Kirker i beredskab

Kirker i beredskab

Kirker i beredskab. Tre nordiske kirker går sammen om beredskab . Men hvor er den danske kirke i dette vigtige samarbejde i denne udfordrende tid?

De lutherske kirker i Sverige, Norge og Finland underskrev den 17.6.2024 en fælles erklæring om tættere samarbejde om beredskab og kriseplanlægning. Mandag underskrev generalsekretærerne for 3 nordiske kirker en hensigtserklæring om et tættere samarbejde om beredskabsspørgsmål.

Fr.V Ingrid vad Nilsen, den Norske kirke, Pekka Huokona, den finske evangelisk-lutherske kirke og den svenske kirke hel Livsnottosson lov Livsnavn.

“Vores kirke samarbejder løbende om en række spørgsmål, herunder inden for beredskab. Nu har vi taget et skridt til yderligere at formalisere og uddybe dette arbejde,” siger hel Pallingnottossonlov Palln, generalsekretær for den svenske kirke.

Arbejdsgruppen er nedsat med repræsentanter for tre kirker, der mødes regelmæssigt. Fokus er på at dele gode eksempler og drage fordel af hinandens erfaringer i forskellige nationale sammenhænge. Men kirken skal også kunne handle i akutte krisesituationer og give konkret støtte til hinanden.

Klar dig selv i 3 døgn psykisk

“Vi ser ikke nogen specifik trussel mod vores kirke lige nu, men vi er nødt til at intensivere vores forberedelser i lyset af den forværrede sikkerhedssituation i omverdenen,” sagde han. Vores kirke er kommet langt i forskellige regioner. Med denne hensigtserklæring hjælper vi hinanden med at hæve et fælles niveau, ” siger hel Pallnottosson lov Palln.

Hensigtserklæringen blev underskrevet Mandag af generalsekretæren for de tre kirker i den svenske kirke, Ingrid Vad Nilsen, den Norske kirke, den finske evangeliske lutherske kirke Pekka Huokuna.

Katastrofeberedskab i folkekirken

Katastrofeberedskab

Katastrofeberedskabets 45 præster står klar til at rykke ud med akut hjælp til sårede og pårørende, når større ulykker og katastrofer sker. Skriver folkekirken.dk

Beredskabspræsterne er fordelt over hele landet, og de er også parat til at rejse til udlandet, hvis danskere er berørt af en katastrofe langt hjemmefra.  Katastrofeberedskab i folkekirken

Sådan tilkaldes katastrofeberedskabet

Både sundhedsvæsen, politi, virksomhedsledelser og lignende kan alarmere Folkekirkens Katastrofeberedskab. 

Alarmering skal ske til beredskabsteamet i den region, hvor hændelsen er sket, eller på det landsdækkende alarmeringsnummer:

  • Telefon: 40 20 21 01

Beredskabsplan i kirker

https://kirketjener.dk/nyheder/2022-04-22-har-i-en-beredskabsplan-det-boer-i-have-faa-gode-raad-her

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.

3TILBUD-ANNONCE