Biskopper: Universiteter uddanner for få teologer

Ellen Aagaard Petersen

På papiret er der teologiske kandidater nok. En del teologiske kandidater er ledige et år efter deres sidste eksamen, og der er altid ansøgere til ledige præsteembeder. Blandt andet derfor førte regeringens dimensionering, som beregningen af loftet over studieoptaget kaldes, i år til at kvalificerede ansøgere til teologistudiet blev afvist.

Men tallene tegner ikke det fulde billede af en virkelighed med problemer med at rekruttere kvalificerede ansøgere og genopslag af ledige præsteembeder, mener folkekirkens biskopper, som på deres seneste møde besluttede at rette henvendelse til universiteter og politikere for at diskutere dimensioneringen.

Ikke kvalificerede ansøgere nok

Universiteterne har ved flere lejligheder efterlyst dokumentation for den varslede præstemangel, men den er svær at fremskaffe, forklarer Henrik Wigh-Poulsen, biskop over Aarhus Stift: 

-Der er teologiske kandidater, som ikke videreuddanner sig på pastoralseminariet for at søge præsteembede og frafaldet på de teologiske studier bør også tages i betragtning, når dimensioneringen beregnes. Desuden kan der i den beskedne bunke ansøgninger være ansøgere, som kun søger på grund af kravet om at sende minimum to ansøgninger i ugen for at modtage arbejdsløshedsunderstøttelse.

Henrik Wigh-Poulsen medgiver, at der altid er ansøgere til ledige embeder, men ikke altid kvalificerede kandidater:

– Det er brug for et bredere ansøgerfelt. Det er ikke kun karakterer og beståede eksaminer, der kvalificerer til at blive præst, men også menneskelige egenskaber. Mennesket og stedet med dets traditioner skal stå rigtig til hinanden, siger biskoppen, som efterlyser et overblik over, hvor mange arbejdsløse kandidater der reelt er.

Kommende præster uddannes i Norge

Biskopperne behandlede spørgsmålet på deres seneste møde efter en henvendelse fra Menighedsfakultetet i Aarhus. Den selvstændige uddannelsesinstitution med baggrund i kirkens højrefløj har siden 2005 uddannet teologiske bachelorer, som med en kandidatuddannelse fra Aarhus eller Københavns Universitet kan kvalificere sig til præsteembedet. Dimensioneringen har særligt ramt deres bachelorer, som ikke er blevet optaget på universiteternes kandidatuddannelse. Den situation gavner ikke folkekirken, siger Henrik Wigh-Poulsen:

– Menighedsfakultetet sender kandidater af høj kvalitet, som mange menigheder i folkekirken har glæde af. Vi har ingen interesse i, at de i fremtiden skal uddannes fx i Norge, så vi kommer til at stå med to forskellige slags teologer og præster, som ikke har haft med hinanden at gøre gennem deres studie.

Biskopperne samler nu dokumentation for den påståede præstemangel som forberedelse til mødet med de teologiske uddannelser ved Aarhus og Københavns universiteter. Der bliver også rettet henvendelse til forskningsminister, Tommy Ahlers (V) for at drøfte dimensioneringen og udsigten til præstemangel.

Folkekirkens biskopper holdt møde i Helsingør 23. – 26. oktober.

Læs referatet af deres møde her.

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.

3TILBUD-ANNONCE