COP28 og kirken – Svenska Kyrkan er med

COP28 og kirken Svenska Kyrkan er med

Svenska kyrkan ved COP28: En stemme for klimaretfærdighed og håb

Världens lande samles i Dubai den 30. november til årets klimatopmøde, COP28. Blandt deltagerne finder man biskop Marika Markovits fra Linköpings stift, der repræsenterer Svenska kyrkan. I år markerer topmødet den første globale vurdering af landenes fælles indsats for at opfylde målene i Paris-aftalen. Et andet vigtigt emne på dagsordenen er klimafinansiering, som omfatter tilpasning og erstatning for tab og skader – en sag om klimaretfærdighed.

Svenska kyrkan har observatørstatus ved COP28, hvilket betyder, at de har delegater til stede for at følge forhandlingerne. Delegaterne repræsenterer både Svenska kyrkan og hjælpeorganisationen Act Svenska kyrkan. Svenska kyrkan ønsker, at der gøres alt for at opfylde 1,5-gradersmålet. FN advarer nu om, at den globale opvarmning er på vej mod 3 grader. Derfor er det vigtigt, at Svenska kyrkan er til stede og lægger pres på beslutningstagerne, udtaler biskop Marika Markovits fra Linköpings stift.

COP28 og kirken: Kritik af årets forhandlinger

Svenska kyrkan deler den kritik, der er blevet rejst mod, at klimatopmøderne risikerer at blive en legeplads for lobbyister fra fossilindustrien. Det er vigtigt ikke at overlade forhandlingerne til disse kræfter, men derimod sikre en bred deltagelse, ikke mindst fra de grupper, der allerede befinder sig i klimanødsituationer. Civilsamfundet spiller en vigtig rolle ved at stille krav om klimaretfærdighed over for beslutningstagerne under klimaforhandlingerne. Den dårligste metode til at påvirke bæredygtige og retfærdige klimaløsninger er at ingenting gøre, udtaler Margareta Koltai, policyrådgiver for klimaretfærdighed hos Act Svenska kyrkan.

Få rådgivning til at spare energi i kirken

Klimaretfærdighed

Klimaspørgsmålet er et spørgsmål om retfærdighed, da det er dem, der bidrager mindst til klimaforandringerne, der rammes hårdest. Klimaretfærdighed betyder, at vi, der bidrager til høje udledninger af fossile brændstoffer, må genoverveje vores livsstil for at sikre velfærd, bæredygtighed og retfærdighed for alle mennesker. Ved at påtage os ansvaret for en bæredygtig fremtid inden for planetens grænser og bidrage til en global, retfærdig og lige fordeling af ressourcer kan vi opnå klimaretfærdighed, fortæller Margareta Koltai.

Svenska kyrkans delegation

I uge 1, fra den 30. november til den 6. december, inkluderer delegationen følgende medlemmer: Hanna Soldal, klimaaktivist hos Act Svenska kyrkan; Sofie Olsson, frivillig hos Agera og Act Svenska kyrkan; Tewaney Seifesellassie fra den ortodokse kirke i Etiopien; samt Julia Rensberg fra Kyrkornas världsråd. Tewaney Seifesellassie og Julia Rensberg har fået Svenska kyrkans akkrediteringer og deltager som en del af den globale økumeniske delegation.

I uge 2, fra den 6. til den 12. december, inkluderer delegationen følgende medlemmer: Biskop Marika Markovits fra Linköpings stift; Michael Nausner, teolog og forsker hos Svenska kyrkan på nationalt niveau; Bassem Maher, regional repræsentant for Mellemøsten hos Act Svenska kyrkan; samt Margareta Koltai, politisk rådgiver for klimaretfærdighed og leder af delegationen fra Svenska kyrkan ved COP28.

3TILBUD-ANNONCE