Lisbjerg Kirke

KIRKELIV – GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER

Lisbjerg Kirke

Skejby-Lisbjerg Sogn kalender

Bymandsvej 26 – Lisbjerg – 8200 Aarhus N

Kirkens hus og ny kirke

Skejby og Lisbjerg kirker

Kirken i byen – Af Boris Sandvad, Skejby-Lisbjerg Menighedsråd

Lisbjerg er et af Danmarks største byudviklingsprojekter og vil om nogle år komme til at rumme mere ende 20.000 indbyggere og tusindvis af arbejdspladser. Lisbjerg forandrer sig fra at være en landsby i udkanten af Aarhus, til at blive en tæt, urban og levende by fyldt med liv. Lisbjerg er beliggende på et område, der bærer på en mere end tusindårig historie og har en storslået udsigt. I Lisbjerg skal der være plads til en mangfoldighed af beboere.

Ny kirke anno 2030

Skejby-Lisbjerg menighedsråd har siden midten af 00’erne haft fokus på byudviklingen i Lisbjerg. I 2008 blev den nuværende Sognegård indviet i sammenhæng med den nye Lisbjergskole. Snart bliver der behov for et Kirkens Hus, som erstatning for den nuværende Sognegård. Der skal skabes rammer for en kirke anno 2030 og så langt øjet og tanken kan række. Menighedsrådet har gennem det seneste års tid haft et tæt samarbejde med bygherrerådgiver Finn Balle ApS. Der er afholdt møde med Aarhus Kommunes Teknik og Miljø. Der har været møde med kommunens magistratsafdelinger med fokus på ”borgere vi er fælles om”.

Siden 1. december 2022 har Lars Viftrup været ansat som projektleder. Lars skal sammen med menighedsråd og bygherrerådgiver være med til at skabe og virkeliggøre visionen for Kirkens Hus og kirken i byen.

Kirkens hus og grøn kirke

Visionen er at Kirkens Hus skal være med til at fremme byudviklingen i en positiv retning, som det stabile samlingssted i en hastigt voksende by. Kirkens Hus skal være med til at understøtte det gode liv i byen. Kirkerne i Skejby og Lisbjerg er registreret som ”grøn kirke” – dette betyder at kirkerne i praksis arbejder ud fra et øget fokus på miljø og klima.

En vigtig opgave for menighedsrådet er, at fortælle hvad vores vision er, hvilket grundlag vi står på og hvad vi går mod. Det er også vigtigt at vi kommer i dialog om hvor vi ønsker at bevæge os hen. Det vil vi sætte fokus på i den kommende fremtid.

Kilde: Kirkernes Facebook sider


KONTAKT

Adresse

Bymandsvej 26 – Lisbjerg – 8200 Aarhus N

GPS

56.221308508102, 10.168005680685

Sogn

YouTube video

YouTube Kanal

KIRKEN

Se flere smukke billeder i Facebookgruppen Kirkebilleder


Om kirken

Lisbjerg Kirke er højt beliggende på nordsiden af Egå Ådal ca. 10 km fra Aarhus centrum. Kor og skib er fra den romanske periode, og tårn og våbenhus fra den sengotiske periode. Kirkens hvælv menes opført i midten af 1400-tallet på foranledning af Aarhus-bispen Jens Iversen Lange. Hans våbenskjold med de 3 roser ses i et af skibets hvælv. Det berømte gyldne alter i Lisbjerg Kirke har siden 1867 stået på Nationalmuseet. Siden da, har der forgæves været gjort forsøg på at få lavet en kopi af alteret; men først i 1975 må man erkende denne løsning ikke er mulig, hvorfor der rettes henvendelse til kunstnerne Gudrun Steenberg og Mogens Jørgensen, om udkast til et nyt alterparti, som langt om længe kunne indvies i 1983 i dets nuværende form. Tekst Keld Pihlkjer

Byggeår

1100

Din kirkeside

Du kan få adgang til at redigere denne kirkeside.

Gør krav på den. Få login. Det er gratis. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Skriv dit fornavn og efternavn
Hvad hedder kirken. Hvor er den placeret? (Skal udfyldes hvis der er flere kirker med samme navn)
Fortæl hvorfor du har krav på at få adgang til at redigere denne kirkeside. Hvilken funktion har du ved kirken (medarbejder, menighedsrådsmedlem osv). Kan det verificeres på jeres hjemmeside?
Kirkens hjemmeside adresse eller side på sogn.dk Begynd med https://

Skriv en anmeldelse

Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.