Folkekirkens medlemstal er stabiliseret. Der er flere der melder sig ind, når de bliver døbt inden konfirmationen, genindmeldelser, voksendåb og konvertitter fra andre trossamfund. Barnedåb er ikke medregnet (indmeldte børn på 0-1 år). LÆS MERE: Stadig færre melder sig ud af folkekirken Folk søger forankring En del af forklaringen på de stigende indmeldelser og faldende…

Van Gogh i vintermørket Van Goghs kyndelmisse af Carsten Dybkjær Kyndelmisse er midt i vinterens mørke. Fra nu af kan det kun blive lysere. Bønderne kontrollerer, hvor meget foder, der er tilbage. Klarer vi os gennem … Læs hele artiklen… Bestil foredrag Van Gogh Kunst og kristendom

Kyndelmisse ved midvinter er en lysfest midt i vinterens mørke. Men lyset fortrænger mørket. Og det skal fejres. Mange kirker har gudstjenester og aktiviteter, der lyser kirken og sindet op.  I Sorø er der et stort fælles kyndelmissearrangement for hele byen. Sorø Klosterkirke deltager med musik og gudstjeneste. Store og små kan fejre kyndelmisse med…

Irene Nørgaard Ansvaret for udsatte og sårbare mennesker skal ikke længere blot være et kommunalt anliggende. Fremover skal kirken, de kirkelige organisationer og kommunerne være fælles om det. Det mener biskoppen i Aarhus Stift, Henrik Wigh-Poulsen, og derfor mødtes 175 fra stiftets ti kommuner og provstier til netværkskonference, ”Fælles om det sociale ansvar” på Aarhus…

Kirkebønnen er den bøn, der bliver bedt af præsten i forlængelse af prædikenen. Præsten er fri til at formulere bønnen selv, men der er en vejledende ordlyd i Ritualbogen, hvor forbøn for Kongehuset og dets medlemmer indgår. Læs kirkebønnen i gudstjenesteliturgien her.  Ændringen af kirkebønnen blev meddelt ved nedenstående cirkulære udsendt af Kirkeministeriet: Cirkulære om kirkebønnen…

Kirkeklokkerne ringer før og efter Hans Kongelige Højhed Prins Henriks bisættelse og flaget går på halv som her ved Christiansborg Slotskirke, hvor bisættelsen finder sted. Foto: Henrik Dons Christensen Mia Leth Frisch Hviid Kongelig konfessionarius og tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, forestår bisættelsen i Christiansborg Slotskirke tirsdag kl. 11. Her er 60 af Prinsens nærmeste…

Ellen Aagaard Petersen 75,3 procent af Danmarks befolkning var ved årsskiftet medlemmer af folkekirken. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som blev offentliggjort i dag. I løbet af 2017 meldte 0,35 procent af medlemmerne, nemlig 15.433 sig ud. Det er en markant opbremsning i forhold til året før, hvor 24.728 forlod kirken. De udmeldte fylder…

Jesper Moll Folkekirkens Nødhjælp har to præster i medarbejderstaben. De arbejder med de etiske problemstillinger, som nødhjælpsorganisationer ofte står midt i både internationalt og herhjemme. Den ene, Birthe Juel Christensen formidler nødhjælpsarbejdet og dets dilemmaer til bl.a. danske præster og menighedsråd. – Man bruger især os præster, når man skal arbejde med vores værdigrundlag. For…

Mia Leth Frisch Hviid Folkekirken har fortsat den højeste medlemsprocent i Norden. I 2017 kunne Finland måle 71,9 procent medlemmer, Norge 71,5 procent, Island 69,9 procent og Sverige blot 61,2 procent. Og de nyeste tal for folkekirken i Danmark viser 75,3 procent.  LÆS MERE om de nye tal for folkekirken Folkekirken rummer forskelligheder Skribent og…

Sarah Auken En del af Helsingør Stifts overenskomstansatte præster er blevet udtaget til at strejke i tilfælde af et sammenbrud i de offentlige overenskomstforhandlinger. Vi har spurgt sognepræst Klaus Meisner, hvad det vil have af konsekvenser. Klaus Meisner er overenskomstansat sognepræst i Slangerup og tillidsrepræsentant for præsterne i Frederikssund provsti.  I Helsingør Stift er 44…