Folkekirken og Corona i vinter

Folkekirken og corona 2022. Fra søndag den 16. januar 2022 er der ikke noget arealkrav i kirkerne, men du skal vise coronapas, hvis der er mere end 100 deltagere, og skal du bære mundbind, når du kommer og går.

Corona regler for kirker

Folkekirken.dk oplyser om corona

2020 Gudstjenester i kirkelokaler bliver aflyst.

Folkekirken og Corona. Biskopperne anbefaler at der ikke holdes gudstjenester fra juleaften til helligtrekonger den 3. januar. Baggrunden er den nye virus mutation fra England, der bevirkede skærpede restriktioner lillejuleaften.

Se online gudstjenester og TV gudstjenester

PRESSEMEDDELELSE:

Julegudstjenesterne

Pga. mutation fra England er der sidst på eftermiddagen kommet nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedrørende afholdelse af gudstjenester. Folkekirken har løbende forholdt sig til de retningslinjer, som er meldt ud fra Kirkeministeriet på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Da vi først få timer før juleaften har modtaget retningslinjerne, vurderer vi, at det vil være vanskeligt at gennemføre julegudstjenesterne.

Julen er en kirkelig højtid. Gudstjenesten er for mange et omdrejningspunkt for selve juleaften, og i mange familier et holdepunkt og en vigtig påmindelse om julebudskabet. I Folkekirken har vi glædet os og forberedt os på at afholde julegudstjenesterne på forsvarlig vis med baggrund i myndighedernes anbefalinger.

Det er derfor med stor beklagelse, at vi ikke kan anbefale at afholde gudstjenesterne i julen frem til Hellig tre Kongers søndag den 3. januar. Beslutningen kan træffes i enighed mellem menighedsrådsformanden og den præst, der har gudstjenesten. Det vil stadig være muligt at holde udendørs gudstjenester, drive-in samt virtuelle gudstjenester. Vi anbefaler, at man holder kirkerummene åbne for personlig andagt. Ser man lokalt en mulighed for at gennemføre korte andagter på de nye skærpede vilkår, kan dette naturligvis også være en mulighed. Der vil fortsat være mulighed for afholdelse af kirkelige handlinger.

Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne

Se online gudstjenester og TV gudstjenester

LÆS OGSÅ Kirkeministeriets pressemeddelelse 23.12.

LÆS OGSÅ Sundehedsmyndighedernes opdaterede retningslinjer 23.12.

Tidligere regler – som ikke gælder længere

  • Folkekirken og Corona betyder: Kirker må have gudstjenester i julen.
  • Gudstjenesterne bliver kortere – ca. 45 minutter
  • Anbefaling: Salmesangen bliver ikke som fællessang, men sang af kirkesanger eller kirkekor. Brug mundbind og nyn med på salmerne med lukket mund i stedet for at synge højt. Færre salmer og færre vers.
  • Kirker kan også begrænse deltagerantallet endnu mere.
  • Forslag: Lav gudstjenester udendørs, som drive-in gudstjeneste eller online gudstjeneste
kirke med sne
Folkekirken og corona i vinter

LÆS OGSÅ: Hvilke coronaregler gælder i kirken.

LÆS OGSÅ: Spørgsmål og svar om julegudstjenester.

Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at risikoen for smittespredning ved overholdelse af de skærpede retningslinjer mindskes betydeligt. Retningslinjerne gælder også efter julen.

LÆS: De opdaterede retningslinjer på Kirkeministeriets hjemmeside

Folkekirken og corona.

Folkekirken og Corona. Tidligere regler :

16. december. Gudstjenester og kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de begrænsninger, der allerede er kendt. 

De skærpede coronarestriktioner gælder hele landet fra den 16. december kl. 16 til og med den 3. januar. Læs her hvordan restriktionerne påvirker kirkerne 15.12.2020

Der kan stadig holdes gudstjenester og kirkelige handlinger, men biskop Tine Lindhardt opfordrer til, at kirkerne aflyser koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv. 

Gudstjenester , dåb, vielse og begravelser kan fortsætte

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de begrænsninger, der allerede er kendt – herunder også begravelser og bisættelser. Man bør naturligvis være yderst opmærksom på at overholde retningslinjerne, herunder arealkrav, mundbind, afstand, udluftning og hygiejne.

Samtidig skal kirkens aktiviteter ses i lyset af situationens alvor, og at vi alle skal omgås færrest mulige mennesker. Derfor opfordrer landets biskopper til, at alle følger regeringens opfordring til at lade alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, forsat kan løse disse opgaver.

Folkekirken og Corona. Aktiviterer aflyses eller udsættes

biskop Tine Lindhardt opfordrer til, at kirkerne aflyser koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv. 

Tine Lindhardt

Hele kulturområdet lukkes ned i hele landet, og biskopperne opfordrer derfor kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter ligeledes aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv. 

Konfirmandforberedelse skal desuden foregå virtuelt eller aflyses. Her er link til konfirmandcentrets webinar om onlineundervisning

Vær endvidere opmærksom på, at skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner anbefales ikke at deltage i julegudstjenester- eller afslutninger.

Læs biskoppens nyhedsbrev til præster og menighedsråd

Mere information: 

Læs retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund (opdateret 9. december)

Skærpet opmærksomhed

Gudstjenester og kirkelige handlinger kan fortsat holdes med de begrænsninger, vi allerede kender – herunder også begravelser og bisættelser.
Allerede planlagte julearrangementer for udsatte og ensomme kan gennemføres med skærpet opmærksomhed på overholdelse af retningslinjerne.
Vi minder jer om at være yderst opmærksomme på at overholde retningslinjerne, herunder arealkrav, mundbind, afstand, udluftning og hygiejne.
Samtidig skal kirkens aktiviteter også ses i lyset af situationens alvor, og at vi alle skal omgås færrest mulige mennesker.

Arbejde hjemmefra

Derfor opfordrer vi til, at alle følger regeringens opfordring til at lade alle medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejde hjemmefra. Det skal dog sikres, at det fornødne personale til at gennemføre gudstjenester og kirkelige handlinger er til stede. Det enkelte menighedsråd kan konkret overveje, om medarbejdere, hvis opgaver foregår udendørs og ikke indebærer nævneværdig menneskelig kontakt, fortsat kan løse disse opgaver.
Hele kulturområdet bliver lukket ned i de pågældende kommuner. Vi opfordrer derfor kraftigt til, at alle kirkelige aktiviteter aflyses eller udskydes. Dette gælder koncerter, børneaktiviteter, foredragsarrangementer, studiekredse, fællesspisninger, kirkekaffe, og ældreaktiviteter mv. Konfirmandforberedelse skal foregå virtuelt eller aflyses.
Vær endvidere opmærksom på, at skoler, dagtilbud og uddannelsesinstitutioner ifølge de nye tiltag anbefales ikke at deltage i julegudstjenester- eller afslutninger.

Folkekirken og corona. Biskopper anbefaler

Anbefalinger og retningslinjer

Som kirke har vi et stort ansvar for både ansatte og menigheder, og derfor forventes alle at medvirke til at undgå smittespredning ved at overholde alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger og retningslinjer.

Vi har samtidig også et ansvar for at være kirke midt i denne kritiske situation. Der er mange mennesker, som har behov for at komme i kirkens rum for at finde trøst og håb – både ved personlig andagt og ved gudstjenester. Eller for at tale med en præst. Vi har som kirke en stor samfundsopgave ved at være en social ventil – et rum, hvor vi kan mødes midt i alt det usikre og den menneskelig isolation.

Tak for jeres store indsats for, at vi kan være kirke – også her under disse svære forhold.

Tak for al jeres tålmodighed og kreativitet. Vi ved, at I slider i frontlinjen. Tak, fordi I agerer, som de myndighedspersoner I også er, og på den ene side sikrer, at vi er til rådighed som kirke midt i en krisetid, og samtidig er med til at forhindre yderligere smittespredning.

Med venlig hilsen

Henrik Stubkjær
Biskop Viborg Stift

Elof Westergaard
Biskop Ribe Stift

Tidligere regler

Som meddelt af statsministeren på et pressemøde i dag betyder det stigende antal smittede med corona-virus, at det er nødvendigt at skærpe tiltagene til smitteforebyggelse. Det får også betydning for folkekirken og andre trossamfund.

Mundbind i kirker ved Alle helgen, advent og i julen – se en letlæst vejledning

Kirkeminister Joy Mogensen udtaler:

– Det er meget vigtigt, at folkekirken og andre trossamfund ligesom alle andre dele af samfundet bidrager til at begrænse smitten. Og dagens skærpede tiltag får også betydning for dem, siger Joy Mogensen.

Nuværende regler fortsætter i lokaler indendørs

Som udgangspunkt gælder de nuværende regler og retningslinjer for folkekirken og andre trossamfund fortsat i lokaler, som de råder over. Gudstjenester, messer, fredagsbøn, kirkelige handlinger eller lignende kan derfor i langt de fleste tilfælde afvikles som hidtil, men naturligvis med overholdelse af de gældende arealkrav og afstandskrav og med fokus på hygiejne og udluftning.

Mundbind i kirker ved Alle helgen, advent og i julen – se en letlæst vejledning

Maksimum 50 deltagere ved udendørs begravelser

De nye tiltag betyder dog, at der indføres yderligere begrænsninger for, hvor mange der kan forsamles til udendørs begravelser. Hidtil har forsamlingsgrænsen for udendørs begravelser været 200 personer, men fra mandag sættes det maksimale antal deltagere ned til 50.

Online gudstjenester hjælper folkekirken i coronatid

Folkekirken og corona stramninger rammer Allehelgen-optog

Tiltagene får også betydning for andre udendørs aktiviteter i folkekirken og andre trossamfund, hvor deltagerne ikke i al væsentlighed sidder ned med ansigtet i samme retning. Her gælder nemlig det generelle forsamlingsforbud, som fra den 26. oktober 2020 sættes ned til 10 personer. Det betyder, at for eksempel planlagte Halloween- og Allehelgen-optog i og omkring den kommende weekend ikke vil kunne bestå af flere end ti personer.

Folkekirken og corona på folkekirkens hjemmeside

 Kirkeminister Joy Mogensen udtaler om folkekirken og corona:

– Jeg ved, at mange børn og voksne har glædet sig til at fejre Halloween og Allehelgensaften, også med fakkeltog og lignende i regi af den lokale kirke eller trossamfund. Desværre må vi i år finde andre måder at være sammen på, så vi passer på hinanden og på de sårbare grupper iblandt os.

Sektorretningslinjerne for en ansvarlig håndtering af Covid-19-tiltag i folkekirken og andre trossamfund vil blive opdateret, når de nye tiltag træder i kraft på mandag den 26. oktober 2020.

Mundbind i kirker ved Alle helgen, advent og i julen – se en letlæst vejledning

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.