Jorden er vores søster

Jorden er vores søster

Jorden er vores søster. Vi er ikke jordens herre.

Hvorfor voldtager vi jorden? Det gør vi, fordi vi mener, at vi kan herske over jorden. På en sådan måde at vi ser på dyr, planter og jord som noget vi bare kan udnytte og tage af ligesom vi tager varer ned fra hylderne i supermarkedet.

Hvordan stopper vi vores rovdrift på naturen. Det stopper vi med, når vi ser jorden og alt levende som slægtninge.

Hvis vi ser på jorden som en søster, så vil vi ikke voldtage den. Så vil vi have omsorg for alle dyr og planter.

Frans af Assisi så alle væsener som søstre og brødre.

Mennesker er ikke herre. Herren er Gud.

Solsangen af Frans af Assisi


Frans af Assisi var en meget kærlig og medfølende mand, og han havde en særlig kærlighed til naturen og dyrene. Han betragtede alle levende væsener som Guds skabninger, og han lærte sine tilhængere at behandle dem med respekt.

Frans og fuglene

Frans prædiker for fuglene

En prædiken for fuglene

Jorden er vores søster. En guide til at passe på vores fælles hjem

En af de mest berømte historier om Frans af Assisi er historien om, hvordan han prædikede for fuglene. En dag gik Frans ud i marken, og han så en stor flok fugle. Han satte sig ned og begyndte at prædike for dem. Han fortalte dem om Guds kærlighed og om, hvordan de alle var Guds skabninger. Fuglene lyttede til Frans, og da han var færdig, sang de en sang for ham.

Historien om Frans af Assisi og fuglene er et symbol på hans kærlighed til naturen og dyrene. Den er også et symbol på hans tro på Guds kærlighed til alle levende væsener.

Frans af Assisi er en inspiration for mange mennesker verden over. Han er et eksempel på, hvordan man kan leve et liv i kærlighed og medfølelse. Han er også et eksempel på, hvordan man kan vise at jorden er vores søster.

En guide til at passe på vores fælles hjem

En guide på engelske. Hvordan vi passer på vores fælles hjem

Our common home