Den norske kirke skipper olie inden 2024

Den norske kirke skipper olie inden 2024

Den norske kirke skipper olie inden 2024

Det norske Kirkeråd har besluttet, at Den norske kirke skal flytte sine investeringer væk fra fossil energi.

På kirkerådsmødet i marts besluttede Den norske kirke at “fortsætte en gradvis udfasning af investeringer i fossil energi med mål om en fossilfri portefølje i 2023 og senest ved udgangen af ​​2024.”

Det skriver den norske avis Vårt Land.

Samtidig skriver de, at der kan gøres undtagelser for virksomheder, der er i en “omstillingsfase til vedvarende energi, der faktisk går i den rigtige retning.”

Investeringer i olieselskaber

Vårt Land har gennemgået Den norske kirkes investeringer i 2021 og kom frem til, at kirken havde investeret 3 millioner NOK i fossil energi på dette tidspunkt.

– I lyset af, hvad Den norske kirke selv har sagt, bør kirken klart undgå fossile investeringer, sagde præst Sindre Skeie dengang.

Stop for olieefterforskning

Den norske kirke har vedtaget en række udtalelser om fossil energi og klima, senest en beslutning om stop for olieefterforskning på kirkemødet sidste år skriver journalist Hans Christian Paulsen

Kirken vil stoppe investering inden for fossil energi med målet om at have en fossilfri portefølje i 2023 eller senest ved udgangen af 2024. Denne beslutning blev rapporteret af den norske avis Vårt Land. Evt. med undtagelser for virksomheder, der overgår til vedvarende energi.

Kirken har fremsat flere udtalelser om fossil energi og klima.