Folkekirkens klimakortlægning

Folkekirkens klimakortlægning

Folkekirkens klimakortlægning er et gigantisk arbejde. Det er udgangspunktet for folkekirkens arbejde med at reducere CO2-udledningen.
Folkekirken har gennemført det største danske klimastudie i en enkelt organisation af sin slags. Den omfattende kortlægning afslører folkekirkens største klimasynder og dens største potentiale for reduktion.

Denne kortlægning vil sammen med en række konkrete anbefalinger sætte retning for folkekirkens fremtidige indsats for at reducere CO2-udledningen.

  • Arbejdet vil bidrage til det nationale CO2-reduktionsmål for 2030.
  • Biodiversiteten på mange af landets kirkegårde er også blevet analyseret.
  • Undersøgelsen kan bruges til at identificere steder, hvor biodiversiteten kan øges.

Resultaterne vil blive offentliggjort som en baggrundsrapport. Det er en lettere pixelversion af rapporten og et digitalt dashboard, der kan ses helt ned på parcel-niveau. Med dette projekt håber Folkekirkens Grønne Omstilling at nå ud til menighedsråd og provster i hele landet. Så skal denne kortlægning ikke kun vær en rapport, men et regionalt værktøj til at arbejde med Grøn Omstilling.

Biskop hilser undersøgelsen velkommen som motivator

Mange dele af Den Danske Kirke er allerede aktivt engageret i Grøn Omstilling.

Peter Birch biskop i Helsingør. Foto stiftets hjemmeside
Peter Birch biskop i Helsingør. Foto stiftets hjemmeside

“Vi er godt på vej, men vi er langt fra i mål. Så undersøgelsen fungerer også som en motivator i folkekirkens arbejde”. Han fortsætter:

“Bevidstheden om, at dette er et fælles projekt, som vi alle er involveret i, er et vigtigt perspektiv at have. Som kirkeleder tænker jeg nogle gange, at det, vi gør i små lokale enheder, ikke er så vigtigt, selv når vi køber nye LED-pærer eller sorterer små stykker plastik til os selv. Men en af styrkerne ved den danske folkekirke er, at den er stor, har en meget bred befolkning og geografisk forankring og forvalter vigtige ressourcer. Så jeg håber, at resultaterne og anbefalingerne fra denne undersøgelse er noget, som stiftsrådet, medarbejderne og resten af folkekirken vil tage til sig og arbejde videre med.” understreger biskoppen.

Morten Dahlin er minister for by, bolig og landdistrikter. Han hilser kortlægningen af folkekirkens klimaaftryk velkommen. Og ser det som et stærkt udgangspunkt for folkekirkens arbejde med at reducere CO2-udledningen frem mod 2030 .

Folkekirkens klimaindsats kan være til inspiration


Folkekirkens landsdækkende kortlægning af det samlede klimaaftryk og biodiversiteten på alle kirkegårde glæder Morten Dahlin:

“Det er den største undersøgelse af sin art i Danmark, og resultaterne er et stærkt udgangspunkt for, at folkekirken med alle sine bygninger og anlæg over hele landet kan bidrage til at opfylde det nationale klimamål for 2030.

Folkekirken er en stor jordbesidder.

Den største jordejer på detaljeret kort

Folkekirken er en af de største jordejere i Danmark. Den har allerede brugt data fra Aarhus Universitet til at producere såkaldte GIS-kort. Kortet viser folkekirkens bygninger, skove og landbrugsjord for hele Danmark. Kortet har allerede tiltrukket sig stor interesse fra flere kommuner og private virksomheder. Morten Dahlin håber, at det vil inspirere andre kommuner til at gøre det samme.

“Folkekirken har valgt at stille dette GIS-kort gratis til rådighed for kommuner og andre, der måtte være interesserede. I mange landkommuner støder kirkejord og kommunal jord ofte op til hinanden, og baseret på kort kan man finde den bedste samlede løsning,” siger Morten Dahlin.

Folkekirkens klimakortlægning i en stor organisation


Folkekirken er den største civile organisation i Danmark. Den forvalter mere end 4.000 bygninger og 2.000 kirkegårde over hele landet, fra de yderste klitter til de livlige bytorve. Bygningerne danner rammen om tusindvis af gudstjenester og aktiviteter hver uge, og mange kirkegårde er levende.

Der er lavet status for biodiversiteten på kirkegårdene. Undersøgelse har også beregnet emissioner fra opvarmning, elforbrug, brændstof til kirkegårdsmaskiner og andre emissionskilder.

Men i en kompleks og decentraliseret organisation som folkekirken er det umuligt at komme med en “one-size-fits-all”-løsning.

“Folkekirken er uden tvivl den største og mest komplekse organisation, jeg har arbejdet med i forhold til at beregne dens klimaaftryk,” siger Thomas Løvholt, partner hos Provice og en af konsulenterne på denne nationale undersøgelse.

“Der er en enorm variation af kirker, fra små landsbykirker til store bykirker, fra moderne bygninger til middelalderlige. Og der er mange beslutningstagere, som arbejder frivilligt i dem alle. Det kræver, hvordan man nærmer sig dem. Så at vælge den rigtige metode til forskningen var både udfordrende og meget interessant,” siger Thomas Lovholt.

I praksis har kirkerne ikke fået lige muligheder for at bidrage til at reducere den danske folkekirkes klimaaftryk. Men der er bestemt et potentiale for folkekirken som helhed. Thomas Løvholt håber, at resultaterne af den nationale undersøgelse vil blive offentliggjort og afspejlet i folkekirkens nationale tiltag.

Projektet er gennemført af konsulentfirmaet Provice for Folkekirkens Grønne Omstilling.

En kommentar på “Folkekirkens klimakortlægning

Der er lukket for kommentarer.