Høring om børn i udrejsecentre

Biskop Peter Skov-Jakobsen ved en tidligere lysgudstjeneste for flygtninge og asylansøgere, som holdes hvert år i advent i Københavns Domkirke. I år indledes gudstjenesten med en offentlig høring om børns vilkår i udrejsecentrene. Foto: Sille Arendt.

Er det forsvarligt, at der er et sted i vores land, hvor rammerne for familieliv og børns opvækst er så ringe, at de med stor sandsynlighed vil give børnene varige mén – hvad enten deres liv kommer til at udfolde sig her eller i et andet land? 

Sådan spørger arrangørerne af den offentlige høring om børn i udrejsecentrene i en pressemeddelelse, hvor det også hedder: Som samfund kan vi ikke stiltiende være vidner til, hvordan børn af afviste asylsøgere mistrives. Det er ikke hensigtsmæssigt, at statens linje i asyl- og udlændingepolitik har så negative konsekvenser. Hele fremtiden for disse børn er på spil og det kalder på handling. 

Sogne- og indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen udtaler: 

– Det er muligt at de slet ikke burde være her i landet. Men det nytter ikke at lukke øjnene for det forhold, at det nu engang er her, de opholder sig. Vi kan ikke afskrive os ansvaret for disse børn.

Mere medmenneskelighed

Høringen i Domkirken er et blandt mange initiativer, som i disse måneder skubber på for at få ændret den nuværende praksis i en mere medmenneskelig retning, siger biskop, Peter Skov-Jakobsen:

– Sådan skal børn ikke begynde livet. Ikke her hos os! Som kirke har vi pligt til og mulighed for at være med til at skabe bedre livsvilkår for børn, som er nødt til at opholde sig i asyl- og udrejsecentre. 

Det er Københavns Stifts Mellemkirkelige Udvalg, som inviterer til høringen, hvor blandt andre Mette Bock (LA) og Holder K. Nielsen (SF) deltager.  

Formålet med høringen er at skabe opmærksomhed om de vilkår, børn i udrejsecentre lever under, særligt de meget lange ophold. Politikerne vil svare på spørgsmål i forlængelse af korte videointerviews med børn, der opvokset i asyl- og udrejsecentre og ud fra nogle af de konkrete løsningsforslag, som er blevet fremlagt.