Stenstrup Kirke

KIRKELIV – GUDSTJENESTER – ARRANGEMENTER

Stenstrup Kirke

Kontakt

Stenstrup Kirkekontor og personregistrering

Hundstrupvej 1

Sognepræst Annie Løvig Thomassen

Mail: alt@km.dk

Telefon 6226 1240/2441 3340

Fri: Fredag

Kordegn Pia Jonssen

Hundstrupvej 1

Tlf. 6226 1240

mail: pjo@km.dk

Mail:

Træffetid på kontoret tirsdag og torsdag kl. 10-12

Stenstrup – Lunde Kirker er nye grønne kirker januar 2022

Stenstrup-Lunde er to smukke, hvidkalkede kirker, som ligger på Sydfyn. I kirkernes menighedsråd er alle medlemmerne, inklusive præsten, meget interesserede i arbejdet omkring at gøre kirken grønnere på forskellige måder. Ulla Vilhelmsen fra menighedsrådet fortæller:

“Vi har arbejdet med Grøn Kirke i snart et år. Vi har punktet Grøn Kirke på hvert møde. Vi kommer alle med ideer og gennemgår bl.a. med graverne, hvad de har gjort og gør for det grønne miljø. Det er en  god proces, hvor vi alle ” tvinges ” til at tænke grønt, i hvert fald denne aften, og som har ført til flere tiltag, end vi måske ville have gjort, hvis ikke Grøn Kirke var kommet på banen.”

Grøn kirke

Lunde kirke

Kalender


KONTAKT

Adresse

Assensvej 226 – 5771 Stenstrup

GPS

55.131361031552, 10.498687017938

Sogn

Facebook

YouTube video

YouTube Kanal

KIRKEN

Se flere smukke billeder i Facebookgruppen Kirkebilleder


Om kirken

Stenstrup Kirke. Sunds Herred. Assensvej 226, 5771 Stenstrup. Den romanske kirke bestod af skib, kor og apsis. I senmiddelalderen blev skibet forlænget mod vest. Kirkens apsis blev revet og koret blev forlænget. 1600-1601 blev tårnet opført, og senere blev der muret en herskabsopgang mod nord. Omkring 1960 er opført et fyrrum mod nord. Altertavlen fra 1918 af Johan Thomas Skovgaard forestiller “Den gode hyrde”. Prædikestolen fra omkring 1600 i højrenæssance er tilskrevet billedskærer Jens Asmussens værksted i Odense. Den romanske døbefont er af to stykker granit. Dåbsfadet af messing er antagelig fra 1853 med påsat fane fra 1938. Dåbskanden af messing formodes at være fra 1939 er udført i kunstsmed Knud Eibyes værksted, som også satte fane på dåbsfadet.
Tekst Ernst Olsen

Byggeår

1100

Din kirkeside

Du kan få adgang til at redigere denne kirkeside.

Gør krav på den. Få login. Det er gratis. 

Skriv dit fornavn og efternavn
Hvad hedder kirken. Hvor er den placeret? (Skal udfyldes hvis der er flere kirker med samme navn)
Fortæl hvorfor du har krav på at få adgang til at redigere denne kirkeside. Hvilken funktion har du ved kirken (medarbejder, menighedsrådsmedlem osv). Kan det verificeres på jeres hjemmeside?
Kirkens hjemmeside adresse eller side på sogn.dk Begynd med https://

Skriv en anmeldelse

Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.