Klimaretfærdighed

Klimaretfærdighed

Klimaretfærdighed udsættes, fordi der mangler politisk vilje. Dr Kenneth Mtata talte i Roskilde 1.september. Der kunne gøres en større forskel i klimakrisen, hvis der var politisk vilje på samme måde som med Covid 19 og hjælp til Ukraine.

klimaretfærdighed ECEN-Assembly-2023-Session2
Klimaretfærdighed på dagsordenen

Mtata talte om, hvorfor vi er nødt til at se klimakrisen som et spørgsmål om retfærdighed. “De mest ansvarlige lande handler ikke efter globale aftaler, ikke fordi de ikke er i stand til det, men fordi de ikke prioriterer dette,” sagde han. “Hvor der var politisk vilje, så vi enorme investeringer i COVID-19. Vi har set endnu flere investeringer nu i den russiske krig mod Ukraine.

Jeg tror, at hvis vi havde en lignende politisk vilje, kunne der gøres mere for at gøre en forskel i denne klimakrise.”

Kirkernes Verdensråds programdirektør for Public Witness and Diakonia Rev. Dr Kenneth Mtata talte på European Christian Environmental Network Assembly. Konferencen blev afholdt i Roskilde i weekenden 1.-3. september 2023

“Klimaændringer kan føre til fordrivelse og migration på grund af stigende havniveauer, ekstreme vejrbegivenheder og ressourceknaphed,” sagde han. “Sårbare samfund er ofte nødt til at flytte, hvilket fører til tab af hjem, kulturer og levebrød.”

Mtata talte for en retfærdighedsbaseret tilgang, herunder global ulighed, historisk ansvar og fordrivelse og migration.

Grøn kirkekonference i Roskilde

Klimaforandringer rammer kvinder og fattige

Konferencen var et rum til at diskutere centrale bekymringer inden for økoteologi, vurdere udviklingen i forbindelse med nøgleudformningen af EU’s politik vedrørende reaktionen på klimaændringer og skitsere en vision om en bæredygtig fremtid.

Andre vigtige emner inkluderer oprindelige folks rettigheder, økonomiske uligheder, adgang til ressourcer og kønsligestilling. “Klimaforandringer påvirker kvinder i særlig grad på grund af traditionelle kønsroller og diskrimination, hvilket kan begrænse deres evne til at få adgang til ressourcer og tilpasse sig ændrende forhold,” sagde Mtata.

Han fremhævede også, hvad der skal ændres.

“Der er mange, for hvem klimakrisen ikke er en krise,” “De vinder politisk magt, fordi den liberale demokratiske fortælling har vist sig hyklerisk.”

Mtata.

Klimaretfærdighed er omvendelse til virkeligheden

Mtata opfordrede til en omvendelse til virkeligheden om, at jorden forfalder som følge af menneskers handlinger og systemer inden for produktion, forbrug og affaldshåndtering.

“Omvendelse betyder en ændring af retning,” sagde han. “Det handler om grådighed og egoisme.”

Han opfordrede også til en ændring af teologiske antagelser samt en ændring af kosmologien fra transaktion og konkurrence til samarbejde og sameksistens. “Virksomheder bidrager ofte betydeligt til emissioner,” bemærkede han. “Klimaretfærdighed indebærer at holde dem ansvarlige for deres miljømæssige påvirkning og fremme bæredygtige praksisser.”

Mtata anbefalede en holistisk tilgang til at tackle miljømæssige udfordringer.

“De rige vestlige befolkninger skal leve mere ansvarligt, forbruge mindre, håndtere deres eget affald og stå i solidaritet med de befolkninger, der bærer den største byrde af klimakrisen.”

Grøn kirke og Sankt Jørgensbjerg Kirke arrangerede konferencen og fik ros for tilrettelæggelsen og afviklingen.

3TILBUD-ANNONCE