Skattens mønt – TV gudstjeneste

Skattens mønt – TV gudstjeneste

10:00 – 10:45 den 12. november på DR1

23. s. e. trinitatis

Politik skal ikke bare forstås som parti-politik, men den fælles bestræbelse på det gode i samfund.

Og det mener sognepræst og tidligere domprovst Anders Gadegaard, at Bibelen inspirerer til.

Derfor tager gudstjenesten udgangspunkt i teksten Skattens mønt, og om hvorvidt tro og politik skal holdes adskilt, eller om de i virkeligheden hører sammen?

Prædiketekst Søndagens tekst | Folkekirken.dk

Skattens mønt. Spørgsmålet om skat til kejseren

Giv kejserens hvad kejserens er og Gud, hvad Guds er!

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: »Mester, vi ved, at du er sanddru og lærer sandt om Guds vej og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener: Er det tilladt at give kejseren skat eller ej?« Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: »Hvorfor sætter I mig på prøve, I hyklere? Vis mig skattens mønt!« De rakte ham en denar. Og han spurgte dem: »Hvis billede og indskrift er det?«. »Kejserens,« svarede de. Da sagde han til dem: »Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er!« Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej. Matt 22,15-22 Matthæusevangeliet 22,15-22