Klimamål i folkekirken

Klimamål i folkekirken

Klimamål i folkekirken: Frivillige og ansatte i folkekirken skal være ambassadører for den grønne omstilling lokalt.

De nye bæredygtighedsmål er formuleret af repræsentanter for de store kirkelige organisationer.

Målsætningerne skal være pejlemærker for danske folkekirker fremover.

Peter Fischer-Møller

Roskilde-biskop Peter Fischer-Møller sidder med i arbejdsgruppen Grøn Kirke under Danske Kirkers Råd. Han har været med til at udarbejde målsætningerne.

Klimamål i folkekirken for grøn omstilling

  • 1. Jorderne: Landbrugsjord skal i samme omfang som anden offentlig jord omlægges til mere klima- og miljøvenlig arealanvendelse. På kirkegårdene skal natur og biodiversitet fremmes.
  • 2. Energiforbrug: CO2-udledningen fra energiforbruget i folkekirkens bygninger skal reduceres. Alle bygningers energiforbrug skal gennemgås, og energiforbedrende indsatser ved bygningerne skal prioriteres.
  • 3. Affald: Folkekirkens affald skal i højere grad kildesorteres og genanvendes på samme niveau som fra husholdninger. Affald fra kirkegårde især skal i videst muligt omfang genanvendes lokalt.
  • 4. Indkøb og transport: Indkøb, varetransport og persontransport i folkekirken skal være så miljørigtig som muligt.
  • 5. Motivation: Folkekirkens grønne omstilling skal være forbillede for hele samfundet. Folkekirkens ansatte og frivillige er ambassadører for den grønne omstilling i lokalsamfundene og en aktiv stemme i lokale og nationale debatter.

Målene er formuleret af en arbejdsgruppe om klima og bæredygtighed i folkekirken.
Et samarbejde mellem Grøn Kirke, Landsforeningen af Menighedsråd, Provsteforeningen og Kirkeministeriet

Grøn kirke: Klimamål skal motivere sogne

Folkekirkens grønne omstilling får en styregruppe

En bevilling på næsten 18,7 mio. kr. skal over de næste fire år hjælpe den samlede folkekirke med at bidrage til samfundets grønne omstilling. Med afsæt i fem konkrete målsætninger er arbejdet nu i gang.

Som det første nedsættes der nu en styregruppe med fokus på folkekirkens grønne omstilling. Styregruppen skal sikre, at programmets arbejde løbende koordineres og afstemmes med såvel folkekirkens interessenter som faglige kompetencer på området og selvfølgelig de formelle krav, der måtte følge af politiske aftaler på området.

Styregruppen består af repræsentanter for biskopperne, Provsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd, Kirkeministeriet og op til to læge repræsentanter fra menighedsråds- og/eller provstiniveau.

Projektgruppe med projektmedarbejdere

Styregruppens første opgave er at etablere en projektgruppe, der tilsammen skal have et højt videns- og kompetenceniveau inden for klima og bæredygtighed samt folkekirken som organisation. Der er netop slået to stillinger op til en start, som næste år skal suppleres med yderligere projektmedarbejdere, eventuelt ved frikøb fra allerede ansatte i folkekirken. De to stillinger ses her.

Stiftskontorchef i Lolland-Falsters Stift Lene M. Krabbesmark, skal varetage funktionen som programleder og får til ansvar at ansætte og udvikle projektgruppen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

%d bloggers like this: