Søg Guds rige, prioriter og find kraft og hvile

Lad os tage et kig på nogle relevante bibelske passager og reflektere over dem:

  1. Søg først Guds rige:
    I Matthæusevangeliet, kapitel 6, opfordrer Jesus os til at søge Guds rige først. Han siger, “Søg først Guds rige og gør hans vilje, så får I alt det andet i tilgift” ⁶. Dette minder os om at prioritere vores åndelige forhold til Gud over jordiske bekymringer. Når vi søger Guds rige, lader vi Guds vilje guide vores liv.
  2. Martha og Maria:
    I Lukasevangeliet, kapitel 10, besøger Jesus søstrene Martha og Maria. Martha er travlt optaget af at tjene og forberede mad, mens Maria sidder ved Jesu fødder og lytter til hans undervisning. Jesus siger, at Maria har valgt det bedre, fordi hun prioriterede fællesskab med ham frem for travlheden ⁵. Dette minder os om at søge fællesskab med Gud og prioritere åndelige ting over verdslige gøremål.
  3. Kast dit åg på mig:
    Jesus siger også: “Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit åg på jer og lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit åg er gavnligt, og min byrde er let” (Matthæusevangeliet, kapitel 11, vers 28-30). Her opfordrer Jesus os til at overgive vores bekymringer og byrder til ham og finde hvile i hans omsorg.

Lad os betragte disse budskaber og overveje, hvordan vi kan søge Guds rige, prioritere fællesskab med ham og lægge vores byrder på Jesus.

3TILBUD-ANNONCE

Kilde:
(2) Lukasevangeliet Kapitel 10 – Bibelselskabet. https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Luk/10.
(3) Matthæusevangeliet Kapitel 6 – Bibelselskabet. https://www.bibelselskabet.dk/brugbibelen/bibelenonline/Matt/6.
(4) Meditation over Martha og Maria – Kristendom.dk. https://www.kristendom.dk/kristen-meditation/meditation-over-martha-og-maria.
(5) Maria og Martha: At prioritere rigtigt – AktivKristendom. https://aktivkristendom.dk/maria-og-martha-at-prioritere-rigtigt.
(6) Matthæus 6:33 BPH – Søg først Guds rige og gør hans – Bible Gateway.