mejdal KirkeAnna Rask Lauridsen20/11 -22 10:30
Harboøre KirkeKarsten Christensen20/11 -22 10:30Drop-in lovsang fra 10.10
Ellebæk KirkeMerete Bøye20/11 -22 10:30
Fousing KirkeBirgitte Krøyer20/11 -22 10:30
Hvidbjerg KirkeDorte Ponsgård20/11 -22 10:30
Nørre Nissum Kirke20/11 -22 10:30
Durup KirkeThomas Frydendal Nielsen20/11 -22 10:30V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen
Trans KirkeHeidi Røn20/11 -22 10:30
Højbjerg KirkePeter Fischer-Nielsen20/11 -22 10:30Med kirkekaffe.
Snejbjerg KirkeMona Kjær Nielsen20/11 -22 10:30
Sevel KirkeOve Arensbach20/11 -22 10:30
Viskum KirkeTrine Munk Kristensen20/11 -22 10:30
Ejstrup KirkeMarlene Sigh20/11 -22 10:30Gudstjeneste i Ejstrup kirke v. Marlene Sigh Indsamling til Gideonitterne - mobilepay 83 351 kan benyttes
Iglsø KirkeJørgen Lomholt Husted20/11 -22 10:30
Hygum KirkeKristoffer Garne20/11 -22 10:30
Christianshede KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen20/11 -22 10:30?Fælles gudstjeneste i Christianshede Kirke v. Sophia K. Fischer-Poulsen
Dommerby KirkeBjarke Mikael Møller-Sørensen20/11 -22 10:30Bjarke Møller-Sørensen
Krejbjerg KirkeJonas Eg Knudsen20/11 -22 10:30
Fasterholt KirkeEmilie Louise Nielsen20/11 -22 10:30
Lihme KirkeAnne Røndal20/11 -22 10:30
Lemvig KirkeLisbeth Filtenborg20/11 -22 10:30Festgudstjeneste i anledning af Aktivitetshuset 40 års jubilæum BRUNCH for unge
Ramme KirkeHenning Bjerg Mikkelsen20/11 -22 10:30
Louns KirkeSteen Rughave20/11 -22 10:30
Vinkel KirkeKirsten Greve20/11 -22 10:30Med efterfølgende frokost og åbent hus grundet sognepræstens 25 års jubilæum
Ulstrup KirkeJens Jacob Jensen20/11 -22 11:00
Gedsted KirkeAsger Staugaard Nielsen20/11 -22 11:00
Vorde KirkeAnn Maj Lorenzen20/11 -22 11:00
Vester Bjerregrav KirkeKirsten Krab Koed20/11 -22 11:00
Skarrild KirkeChristian Dalsgaard Thomsen20/11 -22 11:00
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen20/11 -22 11:00
Løgstør KirkeLars Henrik Lyngberg-Larsen20/11 -22 11:00?
Oudrup KirkeTorben Haahr20/11 -22 11:00
Havbro KirkeJari Tollestrup Jensen20/11 -22 11:00
Sct. Johannes KirkeScot Alastair Christensen20/11 -22 14:00FRImesse v. Scot A. Christensen. Med lovsang, tale, nadver.
Bigum KirkeTrine Munk Kristensen20/11 -22 14:00OBS: Gudstjenesten kl. 14:00!
Glyngøre KirkeClaus Henry Olsen20/11 -22 16:00
Viborg DomkirkeMarianne Florentine Kathrine Koch20/11 -22 16:30
Måbjerg KirkeMartin Boje Christensen20/11 -22 17:00Taizegudstjeneste
Hjermind KirkeKen Nørgaard Pedersen20/11 -22 19:00Taizé-gudstjeneste
AlhusetKlaus Buch Møberg22/11 -22 10:00gudstjeneste
Plejecenter Kastaniegaarden, AulumRune Hoff Lauridsen22/11 -22 10:15Plejehjemsgudstjeneste - Kastaniegaarden
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen22/11 -22 17:30
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen22/11 -22 17:30
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen22/11 -22 17:30
Bjerringbro KirkeGitte Korsholm Wamberg23/11 -22 17:00
Fonnesbæk KirkePeter Krabbe-Larsen23/11 -22 17:00Spaghettigudstjenester er for børn og deres voksne. En meget børnevenlig gudstjeneste, efterfulgt af aftensmad og hygge. 1½ time i hyggeligt samvær med familien og en masse andre familier. Der er fire spaghettigudstjenester om året. Pris: voksne 20kr ? børn 10kr
Brande KirkeInger Marie Mortensen23/11 -22 17:30
Gjellerup KirkeMikael Grønhøj Skovgård23/11 -22 19:00
Fredens Kirke.24/11 -22 17:00
Ikast Østre KirkeKent Kjær Andersen27/11 -22 08:30
Ørre KirkeDaniel Dørken Kristiansen27/11 -22 08:45
Christianshede KirkeMorten Meiner27/11 -22 08:45Gudstjeneste ?i Christianshede Kirke v. Morten Meiner.
Svingelbjerg KirkeSteen Rughave27/11 -22 09:00
Fabjerg KirkeHenning Toft Bro27/11 -22 09:00
Vinderslev KirkeMikael Holst Kongensholm27/11 -22 09:00 v. Mikael Holst Kongensholm.
Haderup KirkeRune Hoff Lauridsen27/11 -22 09:001.s. i advent
Ilskov KirkeAfonso Justino Waco27/11 -22 09:001.s. i advent.
Jegindø KirkeAnne Marie Hansen27/11 -22 09:00
Blåhøj KirkeKarin Rahbek-Engmarksgaard,Karin Merete Rahbek-Engmarksgaard27/11 -22 09:00
Mammen KirkeJørn Andreas Pedersen27/11 -22 09:00 1. søndag i advent v/ Jørn A Pedersen
Engbjerg KirkeKarsten Christensen27/11 -22 09:00
Hjermind KirkeKen Nørgaard Pedersen27/11 -22 09:00
Ørum KirkeSøren Tolstrup Christensen27/11 -22 09:00
Ejstrup KirkeArne Kiel27/11 -22 09:00Gudstjeneste i Ejstrup kirke v/ Arne Kiel Indsamling til Indre Mission - Mobilepay 83 351 kan benyttes
Arnborg KirkeEmilie Louise Nielsen27/11 -22 09:00
Ramme KirkeHenning Bjerg Mikkelsen27/11 -22 09:00
Vejby KirkeAnne Røndal27/11 -22 09:00
Aars KirkeLisbet Dalhoff Helding27/11 -22 09:30
Gedsted KirkeAsger Staugaard Nielsen27/11 -22 09:30
Romlund KirkeAnn Maj Lorenzen27/11 -22 09:30
Karstoft KirkeChristian Dalsgaard Thomsen27/11 -22 09:30
Balling KikreNatalia Packert Andresen27/11 -22 09:30
Fredens KirkeBritta Hald Vestergaard27/11 -22 10:00
SøndermarkskirkenTrine Raundahl Kofoed27/11 -22 10:00
Brande KirkeAnne Dolmer27/11 -22 10:00
KirkenLennart Bertel Jessen27/11 -22 10:00
BaunekirkenDaniel Dørken Kristiansen27/11 -22 10:00
Assing KirkeKlaus Buch Møberg27/11 -22 10:00Familiegudstjeneste - Indsamling: Kirkens Korshær.
Ikast KirkePoul Erik Knudsen27/11 -22 10:00
Vestervang KirkeKaren Johanne Neergaard Stubkjær27/11 -22 10:00
Aalestrup KirkeNiels Peter Sørensen27/11 -22 10:00
Herning KirkeJens Carl Moesgård Nielsen27/11 -22 10:00
Fonnesbæk KirkeValdemar Mahon Ringsmose27/11 -22 10:00Velkommen til højmesse i Fonnesbæk Kirke v. Valdemar Mahon Ringsmose. Under prædikenen er der børnekirke med sang, leg og fortælling i kirkens legerum. Indsamling i dag til KFUMs sociale arbejde. Tak for bidrag i kirkens indsamlingsbøsser eller på mobilepay 20714.
Viborg DomkirkeMarianne Florentine Kathrine Koch27/11 -22 10:00
Frederiks KirkeGitte Thorsøe27/11 -22 10:00
HedeagerkirkenAnnette Birk-Sørensen27/11 -22 10:00
Sortebrødre KirkeHannah Lyngberg-Larsen27/11 -22 10:00
Vor Frue Kirke???27/11 -22 10:00
Idom KirkeJørgen Tjelle Holm27/11 -22 10:00
Bjerring KirkeJørn Andreas Pedersen27/11 -22 10:15 1. søndag i advent v/ Jørn A Pedersen Minikonfirmand afslutning, Minikonfirmanderne deltager i Gudstjenesten
Gullev KirkePeter Worm Madsen27/11 -22 10:15
Egeris KirkeBetty Grønne Ahrenfeldt27/11 -22 10:15
Skjern KirkeKen Nørgaard Pedersen27/11 -22 10:15Højmesse med efterfølgende kirkekaffe
Houlkær KirkeKristine Jersin27/11 -22 10:30ved Kristine Jersin Første søndag i advent fejrer vi i Houlkær Kirke med en gudstjeneste for hele familien, hvor Houlkærs Grønne Pigespejdere bærer lyset ind og tænder den store adventskrans.
NørrelandskirkenCarsten Ørum Jørgensen27/11 -22 10:30
Borbjerg KirkeAsger Petersen27/11 -22 10:30
Ellebæk KirkeMartin Boje Christensen27/11 -22 10:30
Sunds KirkeNiels Christian Kobbelgaard27/11 -22 10:30
Struer KirkePer Toftdahl27/11 -22 10:30
Hørup KirkeSimon Christoffer Munch Fuhrmann27/11 -22 10:30
Ørslevkloster KirkeJeppe Jensen27/11 -22 10:30
Feldborg KirkeRune Hoff Lauridsen27/11 -22 10:301.s. i advent.
Grove KirkeAfonso Justino Waco27/11 -22 10:301.s. i advent.
Sahl KirkeTove Rask Søndergaard27/11 -22 10:30?1. s. i advent Tove Rask Søndergaard?
Humlum KirkeJan Bjerglund27/11 -22 10:30
Jebjerg KirkeToni Elisabeth Irgens-Møller27/11 -22 10:30
Venø KirkeHans Vestergaard Jensen27/11 -22 10:30
Søndbjerg KirkeAnne Marie Hansen27/11 -22 10:30Det første lys er Ordet, talt af Gud,det skabte liv, hvor alt var øde... Første søndag i advent markeres i Søndbjerg Kirke. Traditionen tro synger kirkesangeren første strofe af salmebogens nr. 87 som præludium, mens adventskransens første lys tændes. Det er ganske stemningsfuldt. Vær velkommen! 
Flynder KirkeSimon Damgaard Bakbo27/11 -22 10:30
Hinge KirkeMikael Holst Kongensholm27/11 -22 10:30
Asmild KirkeLise Uhrskov27/11 -22 10:30
Nørre Snede KirkeArne Kiel Nielsen27/11 -22 10:301. søndag i advent
Pederstrup KirkeNiels-Peter Lund Jacobsen27/11 -22 10:30
Mejdal KirkeIrene Kristina Lindegaard27/11 -22 10:30
Harboøre KirkeKarsten Christensen27/11 -22 10:30
Måbjerg KirkeMerete Bøye27/11 -22 10:30
Vejrum KirkeErik Bro Lavdal27/11 -22 10:30
Ramsing Kirkejonas Eg Knudsen27/11 -22 10:30
Nørre Nissum Kirke27/11 -22 10:30
Roslev KirkeThomas Frydendal Nielsen27/11 -22 10:30V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen
Ørnhøj KirkeLykke Kloch Sørensen27/11 -22 10:30
Thyborøn KirkeJim Sander Christensen27/11 -22 10:30
Snejbjerg KirkeLillian Risum27/11 -22 10:30
Trandum KirkeHelene Herold Michaelsen Arrild27/11 -22 10:30
Vejrum KirkeSøren Tolstrup Christensen27/11 -22 10:30
Engesvang KirkeSophia Fischer-Poulsen27/11 -22 10:30
Skivum KirkeMette Holmstrøm27/11 -22 10:30
Klovborg KirkeKirsten Birgitte Juul27/11 -22 10:30
Tørring KirkeIben Tolstrup27/11 -22 10:30
Nørre Felding KirkeBirgitte Kirstine Nør Jahn27/11 -22 10:30
Lundø KirkeBarbara May Landmark27/11 -22 10:30Barbara Landmark
Thorum KirkeClaus Henry Olsen27/11 -22 10:30
Oddense KirkeNatalia Packert Andresen27/11 -22 10:30
Fasterholt KirkeEmilie Louise Nielsen27/11 -22 10:30
SognehusetAnne Røndal27/11 -22 10:30
Lemvig KirkeLisbeth Holm Filtenborg27/11 -22 10:30
Alstrup KirkeSteen Rughave27/11 -22 10:30
Vindum KirkeLars Morthorst Christiansen27/11 -22 10:30
Thorning KirkeJørgen Løvstad27/11 -22 10:30
Glyngøre KirkeSusan Aaen27/11 -22 10:45
Nøvling KirkeChristoffer Olesen27/11 -22 11:001. søndag i advent   27-11-2022 Tekstrække: Første række Salmisten skriver:  Jorden med alt, hvad den rummer,  verden og dens beboere, tilhører Herren,  for han har grundlagt den på havene,  grundfæstet den på strømmene.  Hvem kan drage op til Herrens bjerg,  hvem kan stå på hans hellige sted?  Den som har skyldfrie hænder og et rent hjerte,  den som ikke farer med løgn og ikke sværger falsk.  Han henter velsignelse hos Herren  og retfærdighed hos sin frelses Gud.  Sådan er den slægt, som søger ham,  som søger dit ansigt, Jakobs Gud.  Løft jeres hoveder, I porte,  løft jer, I ældgamle døre,  så ærens konge kan drage ind.  Hvem er ærens konge?  Det er Herren, stærk og vældig,  Herren, vældig i krig.  Løft jeres hoveder, I porte,  løft jer, I ældgamle døre,  så ærens konge kan drage ind.  Hvem er han, ærens konge?  Hærskarers Herre,  han er ærens konge!    Salmernes Bog 24,1-10 Eller Salmisten skriver: Bryd ud i fryderåb for Herren, hele jorden! Tjen Herren under glædessang, træd frem for ham under jubel! Forstå, at Herren er Gud, han har skabt os, og ham hører vi til, vi er hans folk og de får, han vogter. Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgårde med lovsang, tak ham, pris hans navn! For Herren er god, hans trofasthed varer til evig tid, hans troskab i slægt efter slægt.    Salmernes Bog 100,1-5 Epistlen skriver apostlen Paulus til romerne: I kender tilmed timen og ved, at det er på tide at stå op af søvne. For nu er frelsen os nærmere, end da vi kom til tro. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger og tage lysets rustning på. Lad os leve sømmeligt, som det hører dagen til, ikke i svir og druk, ikke løsagtigt og udsvævende, ikke i kiv og misundelse, men iklæd jer Herren Jesus Kristus, og vær ikke optaget af det kødelige, så det vækker begær.  Romerbrevet 13,11-14 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«  Matthæusevangeliet 21,1-9
Fjelsø KirkeAsger Staugaard Nielsen27/11 -22 11:00
Tårup KirkeAnn Maj Lorenzen27/11 -22 11:00
Ilderhede KirkeChristian Dalsgaard Thomsen27/11 -22 11:00
Hald Ege KirkeHanne Ellemann Rytter27/11 -22 11:00
Løgstør KirkeLars Henrik Lyngberg-Larsen27/11 -22 11:00?
Ranum KirkeTom Widerberg Hagedorn27/11 -22 11:00
Vognsild KirkeJari Tollestrup Jensen27/11 -22 11:30
Uhre KirkeInger Marie Mortensen27/11 -22 12:30
Ulbjerg KirkeHannah Kortnum Mogensen27/11 -22 13:00
Simested KirkeLine Karmann Børding27/11 -22 13:30 Simested kirke med Luciaoptog
Gundersted KirkeKarin Hasling27/11 -22 14:00
Møborg KirkeSimon Damgaard Bakbo27/11 -22 14:00
Vroue KirkePoul Asger Beck27/11 -22 14:00
Kornum KirkeAnne Christine Benner27/11 -22 14:00
Skals KirkeMalene Dahl27/11 -22 14:00
Salling KirkeTorben Haahr27/11 -22 14:00
Ryde KirkeMarie Overlade Larsen27/11 -22 14:30
Tostrup KirkeDorthe Louise Rosendal27/11 -22 15:00
Vesterbølle KirkeThomas Gjedboe Felter27/11 -22 15:00Kort andagt med efterfølgende gløgg og æbleskiver i Sognehuset
Løgsted KirkeAnne Christine Benner27/11 -22 15:30
Levring Kirke27/11 -22 16:00
Ejsing KirkeTove Rask Søndergaard27/11 -22 16:00 1. s. i advent Tove Rask Søndergaard Familiegudstjeneste med Luciaoptog i kirken. Bagefter tænder vi lys i juletræet på kirkebakken og i resten af byen.
Isenvad KirkeSophia Katrine Fischer-Poulsen27/11 -22 16:00?Adventskransen tændes - sang - musik - fortælling. Efterfølgende tændes juletræet foran kirken, og der serveres gratis æbleskiver og varm kakao. Slikposer til børnene.  Arr: Isenvad Kirke, Borgerforening, Familie og Samfund. (OBS: Isenvad Borgerforening holder banko for alle børn kl. 14.30 i Konfirmandstuen)
Hjerk KirkeThomas Frydendal Nielsen27/11 -22 16:00V. Sognepræst Thomas Frydendal Nielsen Hjerk Kirke efter juletræstændingen på Hjerk Stortorv. Thomas Frydendal Nielsen står for gudstjenesten, og Voksen koret medvirker, med organist Thomas Olesen som dirigent. Kom og hør koret, og syng med på adventssalmerne.
Låstrup KirkeHannah Kortnum Mogensen27/11 -22 16:00
Låstrup KirkeHannah Kortnum Mogensen27/11 -22 16:00
Heldum KirkeLisbeth Filtenborg27/11 -22 16:00''Syng Advent ind''
Havbro KirkeJari Tollestrup Jensen27/11 -22 16:00
Grinderslev KirkeToni Elisabeth Irgens-Møller27/11 -22 16:30
Vor Frue Kirke??27/11 -22 16:30
Hogager KirkeAsger Petersen27/11 -22 17:00
Roum KirkeDorthe Louise Rosendal27/11 -22 17:00
Vilsted KirkeTom Widerberg Hagedorn27/11 -22 17:00
Skærlund KirkeAnne Dolmer27/11 -22 19:00
Nees KirkeSimon Damgaard Bakbo27/11 -22 19:00
Hersom KirkeKirsten Krab Koed27/11 -22 19:00Lysgudstjeneste med efterfølgende gløgg og æbleskiver
Durup KirkeChristian Kjær Bjerre27/11 -22 19:00?V. Sognepræst Christian Kjær Bjerre - Trompetist Olav Ploug-Jørgensen medvirker
Testrup KirkeLine Karmann Børding27/11 -22 19:00 Testrup kirke 
Sønder Felding KirkeSamuel Sandegaard Høeg27/11 -22 19:00

Gudstjenester online

Gudstjenester i radio

Gudstjenester på TV

Nyheder fra Viborg stift

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

%d bloggers like this: