Efterlyser internationalt engagement

Ellen Aagaard Petersen

Folkekirken har for lidt fokus på internationalt missionsarbejde. Det mener generalsekretær i Danmission, Jørgen Skov Sørensen, som gerne så flere lokale kirker melde sig som venskabsmenigheder eller engagere sig i missionsprojekter ude i verden.

– Danmission vil gerne være med til at sætte det internationale engagement på kirkernes dagsorden og være redskab til det, for det kræver viden og kontakter. Dem har vi og andre missionsselskaber, siger Jørgen Skov Sørensen. 

Samtidig glæder han sig over, at så mange sognemenigheder arbejder med mission lokalt, fx gennem dialogarbejde med den lokale moske eller diakoni, kirkens sociale indsats, som også er mission.

LÆS MERE: Folkekirkens mission

Kirker chikaneres

Religions- og trosfrihed står højt på den handlingsplan for 2019, som skal vedtages, når Danmission i weekenden afholder repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand.

Danmarks ældste og største missionsselskab arbejder i store dele af Afrika, Mellemøsten og Asien, og de mærker presset på deres partnerskabskirker vokse. Der nedlægges ikke nødvendigvis forbud, men det rum man har at arbejde i som civilsamfundsaktør skrumper. Det er blandt andet blevet en udfordring at få indrejse- og opholdstilladelser til Danmissions udsendte, fortæller generalsekretæren.

– Flere steder er demokratiet på retur. Politikere og myndigheder gør det sværere for NGO’er at gøre deres arbejde, og især ønsker de ikke kritiske røster og indblanding udefra. Den samme chikane oplever lokale samarbejdspartnere, som når fx en Egyptisk menighed vil bygge en ny kirke og byggetilladelsen er 15 år undervejs. 

LÆS MERE: Mission i dag

Kritik af dialogarbejde

Kirkeudvikling og dialog er to af Danmissions vigtigste arbejdsområder og netop når det gælder støtte til forfulgte og pressede kristne kirker viser deres erfaring, at dialog er et godt redskab. 

– Vi arbejder med moderate kræfter, ikke konfrontatorisk. Det er ikke en nivellering af forskelle eller modsætninger. Men den vanskelige samtale kan først tages, når der er etableret en relation. Og man får altså ikke nogen i tale, hvis man lægger ud med alt det negative, der er at sige, forklarer Jørgen Skov Sørensen. 

Når Danmission får kritik for at arbejde gennem dialog i stedet for at være mere konfrontatorisk over vor fx muslimer ude i verden, er det godt mediestof og kan blive spektakulært. Jørgen Skov Sørensen hæfter sig dog ved, at det sjældent kommer fra Danmissions eget bagland eller andre med kendskab til missionsarbejde, men er som regel enkeltstående kirkelige debattører. Og han understreger, at Danmission altid gerne vil diskutere, hvad mission er i dag.

Danmission afholder sit årlige repræsentantskabsmøde på Nyborg Strand i weekenden d. 1.- 2. september.