Det internationale kirkelige samarbejdes nødvendighed

Det internationale kirkelige samarbejdes nødvendighed

Det internationale kirkelige samarbejdes nødvendighed

Af: Peter Lodberg, professor, dr. theol. og formand for Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Nyheder fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Det mellemkirkelige arbejde og kontakten mellem folk og kirker i andre lande og kulturer er livsnødvendig for enhver kirke. Det giver inspiration og samhørighed i en splittet verden. Det mellemkirkelige arbejde er en indgang til at forstå mangfoldigheden i kristendommen.

Fra kirkesplittelse til samarbejde mellem kirkesamfund

De kristne kirker er kommet hinanden nærmere, fordi de har lært at stille spørgsmålstegn ved tidligere tiders kirkesplittelser. Der er er skabt et samarbejde i dag mellem kirkesamfundene, som var utænkeligt for 50 år siden.

Flygtningearbejdet

Især flygtningearbejdet er vigtigt for kirkernes internationale engagement. Efter 2. Verdenskrig fik kirkerne til opgave at etablere en flygtningetjeneste og hjælpeprogrammer for flygtningene. Under Jugoslaviens sammenbrud i 1990’erne var kirkerne i Europa med til at afhjælpe den værste flygtningekrise i nyere tid, og i dag står vi igen med mange flygtninge på grund af krigen i Ukraine. Her må kirkerne igen træde til.

Nyheder fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Kirkers vilkår

Det mellemkirkelige arbejde er opmærksom på andre kirkers vilkår. Folkekirken er en majoritetskirke og vi bør også være opmærksom på minoritetskirkers situation, både i Danmark og internationalt. Der er en verden til forskel på om man er en flertals- eller mindretalskirke.

Folkekirken har meget at bidrage med i det internationale mellemkirkelige arbejde. Folkekirken var med fra begyndelsen, da kirkernes internationale samarbejde blev etableret efter afslutningen på 2. Verdenskrig.

Nyheder fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Gode relationer i det internationale kirkelige samarbejde

Kirkernes samarbejde og internationale engagement er med til at skabe gode relationer og derigennem stabilisere samfundene. Det er derfor det er vigtigt at folkekirken er med i de internationale fællesskaber.

Den teologiske selvforståelse i lutherske kirker er, at man åbner sig over for andre kirker. Det gør sig for eksempel gældende i Danmark i og med at vi har åbent nadverbord. Vores konfessionelle identitet er dermed ikke en forhindring men kan frugtbargøre det mellemkirkelige arbejde.

Nyheder fra Folkekirkens mellemkirkelige Råd

Folkekirkens Mellemkirkelige Råd på kirkepartner.dk

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.