Klimavalget og kirken

Klimavalget og kirken

Klimavalget og kirken. Klimavalget er vigtigt siger religiøse ledere i et fælles budskab til politikerne: Sæt klimaet øverst på dagsordenen.

Fælles erklæring – læst op af Peter Fischer-Møller,
onsdag den 22. maj 2019:

Skaberværkets tjenere, forsvarere og beskyttere. 

Religionerne rummer indsigt og visdom, som kan hjælpe os med at tolke tiden og give inspiration til at værdsætte og værne om kloden, dens mange livsformer, mennesker verden over og kommende generationer.

Vi anser det for ubestrideligt, at menneskelig aktivitet – særligt i den industrialiserede verden og særligt relateret til afbrænding af fossile energikilder – har bidraget væsentligt til den globale opvarmning og de dermed forbundne klimaforandringer.

Vi er nu nået til et punkt, hvor livsbetingelserne på kloden, som vi kender dem, er alvorligt truet. Vi tror, at menneskelivet er uerstatteligt. Udviklingen skal vendes, for at vores børn og børnebørn kan få bedre livsvilkår. Det er urimeligt at fortsætte et ikke bæredygtigt overforbrug på bekostning af naturen og mennesker andre steder på kloden, hvor klimaforandringerne allerede forvolder katastrofer.

Vi ser i disse måneder, at unge mennesker i stort tal er begyndt at demonstrere for en politisk indsats, der tager klimaforandringerne alvorligt. De unge råber, at vi i den ældre generation er ved at stjæle en positiv fremtid fra dem. Lidenskabeligt beder de unge os om at ændre verdens udvikling. Vi skal lytte til deres protest mod den hæmningsløse udnyttelse af naturen, som vi har praktiseret.
 

Verden er skabt – vi er forvaltere

Kristendommen, Islam og Jødedommen fremholder troen på en skabende og opretholdende Gud. Vi betragter den skabte verden som en gave til hele menneskeheden og som et fælles ansvar til alles bedste. Derfor er det vores fælles opgave at beskytte det naturlige miljø og bruge det ansvarligt, samt gøre hvad vi har mulighed for i den hensigt at efterlade jorden i en forbedret stand til kommende generationer.

Virksomheder der kan hjælpe med klima- og energiløsninger

Med magt og indsigt følger ansvar. Vi erkender, at tolkning af ord fra vores helligskrifter som: ”hersk over naturen og underlæg jer den” har været en medvirkende årsag til det natursyn, der har bragt os til, hvor vi står i dag. I dag tales der religiøst om menneskets forvalteransvar i stedet for. Vi inviterer til en nytænkning af forvalterskabet, så vi ser os selv som skaberværkets tjenere, forsvarere og beskyttere.

Biskop Peter Fischer-Møller læser fælles erklæring op foran Christiansborg. Foto: Roskilde stifts hjemmeside.

Biskop Peter Fischer-Møller læser onsdag eftermiddag den fælles erklæring op foran Christiansborg. I forreste række Peter Fischer-Møller (fmd. for Danske Kirkers Råd), Jair Melchior (overrabbiner), Naveed Baig (Hospitalsimam og Næstformand, Islamisk-kristent studiecenter), 
Abdul Wahid Pedersen (imam og udviklingschef for Danish Muslim Aid).

læs hele teksten her:
https://roskildestift.dk/…/faelles-tvaerreligioest-valgbuds…

Se seancen her. Total varighed: 8 min. 

https://www.facebook.com/roskildestift/videos/2280293485544341/

Klimavalget og kirken. På klimamarch i København

Klimavalget fik aktualitet med klimamarcher i mange danske byer. I København gik Grøn Kirke , Roskilde med. Biskop Fischer-Møller bar et banner. Se billedet.

Læs om grøn omstilling i kirken.

Virksomheder der kan hjælpe med klima- og energiløsninger

Grøn Kirke gik med i klimamarchen.
Grøn Kirke gik med i klimamarchen.

Greta Thunbergs taler

Klimaaktivisten på 16 år taler i København ved Klimamarchen den 25. maj. Hendes taler bliver udgivet i bogform den 26. maj. God timing .

Læs uddrag af hendes taler her.

Klima valget kommer frem i Greta Thunbergs taler

Klimamål i folkekirken

Virksomheder der kan hjælpe med klima- og energiløsninger