Grundtvig og det folkelige – Adam Price

Grundtvig og det folkelige – Adam Price

Grundtvig og det folkelige – Adam Price TV – gudstjeneste

DR1 | FRA 10:00 – 11:00

Manuskriptforfatter og TV-vært Adam Price er sammen med vært Sofie Østergaard taget til gudstjeneste, der hylder Grundtvig og folkeligheden.

Sognepræst Sigurd Stubbergaard ved Sankt Mariæ kirke i Helsingør siger: Grundtvig er hjørnestenen i vores samfund.

Det sætter Adam snart fokus på i en ny serie om Grundtvig på DR. Derfor taler de tre efter gudstjenesten om, hvorfor netop Grundtvig betyder så meget.

Grundtvig og det folkelige

N.F.S. Grundtvig (1783-1872) var en fremtrædende dansk præst, digter, forfatter, politiker og pædagog. Han regnes som en af de mest betydningsfulde personligheder i 1800-tallets danske åndsliv1. Grundtvig havde en dyb forståelse for det folkelige og arbejdede målrettet på at fremme en national identitetsforståelse blandt befolkningen.

I hans digt “Folkeligheden” fra 1848 udtrykker han den voksende nationale identitet, der var karakteristisk for den nationalromantiske periode. Grundtvig problematiserer, at interessen for folkeligheden ofte mangler dybde og trivialiseres. Ifølge ham er folket forbundet af mere end vind, vejr og naturressourcer. Det er knyttet sammen af fælles “Byrd og Blod” og en fælles folkeånd, som lever “i vor Hjerne, i vort Bryst, i vor Skrift og i vor Røst!”1.

Grundtvig mente, at kunstnerens rolle var at genrejse nationens identitet og sammenhængskraft efter udenrigs- og indenrigspolitiske kriser. Han ønskede at oplyse befolkningen og lade den indgå i det demokratiske arbejde. Den selvejende frie bondestand var ifølge Grundtvig grundstammen i befolkningen, og hans ideer fik afgørende betydning for bønderne i 1800-tallet, især for de selvejende bønders samling (Venstre) og som ideologisk skjold mod landalmuen og byarbejderne12.

Grundtvigs syn på det folkelige afspejler en frygt for danskhedens undergang. I hans levetid blev Danmark reduceret fra en mellemstor europæisk stat til en småstat uden indflydelse på den europæiske scene. Grundtvig arbejdede for at bevare og styrke den danske kultur og identitet gennem folkelig oplysning og dannelse3.

Grundtvigs tanker og værk har haft en dybtgående indflydelse på dansk kultur og samfund, og hans betydning strækker sig langt ud over hans egen tid4. Hvis du ønsker at udforske mere om Grundtvig og det folkelige, kan du læse videre på Danmarkshistorien.dk og Grundtvigsk Forum.13

Sankt Mariæ kirke i Helsingør fotograf Jørgen Jørgensen
Sankt Mariæ kirke i Helsingør fotograf Jørgen Jørgensen
Sankt Mariæ Kirke
  • Kirken er en del af det historiske kompleks og har gennemgået flere renoveringer og tilføjelser.
  • Den bevarer sin oprindelige charme og arkitektoniske træk.
  • Åbningstider:

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.

3TILBUD-ANNONCE