Østbirk Kirke

KIRKELIV – GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER

Østbirk Kirke

Østbirk Kirke

Peder Skramsgade 1K – 8752 Østbirk

Østbirk Sogn

Østbirk kirke video
Østbirk kirke video

Østbirk kirke

Østbirk kirke er en kirke fra ca. 1200 som ligger i Voer Herred i det tidligere Skanderborg Amt i Østjylland. I middelalderen hørte kirken under Voer kloster. Kirken er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1267.Skipet stammer fra en romansk kirke av rå kampesten og travertin uten tydelig sokkel. Tårnet og den søndre korsarmen ble oppført i sengotikken, opprinnelig ble det også oppført en korsarm mot nord. Den nordre korsarmen ble innredet som gravkapell for Peder Skram. I 1856 ble den nordre korsarmen revet og gravkapellet ble flyttet til den søndre korsarmen. Gavlen i søndre korsarm er prydet med sirkelblendinger. I renessansen ble det opprinnelige koret erstattet med det nåværende langhuskor og våpenhuset ble oppført samtidig. Byggematerialene til ombygningen stammer fra den nedrevne Vrold kirke; de ble skjenket til Niels Skram av Frederik II.
Den øvre delen av tårnet ble bygget om i 1789 og fikk pyramidespir. På kirkedørens utvendige side sees to trerelieffer; et løvehode av Mogens Bøggild og et lam av Hjalte Skovgaard, begge blev utført i 1949. Tekst Tekst fra Kirkens hjemmeside .

Østbirk Kirke
Kirken er et langhus, hvoraf den midterste del af skibet er den ældste del fra begyndelsen af 1200-tallet. I senmiddelalderen blev der indbygget hvælv og tårn. Omkring midten af 1500-tallet udvides kirken mod øst ligeledes med hvælv, samt et sydkapel og et nordkapel (nedrevet i 1823). Våbenhuset er fra 1789 og har afløst et tidligere. Når man siger Østbirk Kirke, siger man også den legendariske Rigsråd og Rigsadmiral Peder Skram, som blev født, opvoksede og døde på den nærliggende herregård Urup (1503 – 1581). Tekst Keld Pihlkjer

Tags: Østbirk,


KONTAKT

Adresse

Peder Skramsgade 1K – 8752 Østbirk

GPS

55.9670572, 9.7515929

YouTube video

YouTube Kanal

KIRKEN

Se flere smukke billeder i Facebookgruppen Kirkebilleder


Om kirken

Østbirk kirke er en kirke fra ca. 1200 som ligger i Voer Herred i det tidligere Skanderborg Amt i Østjylland. I middelalderen hørte kirken under Voer kloster. Kirken er nevnt i skriftlige kilder første gang i 1267.Skipet stammer fra en romansk kirke av rå kampesten og travertin uten tydelig sokkel. Tårnet og den søndre korsarmen ble oppført i sengotikken, opprinnelig ble det også oppført en korsarm mot nord. Den nordre korsarmen ble innredet som gravkapell for Peder Skram. I 1856 ble den nordre korsarmen revet og gravkapellet ble flyttet til den søndre korsarmen. Gavlen i søndre korsarm er prydet med sirkelblendinger. I renessansen ble det opprinnelige koret erstattet med det nåværende langhuskor og våpenhuset ble oppført samtidig. Byggematerialene til ombygningen stammer fra den nedrevne Vrold kirke; de ble skjenket til Niels Skram av Frederik II.
Den øvre delen av tårnet ble bygget om i 1789 og fikk pyramidespir. På kirkedørens utvendige side sees to trerelieffer; et løvehode av Mogens Bøggild og et lam av Hjalte Skovgaard, begge blev utført i 1949. Tekst Tekst fra Kirkens hjemmeside .

Østbirk Kirke
Kirken er et langhus, hvoraf den midterste del af skibet er den ældste del fra begyndelsen af 1200-tallet. I senmiddelalderen blev der indbygget hvælv og tårn. Omkring midten af 1500-tallet udvides kirken mod øst ligeledes med hvælv, samt et sydkapel og et nordkapel (nedrevet i 1823). Våbenhuset er fra 1789 og har afløst et tidligere. Når man siger Østbirk Kirke, siger man også den legendariske Rigsråd og Rigsadmiral Peder Skram, som blev født, opvoksede og døde på den nærliggende herregård Urup (1503 – 1581). Tekst Keld Pihlkjer

Byggeår

1100

Din kirkeside

Du kan få adgang til at redigere denne kirkeside. Få adgang her. Det er gratis. 

Skriv en anmeldelse

Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.