Søndersø kirke

KIRKELIV – GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER

Søndersø kirke

Søndersø kirke – Nordfyns Kommune

Kirkevænget 1 – 5471 Søndersø

Søndersø og Skamby Kirker hører sammen i ét pastorat, hvilket betyder at kirkerne er fælles om præsterne og det øvrige personale.

Hver af kirkerne har dog sit eget særpræg og administreres af hver sit menighedsråd. Traditionerne er heller ikke de samme begge steder, men mange ting kan vi sagtens være fælles om. Se hjemmesiden. 

Søndersø Sogn http://sogn.dk/soendersoe/


KONTAKT

Adresse

Kirkevænget 1 – 5471 Søndersø

GPS

55.486348665974, 10.247195793927

YouTube video

YouTube Kanal

KIRKEN

Se flere smukke billeder i Facebookgruppen Kirkebilleder


Om kirken

Søndersø Kirke. Skovby Herred. Kirkevænget 1, 5471 Søndersø. Kirken består oprindeligt af romansk skib og kor. I senmiddelalderen blev kirken udvidet med korforlængelse mod øst, våbenhus mod nord, kapel både mod nord og syd samt tårn med samtidigt trappehus. Udvidelserne formodes at være foretaget i perioden fra midten af 1400tallet og de første årtier i 1500tallet. Rækkefølgen kan ikke med sikkerhed fastslås. Tårnet fik sit pyramidetag i 1753. Altertavlen og alterbordspanelet fra 1949 er tegnet af H.G. Skovgaard og udført af snedker Knud Nørrelund. Altermaleriet er malet af Stefan Viggo Pedersen i 1949. Prædikestolen med himmel er skænket til kirken af Erik Høeg og Else Krabbe til Dallund omkring 1645-1650. Den romanske døbefont er af granit. Dørfløjen med skrift er fra 1483. Kalkmalerierne i nordkapellet er fra omkring 1500-1525. Tekst Ernst Olsen

Byggeår

1200

Din kirkeside

Du kan få adgang til at redigere denne kirkeside. Få adgang her. Det er gratis. 

Skriv en anmeldelse

Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.