Brædstrup kirkegård grøn

Brædstrup kirkegård grøn

Brædstrup Kirkegård grøn kirkegård i Horsens Provsti. Der arbejdes mod at skabe et grønnere udtryk. Kirkegården har omkring 1000 aktive gravsteder. For at opnå en grønnere atmosfære er sløjfede gravsteder forvandlet til frodige områder med stauder, småtræer og buske. Der arbejdes også på at begrænse brugen af perlesten og trimmet græs. Det skal skabe mere forskelligartethed, stillerum og natur på kirkegården. Dette grønne arbejde er en del af længere proces, der blev igangsat for tre år siden efter en brugerundersøgelse. Undersøgelsen viste et ønske om flere grønne elementer på kirkegården. Medarbejderne og brugerne har vist stor opbakning til dette grønne initiativ, og kirkegårdene fortsætter med at arbejde på at opfylde flere kriterier for at blive grønne kirkegårde.

Stillerum og diversitet

Sløjfede gravsteder fået har fået en muldbund og er blevet tilplantet med stauder, småtræer og buske. “Vi arbejder mod at formindske arealet dækket med perlesten/ral og trimmet græs, da vi ønsker forskelligartethed, stillerum og natur” fortæller Inger og Ingelise om arbejdet. Og netop denne forskelligartethed med fokus på stillerum og den gode brugeroplevelse er sigende for det grønne arbejde på Ring og Brædstrup Kirkegårde. 

Ring Kirkegård er en lille kirkegård med kun syv aktive gravsteder fordelt på ca. 5000 m2. Kirkegården er lagt ud i græs, hvor en del klippes én til to gange om året. Store planter får lov at blive stående, der er takshække med gamle gravsten i, og også diget trimmes kun én til to gange årligt.

Grøn Kirkegård-tjeklisten: et godt værktøj
De seneste tre år har Brædstrup Sogns Menighedsråd stilet mod at kunne opfylde kriterierne for at blive grøn kirkegård. I det arbejde beskriver de tjeklisten for grønne kirkegårde som et godt værktøj, der har har hjulpet med retning og fokus. I dag opfylder Ring og Brædstrup Kirkegårde 29 punkter, og der arbejdes stadig på at kunne opfylde flere. Tjeklistens punkter er forskelligartede, hvilket også afspejles i det grønne arbejde på Ring og Brædstrup Kirkegårde: “Vi har arbejdet mod at bruge eget plantemateriale til genbrug som jordforbedring og bunddække, samt tilplantning med stauder, indførsel af batterimaskiner og led-pærer og affaldssortering”. Fra den lange liste af grønne tiltag kan det også nævnes, at kirkegårdene inddrages som en del af kirkens øvrige aktiviteter f.eks. til konfirmander, andagter mv., og kirkegårdene har indgået et samarbejde med stenhuggere om at genbruge uafhentede gravsten. 

Mange grønne tiltag

Nogle af de initiativer, der er blevet implementeret, er brugen af eget plantemateriale til jordforbedring og bunddække, beplantning med stauder, indførelse af batteridrevne maskiner og LED-pærer samt effektiv affaldssortering. Desuden er kirkegårdene blevet en del af de øvrige kirkeaktiviteter, såsom konfirmationsforberedelse og andagter. Derudover har kirkegårdene et samarbejde med stenhuggere om at genbruge uafhentede gravsten.

Det er tydeligt, at kirkegårdene har støtte fra både medarbejdere og brugere, der er engagerede i dette grønne initiativ. Ring Kirkegård, der er en mindre kirkegård, har også sine egne unikke tiltag, såsom bevarelse af store planter, takshække

Grøn kirkegård tjekliste

Grøn Kirkegård-tjeklisten er et værdifuldt værktøj, som Brædstrup Sogns Menighedsråd har anvendt i deres arbejde mod at opfylde kriterierne for at blive en grøn kirkegård.

I løbet af de seneste tre år har menighedsrådet fokuseret på at opnå de 29 punkter på tjeklisten, og de fortsætter stadig med at arbejde hen imod at opfylde flere af kravene. Tjeklistens punkter spænder bredt, og dette afspejler sig også i det grønne arbejde på både Ring Kirkegård og Brædstrup Kirkegård.

Grøn kirke

Kirkernes grønning

3TILBUD-ANNONCE