Åbning af kirker

Åbning af kirker fra den 18. maj. Her er retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund.

Forsamlingsforbuddet er ophævet for folkekirken i kirker og sognehuse

Folkekirken og andre trossamfund kan fra 18. maj 2020 igen åbne kirker, synagoger, moskeer og lignende samt sognegårde, menighedshuse og andre lokaler for offentligheden.

3TILBUD-ANNONCE

Forsamlingsforbuddet er ophævet for trossamfund i deres lokaler

Samtidig gælder forsamlingsforbuddet ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som de råder over.

Forsamlingsforbuddet ophævet ved udendørs begravelser

Ved begravelser og bisættelser gælder forsamlingsforbuddet heller ikke udendørs.

Det giver mulighed for: 

  • Bøn, andagt (afkortet gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v.), skrifte og personlig refleksion. 
  • Gudstjenester, messer, fredagsbøn m.v. 
  • Dåb, konfirmation/firmelse/bar og bat mitzvah, vielse, begravelse, bisættelse og lignende religiøse handlinger. 
Biskop Henrik Stubkjær om Åbning af kirker

Forsamlingsforbuddet gælder fortsat for andre aktiviteter

I lokaler: Øvrige menighedsaktiviteter i kirker, synagoger, moskeer, sognegårde, menighedshuse og andre lokaler.

Udendørs aktiviteter skal fortsat overholde forsamlingsforbuddet, bortset fra begravelser og bisættelser. Indendørs aktiviteter skal overholde de gældende krav til lokaler, hvortil offentligheden har adgang, jf. bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19, herunder:

1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende pr. 4 kvm gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. Er gulvarealet under 4 kvm, må der tillades adgang for 1 besøgende. Gulvarealet i opgøres væg til væg uanset inventar m.v. Forkynderen samt evt. personale (og frivillige), som medvirker ved en gudstjeneste, messe, fredagsbøn m.v., ved en religiøs handling eller ved en menighedsaktivitet, tælles ikke med i opgørelsen.

2. Lokalerne skal så vidt muligt indrettes på en sådan måde, at smittefare minimeres, herunder ved at gøre det muligt for deltagere, besøgende, ansatte og frivillige at holde afstand til hinanden.

Kirkeministeriet skriver den 17. maj

COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Der er taget mange og vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet, herunder har folkekirken og andre trossamfund holdt deres lokaler lukkede for offentligheden.

De mange initiativer til begrænsning af smittespredning har indtil videre haft den ønskede effekt. Det er derfor muligt at udvide den gradvise genåbning af Danmark med en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund.

Forudsætningerne

Skal være særligt opmærksomme

Forudsætningen for genåbningen af Danmark er, at danskerne fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Her har folkekirken og andre trossamfund et stort ansvar for at sikre, at smittespredningen minimeres, og at behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres. Folkekirken og andre trossamfund bør i den forbindelse være særligt opmærksomme på at undgå smittespredning blandt personer med øget risiko, som er til stede ved gudstjenester og menighedsaktiviteter m.v.

Kirkeministeriet skriver 17. maj

Fra mandag den 18. maj er der igen mulighed for at tage del i kirke- og troslivet i folkekirken og andre trossamfund. Det følger af aftalen mellem regeringen og alle Folketingets partier om anden fase af en kontrolleret genåbning af Danmark.

I forlængelse af den politiske aftale er der nu udarbejdet nærmere retningslinjer for, hvordan åbningen tilrettelægges sundhedsmæssigt forsvarligt.

Kirkeminister Joy Mogensen: Vær fornuftig

Kirkeminister Joy Mogensen glæder sig over genåbningen:

– Jeg glæder mig inderligt over, at danskerne igen kan tage del i kirke- og troslivet som en del af anden fase af genåbningen af Danmark. Også selv om vi må indstille os på, at det ikke bliver på samme måde, som vi er vant til. Det er vigtigt, at både folkekirken og andre trossamfund er bevidste om at følge retningslinjerne nøje. Og jeg opfordrer stadig alle til at bruge den sunde fornuft og anlægge et forsigtighedsprincip, når man lokalt går i gang med at planlægge aktiviteter igen,

siger kirkeminister Joy Mogensen

En godt samarbejde med alle partner

Retningslinjerne er udarbejdet i tæt dialog med blandt andre repræsentanter for folkekirkens interessenter og faglige organisationer samt repræsentanter for andre trossamfund. Kirkeministeren retter en varm tak til for det grundige arbejde:

– Repræsentanter for folkekirken og andre trossamfund har bidraget både aktivt og ansvarsbevidst til at udarbejde retningslinjerne. Jeg er glad for, at kirke og trossamfund på den måde tager et vigtigt medansvar for at holde smitterisikoen nede i vores samfund, siger kirkeminister Joy Mogensen.

Aftalen mellem partierne om anden fase af genåbningen omfatter en generel genåbning af folkekirkens og andre trossamfunds lokaler, så der igen kan gennemføres gudstjeneste, messe, fredagsbøn og lignende samt religiøse handlinger og øvrige menighedsaktiviteter.

Retningslinjer

De udarbejdede retningslinjer beskriver nærmere, hvordan åbningen kan ske sundhedsmæssigt forsvarligt, herunder ved forholdsregler i forbindelse med for eksempel nadver, brug af religiøse og andre genstande, musik og sang m.v. Retningslinjerne tager desuden højde for sundhedsmyndighedernes lokalekrav til gulvareal, indretning, information og mulighed for god hygiejne. Ved udendørs aktiviteter gælder forsamlingsforbuddet stadig, bortset fra – som hidtil – ved begravelser og bisættelser.

Det er et lokalt ansvar at sikre, at genåbningen i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger.

De nye retningslinjer for en ansvarlig genåbning af folkekirken og andre trossamfund kan læses her.