Affaldssortering for kirker

Affaldssortering for kirker

Affaldssortering for kirker er et krav fra januar 2023. Kirker skal sortere husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

Affald skal sorteres i 10 kategorier: mad, papir, pap, glas, metal, plast, mad- og drikkekartoner, tekstilaffald, farligt affald og restaffald.

Batterier skal afleveres

Det er meget vigtigt at aflevere batterier, så de ikke laver skade i naturen. Men hvordan sorterer man. Læs om Batterier og kirker

Batterier og kirker – Kirkepartner

Grønne kirke har haft affald på checklisten i årevis

Affald er ikke altid affald men en ressource, der kan bruges et andet sted. Pap, papir, glas, mælkekartoner osv. kan anvendes i kirkens aktiviteter til kreative projekter med børn. Papir, hvor der kun er printet på den ene side, kan laves til notesblokke. Det affald, man ikke selv kan genbruge, kan andre måske anvende. Det affald, som ikke kan bruges igen, skal sendes til genanvendelse, så det kan blive til nye materialer. 

Grøn kirke

Grøn kirke har god information om ressourcer, genbrug, affald og affaldssortering.

Er din kirke klar til at sortere affald?

Download affaldsguide fra Grøn Kirke

Bilag 1: Undgå, reducer og genbrug affald

Bilag 2: Hvor opstår affaldet?

Bilag 3: Affaldspiktogrammer printvenlig

Webinar – Har din kirke tjek på affaldet?

Webinaret sætter spot på, hvad det i praksis betyder for din kirke, kirkegård eller anden folkekirkelig arbejdsplads.
Indhold i videoen fra Folkekirkens Grønne Omstilling:

00:00 Introduktion

01:16 Marie Carlsen – Ravnmark om lovgivning, krav og anbefalinger

34:25 Dorte Kristensen – Erfaringer fra affaldsarbejdsgruppen i Aarhus Nordre Provsti

46:30 Bjørn Dinesen – Affaldssortering i praksis

57:35 Spørgsmål og svar

1:04:03 Afslutning

  • Marie Carlsen Ravnmark fra Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune fortæller om affaldsbekendtgørelsen og dens betydning for de enkelte menighedsråd og deler gode eksempler på erfaringer med affaldssortering i Københavnske Kirker.
  • Erfaringer fra affaldsarbejdsgruppen i Aarhus Nordre Provsti v. Provstisekretær Dorte Kristensen. I Aarhus Nordre har de nemlig samarbejdet om affaldssorteringen på provsti niveau med bl.a. udvælgelse af affaldsansvarlige og indhentning af tilbud fra renovatører.
  • Affaldssortering i praksis fra kirkegårdsleder Bjørn Dinesen, Kirkegårdsleder i Risskov.

Materialer til affaldssortering

Menighedsrådsforeningen tilbyder kirker at kunne hente en plakat med sorteringskriterierne samt hente og printe affaldspiktogrammerne.

Se tjekliste over de vigtigste opgaver, kirker skal tænke på, når de begynder at sortere. 

Hvorfor affaldssortering?

Formålet med sorteringen er at sikre, at affaldet bliver behandlet miljømæssigt korrekt, og at ressourcerne i videst muligt omfang bliver genbrugt og indgår i fremstillingen af nye produkter.

Dansk Affaldsforening Affald, ressourcer og CO2 fangst