Lunde Kirke - Stenstrup

KIRKELIV – GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER

Lunde Kirke – Stenstrup

Lunde Kirke – Stenstrup

Stenstrup Kirkekontor og personregistrering

Hundstrupvej 1

Sognepræst Annie Løvig Thomassen

Mail: alt@km.dk

Telefon 6226 1240/2441 3340

Fri: Fredag

Kordegn Pia Jonssen

Hundstrupvej 1

Tlf. 6226 1240

mail: pjo@km.dk

Træffetid på kontoret tirsdag og torsdag kl. 10-12

Kirkegårdskontoret

Stenstrup Kirkegård

Tlf. 6226 3020

Kontortid kl. 8.00-9.00

Mail: graverstenstrup@mail.dk

Stenstrup kirke

Lunde Kirke er ny grøn kirker

Stenstrup-Lunde er to smukke, hvidkalkede kirker, som ligger på Sydfyn. I kirkernes menighedsråd er alle medlemmerne, inklusive præsten, meget interesserede i arbejdet omkring at gøre kirken grønnere på forskellige måder. Ulla Vilhelmsen fra menighedsrådet fortæller:

“Vi har arbejdet med Grøn Kirke i snart et år. Vi har punktet Grøn Kirke på hvert møde. Vi kommer alle med ideer og gennemgår bl.a. med graverne, hvad de har gjort og gør for det grønne miljø. Det er en  god proces, hvor vi alle ” tvinges ” til at tænke grønt, i hvert fald denne aften, og som har ført til flere tiltag, end vi måske ville have gjort, hvis ikke Grøn Kirke var kommet på banen.”


KONTAKT

Adresse

Lunde, Bobjergvej 2B, 5771 Stenstrup

GPS

55.134519075207, 10.526130062746

Facebook

YouTube video

YouTube Kanal

KIRKEN

Se flere smukke billeder i Facebookgruppen Kirkebilleder


Om kirken

Lunde Kirke. Sunds Herred. Bobjergvej 28, Lunde, 5771 Stenstrup. Kirken er et langhus med kor og skib, samt smallere tårn i vest, hvis nederste stokværk benyttes som våbenhus. Kirken er opført i 1852 som erstatning for en middelalderkirke på samme sted. Arkitekt N.S. Nebelong. Altertavlen fra 1939 er malet af maler og og billedhugger Ingeborg Clausen, som også har tegnet rammen. Prædikestolen er fra 1852. Døbefonten fra 1852 er af kunststen. Tekst Ernst Olsen.

Der har gennem århundreder ligget en kirke her ved den oprindelige landevej imellem Odense og Svendborg, men der findes ikke mange oplysninger om denne. Formentlig er den bygget i 1200-tallet.

Den ældste beskrivelse, man kender, er fra biskop Jakob Madsens visitatsbog fra 1589. Her skriver han om kirken: ”Kirken vden Torn, tagt paa den nordeste Side offuer Kirken met Bly oc Synderside offuer Choret met Tegel. 2 Clocker. Tafflen: den gamble oc ynge papistiske G(ud) setter Krone paa Jomf. Mar.; Fløier malet. Fonten neder i Kirken. Prædickestoel ved Synderside. Choret met Traller fore. 1 Liden Skrifftestoel oc Degnestoel. Klocke Tornet paa Kirkegorden.”

Den 15. december 1852 blev Lundes nuværende kirke indviet af biskop Engelstoft. Der var 12-14 præster til stede sammen med flere hundrede mennesker, heriblandt grev Preben Bille Brahe til Egeskov, kirkens ejer.
Således beretter afdøde Alfred Abrahamsen i en historisk gennemgang af Lunde Kirke. Teksten i denne brochure er hovedsagelig baseret på det historiske materiale som Alfred Abrahamsen, Lunde, har samlet om Lunde kirke. Tekst: Kirkens hjemmeside

Byggeår

1852

Din kirkeside

Du kan få adgang til at redigere denne kirkeside. Få adgang her. Det er gratis. 

Skriv en anmeldelse

Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.