Klima og den svenske kirke

Klima og den svenske kirke

Klima og den svenske kirke er et ambitiøst projekt i vores nabokirke.

Den svenske Kirke (Svenska Kyrkan) har besluttet nye opdaterede mål for klimaet. Målene er ambitiøse og nødvendige og vedrører blandt andet rejser, energiforbrug og skovdrift.

Klimaændringer er en af ​​de største udfordringer, menneskeheden har stået over for. I godt tre år har den svenske kirke haft en fælles køreplan for klimaet. Det er opdelt i tre etaper, og kirken har nu besluttet sig for mål for anden etape. Det tager en bredere tilgang til flere af klimaudfordringerne og skærper ambitionen.

– Klimanødsituationen er ikke kun et spørgsmål om klodens overlevelse, men også et eksistentielt spørgsmål. Den svenske kirke har her en særlig vigtig rolle, ikke mindst sammen med børn og unge. Vi skal handle for ikke at efterlade en tom seddel til kommende generationer, siger ærkebiskop Martin Modéus.

Klima og den svenske kirke – klimaneutral i 2030

Den svenske kirke har ambitionen om at være klimaneutral i år 2030, hvilket betyder, at alle virksomheder skal intensivere arbejdet med deres omstilling.

– Målene er udfordrende, men nødvendige og involverer en væsentlig bevægelse i retning af at blive klimaneutral, siger Wanja Lundby-Wedin, første næstformand i kirkebestyrelsen. Køreplanen dækker stort set alle aktiviteter, og alle skal bidrage ud fra deres forhold. Brugen af ​​luft skal være reduceret med mindst 50 % (i kilometer) i løbet af etapen, hvilket er af særlig betydning for internationale operationer, mens mål vedrørende vejkørsel især vedrører sogne og stifter.

Målene for energieffektivitet er sat højt i den type bygninger, som den svenske kirke har. Blandt andet skal den samlede klimapåvirkende udledning fra energiforbruget være halveret i løbet af etapen.

Den grønne omstilling i folkekirken

Den svenske kirkes skove

Skovundersøgelsen som er udpeget arbejder aktivt for, at Svenska Kirken sikrer en så bæredygtig skovdrift som muligt. Svenska Kyrkan har et højt ambitionsniveau, og resultaterne af undersøgelsen kan bidrage til yderligere at præcisere målene inden for målområdet “Forvaltning af skov og jord” i løbet af anden etape.

– Skovforvaltningen skal bestræbe sig på at udnytte produktionspotentialet i den brugte skov til øget klimagevinst på både kort og lang sigt, men også have balance mellem økologiske, sociale, økonomiske og åndelige værdier, siger Wanja Lundby-Wedin.

Der er mål for anden fase for følgende områder:

  • Kirkens mission
  • Energiforbrug og bygninger
  • Produktion af vedvarende elektricitet
  • Rejser og transport
  • Kirkegårde, jordanlæg og maskiner
  • Forbrug og investering
  • Klimatilpasning og kriseberedskab
  • Skov- og arealforvaltning

Læs Svenska Kirkens køreplan for klimaet i sin helhed (pdf)

Baggrund for klima og den svenske kirke

Kirkemødet gav i 2018 kirkebestyrelsen til opgave at udvikle skemaer til et nationalt samlet program for klimastrategi, som skal kunne implementeres i alle 13 stifter inden for Svenska Kyrkan.

Læs mere om klimaarbejdet i Svenska Kirken:www.svenskakyrkan.se/klimat

Grøn omstilling i folkekirken