Folkekirkemøde 2022 i Roskilde

Folkekirkemøde 2022 i Roskilde

Folkekirkemøde 2022 i Roskilde fredag den 27. maj.

Roskilde danner rammen om årets Folkekirkemøde

En række oplægsholdere lægger an til en god debat om folkekirken i fremtiden

”Grib Fremtiden!” Sådan lyder opfordringen og temaet for Himmelske Dage. Og lægger du vejen forbi Hotel Prindsen fredag d. 27. maj, vil du kunne deltage i Folkekirkemøde, der under samme tema zoomer ind på emnerne næste generation, samfundets socialt udsatte og folkekirken som værdibærer.
Deltagerne har dermed mulighed for at blive klogere på nogle af tidens væsentlige spørgsmål, og alle er velkomne på Folkekirkemødet.

Mere nærvær

De tre temaer afspejler, hvordan folkekirken kan opleves som mere nærværende.

– Når det er netop de tre emner, der er på programmet, er det med et håb om en kirke, der formår at åbne sig – også mod de unge og socialt udsatte,” forklarer Søren Abildgaard, der er formand for Landsforeningen af Menighedsråd og en del af planlægningsgruppen, der har tilrettelagt Folkekirkemødet.

Unges forskellige ønsker


En af dagens mange oplægsholdere er Berit Weigand Berg, udviklingskonsulent i Kirkefondet. Hun faciliterer en samtale med og om unge om tro, fællesskaber og om folkekirken.
Ifølge Berit Weigand Berg er nogle unge glade for alternative tiltag i kirken som techno- eller popmusik, andre unge elsker højmessen og orgelmusik. Men det er at komme de unge i en for lille kasse, hvis vi går ud fra, at alle vil have noget andet end den traditionelle kirkeoplevelse.


Gode eksempler

Som en del af oplægget vil der også komme en række gode eksempler fra kirker, der er lykkes med at få de unge indenfor.
-Det kommer også til at handle om, at vi har nogle folkekirker, som har erfaringer med, hvad der kan lade sig gøre i forhold til unge. Hvordan kan vi gøre de gode erfaringer lettilgængelige for andre kirker, fortæller Berit Weigand Berg, der gennem flere år har beskæftiget sig med relationen mellem folkekirken og de unge.

Om Folkekirkemødet

Folkekirkemødet afholdes i 2022 for fjerde gang og er arrangeret af: Biskopperne, Grundtvigsk Forum, Kirkefondet, Indre Mission, Præsteforeningen, Provsteforeningen, Dansk Diakoniråd, Dansk Missionsråd, Folkekirkens Mellemkirkelige Råd, FDF, KFUM og KFUK i Danmark, KFUM-spejderne i Danmark og Landsforeningen af Menighedsråd

Hele programmet for Folkekirkemødet kan du se her:

Folkekirkemøde Turbinehallen-2017-henrik-bjerg
Folkekirkemødet samler alle interesserede. Det giver både en god stemning og en spændende debat. foto: Henrik Bjerg

Det skrev Kristeligt Dagblad om Himmelske Dage og Folkekirkemødet

Der er for mange arrangementer til for få mennesker, sagde en anden. Musikere spiller for en håndfuld lyttere, nogle gange mindre. Det stort anlagte folkekirkemøde havde omkring 40 gæster til den tredje del.

Anders Ellebæk Madsen
3TILBUD-ANNONCE