Elsk jeres fjender

Elsk jeres fjender

Elsk jeres fjender er et berømt ord af Jesus i bjergprædikenen. Læs Mattæusevangeliet kapitel 5. Her under fra den gamle bibeloversættelse, som det er tilladt at bruge på nettet.

43 I have hørt, at der er sagt: Du skal elske din Næste og hade din Fjende.
44 Men jeg siger eder: Elsker eders Fjender, velsigner dem, som forbande eder, gører dem godt, som hade eder, og beder for dem, som krænke eder og forfølge eder,
45 for at I må vorde eders Faders Børn, han, som er i Himlene; thi han lader sin Sol opgå over onde og gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige.
46 Thi dersom I elske dem, som elske eder, hvad Løn have I da? Gøre ikke også Tolderne det samme?
47 Og dersom I hilse eders Brødre alene, hvad stort gøre I da? Gøre ikke også Hedningerne det samme?
48 Værer da I fuldkomne, ligesom eders himmelske Fader er fuldkommen.