Kirkeklokkerne ringer for Prins Henrik

Christiansborg Slotskirke

Kirkeklokkerne ringer før og efter Hans Kongelige Højhed Prins Henriks bisættelse og flaget går på halv som her ved Christiansborg Slotskirke, hvor bisættelsen finder sted. Foto: Henrik Dons Christensen

Mia Leth Frisch Hviid

Kongelig konfessionarius og tidligere biskop, Erik Norman Svendsen, forestår bisættelsen i Christiansborg Slotskirke tirsdag kl. 11. Her er 60 af Prinsens nærmeste indbudt. Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori og Holmens Kantori synger i kirken. Ved bisættelsen skal der synges fire salmer, blandt andet ‘Den sigende dag med fryd vi ser’ og ‘Til himlene rækker din miskundhed Gud’.

Efter jordpåkastelsen i kirken bærer 10 officerer fra Den Kongelige Livgarde kisten ud til rustvognen til tonerne af Hartmanns sørgemarch. Og højtideligheden afsluttes med en privat sammenkomst på Amalienborg.   

Med sit ønske om at ville bisættes bryder Prins Henrik med Kongehusets lange tradition for kistebegravelse. Efter kremeringen vil halvdelen af Prinsens aske blive spredt over danske farvande, mens den anden halvdel bliver nedgravet i en urne i Fredensborg Slotshave.

LÆS MERE om bisættelse  

Kirkeklokkerne ringer og Dannebrog går på halv

I hele landet kan man høre kirkeklokkerne ringe i en halv time før og i en halv time efter, at bisættelsen har fundet sted. Alle statslige bygninger lader desuden Dannebrog gå på halv for at markere afskeden med Prinsen. Det samme gør mange kirker, men da kirkebygninger og præstegårde ikke er statsejede er flagning på halv derfor frivilligt.

LÆS MERE: Prins Henrik mindet ved gudstjenester 

Mindegudstjenester på fransk og dansk

Biskopper har opfordret alle præster til at mindes Prins Henrik ved gudstjenesterne i søndags eller ved en særlig gudstjeneste i forbindelse med bisættelsen. Og derfor afholder flere kirker gudstjeneste til minde om Hans Kongelige Højhed Prins Henrik.

Viborg Domkirke inviterer til mindehøjtidelighed, hvor Inge Degn læser Prins Henriks digt ’Roue-libre’, ’Frihjul’, op. Biskop Henrik Stubkjær taler om prinsens digt og Kærlighedens Højsang fra Bibelen. Prinsens Musikkorps spiller ved gudstjenesten.

I Helsingør foregår det både på fransk og dansk, når Prins Henrik bliver mindet i tekst, musik, bøn og salmesang i Domkirken. Ved orglet sidder domorganist Bo Grønbech og musik af Franck, Widor og Buxtehude sætter stemningen til mindehøjtideligheden. 

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.