Viborg Domkirke

KIRKELIV – GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER

Viborg Domkirke er en imponerende kirke beliggende i Viborg Stift. Den fungerer både som domkirke og som sognekirke for Viborg Domsogn, der omfatter den nordlige del af det centrale Viborg. Lad os udforske dens historie og arkitektur:

  • Historie: Kirken har dybe rødder og er muligvis bygget på det sted, hvor der i oldtiden lå en hedensk helligdom. Under Svend Estridsen blev Viborg organiseret som et af Danmarks otte fast afgrænsede bispedømmer, og dermed blev Viborg for første gang bispesæde og domkirkeby. Den nuværende domkirke blev påbegyndt i 1120’erne og stod færdig i begyndelsen af 1200-tallet. Byggestilen er romansk, inspireret af domkirken i Lund, som var ærkebispesæde for hele Norden. Kirken blev opført af granitkvadre og forskellige typer sandsten, og bygmestre og håndværkere blev hentet fra Sydtyskland for at fuldføre byggeriet.
  • Arkitektur: Viborg Domkirke er den største granitkirke i verden. Den har tvillingetårne og står stærkt i bybilledet. Kirkerummet har plads til op til 800-1000 personer ved særlige lejligheder. Kirken er åben for besøgende, når der ikke er kirkelige handlinger.
  • Viborg Domkirke er en imponerende granitkirke og en af verdens største af sin art. Den næststørste granitkirke i Danmark er Vestervig kirke.

Præster ved Viborg Domkirke

Lad mig præsentere dig for nogle af præsterne ved Viborg Domkirke:

  1. Domprovst Thomas Frank: Du kan kontakte ham på telefon: 24 80 52 04 eller via mail: tofr@km.dk. Han har fri om lørdagen.
  2. Sognepræst (Vikar) Trine Hostrup Dige: Telefonnummeret til hende er 40 49 28 08, og du kan maile hende på thd@km.dk.
  3. Sognepræst (vikar) Merete Møllmann Bøye: Du kan nå hende på telefon: 23 90 25 12 eller maile hende på mmb@km.dk.
  4. Sogne- og studenterpræst Victoria Vejle Kilpatrick: Flyverprovst Kåre Egholm Pedersen kan kontaktes på telefon: 50 74 44 37 eller via mail: kep@km.dk. Han har fri om mandagen.
  5. Sogne- og studenterpræst (Vikar) Anne Mette Fruelund Andersen: Hendes telefonnummer er 23 26 57 59, og du kan maile hende på aman@km.dk.
  6. Sognepræst Christian Langballe: Han bor på Nedergårdsvej 2 i Tjele og kan kontaktes på telefon: 24 90 17 01 eller via mail: chl@km.dk. Christian har fri om mandagen samt lørdag i ulige uger.


KONTAKT

Adresse

Sct. Mogens Gade 4 – 8800 Viborg

GPS

56.450591752547, 9.4119160994524

YouTube video

YouTube Kanal

KIRKEN

Se flere smukke billeder i Facebookgruppen Kirkebilleder


Om kirken

Viborg Domkirke er domkirke i Viborg Stift og samtidig sognekirke for Viborg Domsogn, som omfatter den nordlige del af det centrale Viborg. Kirken var oprindelig indviet til Vor Frue, dvs. Jomfru Maria. Til kirken var fra begyndelsen til 1440 knyttet et kapitel af augustinerkorherrer, dvs. en gruppe præster af Augustinerordenen, som havde til opgave at gennemføre de forskellige tjenester ved domkirken.
Viborg Domkirke fremstår nu som en treskibet korskirke. Den er ca. 70 m lang og knap 23 m bred. De to vesttårne er 42 m høje og afsluttes af lave pyramideformede spir. Ved overgangen mellem hovedskib og kor findes to mindre tårne og over korsskæringen et klokkespir. Kirken har hovedindgang i vestgavlen og sidedøre på syd- og nordsiden. Mod øst afsluttes kirken af en apsis, som i hovedsagen stammer fra den gamle domkirke. Her finder man forneden to middelalderlige løvefigurer og foroven to menneskeansigter udhugget i granitkvadre. Den ene løvefigur er afbildet på den tidligere 200-kronerseddel fra 1997-serien.
Wikipedia.

Byggeår

1876

Danmarks Kirker

Din kirkeside

Du kan få adgang til at redigere denne kirkeside.

Gør krav på den. Få login. Det er gratis. 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Skriv dit fornavn og efternavn
Hvad hedder kirken. Hvor er den placeret? (Skal udfyldes hvis der er flere kirker med samme navn)
Fortæl hvorfor du har krav på at få adgang til at redigere denne kirkeside. Hvilken funktion har du ved kirken (medarbejder, menighedsrådsmedlem osv). Kan det verificeres på jeres hjemmeside?
Kirkens hjemmeside adresse eller side på sogn.dk Begynd med https://

Skriv en anmeldelse

Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.