Sogneindsamling 2024

Sogneindsamling 2024

Sogneindsamling 2024: En Hjælpende Hånd til Mennesker i Nød

Hvert år, den anden søndag i marts, samles op mod 1.000 sogne i Danmark for at indsamle midler til mennesker i nød. Lad os udforske dette vigtige initiativ:

  • Formål og Diakoni: Sogneindsamlingen er et konkret udtryk for diakoni, hvor kirker og menigheder samler ind til mennesker, der er ramt af fattigdom, sult, krig eller andre katastrofer. Det er kirkens hjertesag at hjælpe og udøve næstekærlighed i praksis.
  • Folkekirkens Nødhjælp: Folkekirkens Nødhjælp er den folkekirkelige samarbejdspartner, der står bag indsamlingen. De arbejder internationalt med diakonalt arbejde til gavn for dem, der er i nød.
  • Deltagelse og Engagement:
    • Som frivillig indsamler går du en rute efter kirketid og samler ca. 1.000 kr. ind.
    • I kan også oprette jeres helt egen digitale indsamling.
    • Kirker kan bruge dagen til at styrke relationer og engagere både aktive kirkegængere og nye deltagere i menigheden.
  • Erfaringer fra Sogne:

Sogneindsamling 2024 er mere end en økonomisk støtte; det er et fællesskab, der strækker sig ud over landegrænserne og giver håb til dem, der har brug for det.

3TILBUD-ANNONCE