Skærtorsdags gudstjenester online

Skærtorsdag – online gudstjeneste

Se radio og TV nederst på siden.

Online gudstjeneste ved sognepræst Kathrine Lilleør. Komponist og kirkens organist Frederik Magle spiller fra kirkens koncertflygel. Gudstjeneste findes på kirkens hjemmeside: https://sanktpauls.dk/

Elsted kirke

Skæring kirke

Pro hjælp

Hjælp til at lave online gudstjeneste?

Vidste du at mange AV virksomheder er parate til at hjælpe med online gudstjenester, live streaming og video. De kan sikre at du overholder GDPR lovene.
Se hvordan kirker kan få professionel hjælp fra virksomheder

Skærtorsdags gudstjenester i radio og TV

Gudstjenester sendes i radioen på P1 alle påskedagene:

Skærtorsdag sendes gudstjenesten fra Københavns Domkirke ved sognepræst Stine Munch kl. 10.00.

Se langfredags gudstjenester online

Se Påskedags gudstjenester online

Skærtorsdag for børn

Skærtorsdags gudstjenester – en guide

Fodvaskning

Johannesevangeliet fortæller, at det også var på skærtorsdag, at Jesus vaskede disciplenes fødder. Her har dagen sit navn skærtorsdag, som betyder rene torsdag.

I lige kalenderår læser vi evangelieteksten om fodvaskningen. I ulige kalenderår læser vi om Jesus’ sidste måltid med disciplene og dermed også indstiftelsen af nadveren i kirken. Kilde: folkekirken.dk

Aftenmåltiden – nadveren

Skærtorsdag er først fremmest centreret om nadveren. Kirkeårets farve er hvid, som navnet ‘skær’ siger.

Dagen er helligdag i Danmark, men ikke i Sverige og Tyskland.

Der er traditionelt stor kirkegang denne dag. Mange kirker holder aftengudstjeneste med nadverfejring og påskemåltid.

I år er det desværre ikke muligt pga corona restriktioner.

SKÆRTORSDAG 🍷🥖- Jesus vasker disciplenes fødder og spiser sit sidste måltid med dem, inden han bliver taget til fange. Normalt ville vi mindes dette ved at mødes i aften til sammenskudsgilde-gudstjeneste i Baunekirkens kirkesal. Det kan vi ikke i år, men vi vil alligevel gerne holde gudstjeneste sammen med jer. Derfor deler vi denne lille online-gudstjeneste, hvor sognepræst Heidi Sun er prædikant. Under gudstjenesten skal vi synge:236 Påskeblomst! hvad vil du her 1 Påskeblomst! hvad vil du her?Bondeblomst fra landsbyhaveuden duft og pragt og skær!hvem er du velkommen gave?Hvem mon, tænker du, har lystdig at trykke ømt til bryst?Mener du, en fugl tør vovesang om dig i Danmarks skove? 2 Ej i liflig sommerluftspired du på blomsterstade,ej så fik du rosens duft,ikke liljens sølverblade;under vinterstorm og regnsprang du frem i golde egn,ved dit syn kun den sig fryder,som har kær, hvad du betyder. 3 Påskeblomst! men er det sandt:Har vi noget at betyde?Er vor prædiken ej tant?Kan de døde graven bryde?Stod han op, som ordet går?Mon hans ord igen opstår?Springer klart af gule lagenlivet frem med påskedagen? 4 Kan de døde ej opstå,intet har vi at betyde,visne må vi brat i vrå,ingen have skal vi pryde;glemmes skal vi under muld,vil ej vokset underfuldsmelte, støbes i det dunkleog som lys på graven funkle. 5 Påskeblomst! en dråbe stærkdrak jeg af dit gule bæger,og som ved et underværkden mig hæver, vederkvæger:Hanegal og morgensang,synes mig, af den udsprang;vågnende jeg ser de dødei en påske-morgenrøde. 6 Ja, jeg ved, du siger sandt:Frelseren stod op af døde!Det er hver langfredags pantpå en påske-morgenrøde:Hvad er segl og sværd og skjoldmod den Herre kæk og bold?Avner kun, når han vil ånde,han, som svor os bod for vånde.Mel.: Carl Nielsen 1910Tekst: N.F.S. Grundtvig 1817. Bearbejdet 1935.Særligt tak til Mariann Mikkelsen for medvirken på harpe og sang. www.mariannmikkelsen.dkHver dag i påsken lægger sognemedhjælper Eva Krægpøth en hyggelig video op på Baunekirkens Facebookside for børnene. Den skulle I også tage at tjekke ud😊👍🏻Næste gudstjeneste er tilgængelig her i morgen Langfredag. God søndag ❤️#påske #detblivergodtigen🌈

Slået op af Baunekirken i Onsdag den 8. april 2020
skærtorsdagsgudstjeneste som sammenskudsgilde

Besvar

  1. Påskegudstjenester online - Kirker.dk

    […] Skærtorsdag […]

  2. Påskedag gudstjenester online - Kirker.dk

    […] Skærtorsdags gudstjenester online […]

Kommentar er lukket.