Den sidste søndag i kirkeåret

Den sidste søndag i kirkeåret

Den sidste søndag i kirkeåret. Teksten fra Mattæus kapitel 25 har overskriften Verdensdommen.

Prædikentekst til Den sidste søndag i kirkeåret

PRÆDIKENTEKST 26-11-2023

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal … Læs hele prædiketeksten på Bibelselskabets hjemmeside.

Teksten handler om at Jesus skiller fårene fra bukkene ved den såkaldte Verdensdom.

Læs mere om søndagen på Den store danske.lex

Læs historien om Skomagerens jul af Leo Tolstoj

Den er inspireret af teksten fra Mattæus kapitel 25 fra den sidste søndag i kirkeåret.

Sidstes søndag i kirkeåret med fokus på verdensdommen

Den sidste søndag i kirkeåret er en særlig dag med fokus på verdensdommen, som beskrives i Mattæus kapitel 25. Dette kapitel har en dybtgående betydning for mange kristne, da det fremhæver vigtigheden af medmenneskelighed og forpligtelsen til at deltage aktivt i kærlighedsfulde handlinger.

Verdensdommen er en påmindelse om, at vi som mennesker vil blive stillet til ansvar for vores handlinger på dommedag. I Mattæus kapitel 25 fortælles det, hvordan Jesus illustrerer denne dom ved at skelne mellem de mennesker, der har udvist barmhjertighed og omsorg for de nødlidende, og dem der har forsømt eller ignoreret denne pligt.

Historien om Skomagerens jul af Leo Tolstoj er inspireret af netop denne tekst fra Mattæus kapitel 25. Den fortæller om en skomager, der får en betydningsfuld oplevelse, da Jesus kommer til ham i skikkelse af en tigger. Gennem mødet med tiggeren bliver skomageren mindet om vigtigheden af at være medmenneskelig og generøs over for andre.

Den sidste søndag i kirkeåret og verdensdommen er således en påmindelse om, at vores handlinger og medfølelse har konsekvenser. Det er en opfordring til at stræbe efter retfærdighed, empati og næstekærlighed i vores dagligdag, og at være åbne over for de behov, som vores medmennesker har.

For yderligere læsning og information om dette emne kan du besøge følgende hjemmeside:

Salmer til Sidste søndag i kirkeåret


Salmebogens salmevalg. Salmebogens redaktion

732 Dybt hælder året i sin gang – [Boye, C.J. 1833 / – Teksten ]

332 På Jerusalem det ny (364) – [Grundtvig 1837 / Latin 7.århundrede – Teksten]

622 Halleluja, jeg har min Jesus fundet – [Brorson 1735 / – Teksten]

276 Dommer over levende og døde – [ / – Teksten]

278 En dag skal Herrens skaberdrømme møde – [ / – Teksten]

431 Herre Kristus, dig til ære – [Boye, C.J. 1840 / – Teksten]

Kilde: http://theol-p.net/

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.