Håb for klima fra kristen teologi

Håb for klima fra kristen teologi

Håbet for klima nogle bidrag fra teologer

Håb for klima ud fra kristen teologi

Håbet er lysegrønt: Jürgen Moltmanns reformation af teologi for verdens fremtid

Foredrag ved Else Marie Wiberg Pedersen, lektor, Systematisk Teologi, Århus Universitet
Oplægget fokuserer på Jürgen Moltmanns håbsetik med hans eskatologiske vision om en verden, der allerede her og nu forudgriber gudsriget, nyskabelsen. Moltmann arbejder i skarp kontrast til mange evangelikale for en reformation af teologien i retning af en økologisk teologi eller klimateologi. Han arbejder med at reformulere, hvad det betyder, at mennesket skal herske over jorden. Målet er at formulere en økologisk ansvarlig teologi.

Håbet er lysegrønt: Jürgen Moltmanns reformation af teologi for
verdens fremtid” Foredrag ved Else Marie Wiberg Pedersen

Klima, håb og gensvar. Gensvarets teologi hos Bonhoeffer

Foredrag ved Ulrik Nissen, lektor, Systematisk Teologi, Århus Universitet
I en kristen teologi er forholdet mellem allerede-endnu ikke centralt. Hos Bonhoeffer udtrykkes
det med ”das Letzte und das Vorletzte”, og det er helt afgørende for ham, at de ikke kan
adskilles. Overført på klimaet indebærer det, at den virkelighed, som vi lever i, altid er og må
være gennemtrængt af forholdet til og håbet om det ”ultimative”. Men hvad indebærer det mere konkret? Hvad indebærer Bonhoeffers kristologiske etik i forhold til klimaet? Kan det kristne menneskes håb præge vores forhold til skaberværket nu og her?

Ignitiansk refleksion med afsæt i Laudato Si

Reflektionsworkshop ved katolsk præst Daniel Nørgaard

Med udgangspunkt i pavens rundskrivelse om miljø og klima ’Laudato Si’ reflekterer vi sammen
over, hvordan vi kan tage vare på skaberværket og styrke vores forhold til Gud, skaberværket og
hinanden. Vi gør det ved at følge en særlig bønsmetode, som jesuitterordenens grundlægger,
Ignatius af Loyola, har introduceret.

Kerstin Ekman – Gud, Mennesket, Naturen

Foredrag ved teolog og forfatter Doris Ottesen
Forfatter Kerstin Ekman beskriver i sine stort anlagte fortællinger, hvordan industrialiseringen
forandrer livet i pagt med naturen. Hun er samfundskritisk, politisk bevidst og skarp i sin kritik
af det moderne samfunds brug, forbrug og misbrug også af naturen. Men Kerstin Ekman er
aldrig unuanceret i sin kritik. Romantik eller bare antydningen af sentimentalitet er lysår fra
hendes fremstillinger af historiske, sociale eller økologiske forhold.

Håbet er større! Konference om håb i klima- og miljøkrisen

Håb for klima ud fra kristen teologi.

’Grøn Kirk​e’ inviterer til en tværkirkelig konference den 24. oktober i Odense.

Konferencen har fokus på det kristne håb i klima- og miljøkrisen.

I en tid med klimadepression er der brug for håbet. Vi må ikke miste modet til at handle på trods af de dystre fremtidsudsigter.

Men hvordan kan vi forstå det kristne håb? Og hvordan kan det kristne håb komme til udtryk i en tid med omsiggribende håbsløshed og afmagt over klodens tilstand?

På konferencen vil vi gennem teologi, litteratur, refleksion, bøn og musik undersøge disse spørgsmål med udgangspunkt i, at håbet er større!

Program for konferencen

​- Foredrag: ”Håbet er lysegrønt: Jürgen Moltmanns reformation af teologi for verdens fremtid”.
​- Foredrag: ”Klima, håb og gensvar. Gensvarets teologi hos Bonhoeffer”.
​- Refleksionsworkshop: ”Ignatiansk refleksion med afsæt i Laudato Si”.
​- Foredrag: ”Kerstin Ekman – Gud, Mennesket, Naturen”.
​- Musikandagt: ”Bjergprædiken” nyfortolket.

Se hele programmet med uddybende beskrivelser i invitationen ​​her​.

Hele programmet om håb for klima

09.30 Ankomst og kaffe
10.00 Velkomst
10.15 Foredrag: ”Håbet er lysegrønt: Jürgen Moltmanns reformation af teologi for
verdens fremtid”
11.00 Kaffepause
11.15 Foredrag: ”Klima, håb og gensvar. Gensvarets teologi hos Bonhoeffer”
12.00 Frokost
12.30 Reflektionsworkshop: ”Ignitiansk refleksion med afsæt i Laudato Si”
13.30 Kaffepause
14.00 Foredrag: ”Kerstin Ekman – Gud, Mennesket, Naturen”
14.45 Musikandagt: ”Bjergprædiken” nyfortolket (slutter 15.30)
Tid Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 10-15.30
Sted Bykirken, Østergade 57-59, Odense (gåafstand fra stationen)
Pris 250 kr. inkl. frokost, kaffe og kage
Tilmeld gronkirke@gronkirke.dk senest den 10. oktober 2018

Bjergprædiken

Musikandagt ved Kristian ”UFO” Humaidan (rap), Edda Meyer (sang), Karsten Hermansen (klaver
og sang), Linnéa Villén (fløjte) og korsangere fra Paarup Kirke i Odense.
”Bjergprædikenen” er et helt nyt stykke musik, som er resultatet af to ærøboers samarbejde om
en sammenstilling af Bjergprædikenen fra Matthæusevangeliets kap. 5-7 og en række andre
tekster fra Det ny Testamente. Rapperen, tekstforfatteren og sangskriveren Kristian ”UFO”
Humaidan har lavet en stribe rap-sange, der fungerer som en slags moderne kommentarer til
bibelteksterne, mens gendigtningen af selve Bjergprædikenen er lavet af organist Karsten
Hermansen. Musikken fremføres med en unik blanding af rap, sang, klaver, fløjte og korsang.

Flere ressourcer fra Grøn kirke

3TILBUD-ANNONCE