Sorg, dannelse og kommunikation på bispemøde

Ellen Aagaard Petersen

For folkekirkens biskopper begynder et nyt år altid med nytårskur hos Dronningen og bispemøde i København. Her kan du læse om nogle af de emner, der var på dagsordenen under bispemødet d. 2. – 5. januar.

Folkekirkens sorgarbejde

Hospitalspræst Christian Juul Busch besøgte bispemødet for at orientere om folkekirkens sorggrupper og deres arbejde. I 2013-15 ledte han projektet ’Sorggrupper i Folkekirken’, som kortlagde og udviklede folkekirkens sorggruppearbejde. Dengang blev antallet opgjort til omkring 100 og der blev skabt et fagligt fundament for at oprette og lede sorggrupper og formidle tilbuddet til efterladte bedre.

I dag er folkekirken med sine mere end 200 lokale tilbud den største leverandør af sorggrupper i Danmark. Sorgarbejdet har generelt fået meget opmærksomhed siden WHO’s nye definition af sorg som diagnose, og det har medført en ændring i udbuddet af sorgbehandling med mange aktører på området. Folkekirken har med sin lange tradition og erfaring med mennesker i sorg fortsat et stort ansvar for at løfte opgaven.

Biskopperne besluttede at nedsætte et udvalg på tværs af stifterne til at følge op på folkekirkens samlede indsats for mennesker i sorg. Desuden planlægger biskop over Viborg stift, Henrik Stubkjær en konference om sorg i 2020.

LÆS MERE om folkekirkens sorgarbejde og se kortet med sorggrupper i hele landet.

Dannelseskonference

Danmarks Lærerforening har henvendt sig til biskopperne med et ønske om, at de igen afholder en fælles dannelseskonference. Den opfordring har biskopperne taget imod og konferencen bliver afholdt i efteråret 2019. Det bliver den tredje, siden biskopperne, Foreningen Skole og Forældre og Danmarks Lærerforening i 2015 første gang fandt sammen i en fælles bekymring for dannelsesaspektet i folkeskolen og afholdt konferencen ’Hvad skal vi med skolen?’

LÆS MERE om de foregående to konferencer og de initiativer på lokale skoler, det har ført med sig, på hjemmesiden www.hvadskalvimedskolen?

Kommunikation

Folkekirkens kommunikation var på dagsordenen flere gange under bispemødet. En forsøgsordning med pressearbejde under og efter bispemøderne blev evalueret og de gode erfaringer skal føres videre, så der også i fremtiden er en af stifternes pressemedarbejdere tilknyttet, når der skal kommunikeres om bispemøderne.

Biskopperne ønsker også et bedre overblik over det kommunikationsarbejde, som udføres i folkekirken i dag. Folkekirken.dk skal sammen med biskop over Aarhus stift, Henrik Wigh-Poulsen gennemføre en mindre analyse – i første omgang af kommunikationsarbejdet på landsplan og stiftsniveau.

Nyt fra Færøerne og Grønland

Biskopperne fra folkekirken i Færøerne og Grønland deltager også på bispemøderne. Fra Færøerne kunne biskop Jógvan Friðriksson berette om en ny ægteskabslov, som giver par af samme køn mulighed for borgerliv vielse. Og om den almindelige og værdsatte praksis i kirkerne, hvor 80-90 procent af kirkebetjeningen varetages af frivillige.

Fra Grønland fortalte biskop Sofie Petersen om præstemangel og en meget tiltrængt indsats over for børn og unge.

Biskopperne drøftede også udvalgsarbejdet om folkekirkens liturgi, Folkekirke og Religionsmøde, og markeringen af genforeningen i 2020.

LÆS hele referatet fra bispemødet her.

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.