Tro håb og klimakrise

Tro håb og klimakrise

Tro håb og klimakrise er en samtale om håb i skyggen af klimakrisen. Hvad betyder troen og håbet betyder for vores klimaengagement – og hvad er det for en tro og hvilket håb er det vi taler om? Er håbet med til at fremme handling mod yderligere klimaforandringer? Hvordan bevarer man håbet med de dystre klimaprognoser, vi ser ind i? Er der forskel på, hvad det er for en tro og hvilket håb vi taler om, alt efter om det er biskoppen, generalsekretæren, etikeren eller aktivisten, man spørger? Er der forskel på, hvordan unge og ældre går ind i klimakampen med hver deres tro og håb?

Deltagere i samtalen om Tro håb og klimakrise

Det er nogle af spørgsmålene, der vil bliver drøftet i denne spændende samtale. I samtalen deltager

  • Sarah Hellebek, medstifter af Den Grønne Studenterbevægelse og lærer på Krogerup Højskole. Generalsekretær Birgitte Qvist-Sørensen, Folkekirkens Nødhjælp.
  • Mickey Gjerris, bioetiker og forfatter til bogen ”Upraktisk håndbog i lysegrønt håb”.
  • Biskop Peter Fischer-Møller, formand for Danske Kirkers Råd og engageret i kirkernes klimarbejde Grøn Kirke.
  • Kulturjournalist på DR Alberte Clement Meldal leder samtalen. Hun har blandt meget andet lavet radioserien ’Er håbet stadig grønt?’.

Klimahåb og Martin Lönnebo

FAKTA om Danske Kirkers Råd og Grøn Kirke

Arrangør: Danske Kirkers Råd/Grøn Kirke Samtalen er en del af Folkemødet 2021 Danske Kirkers Råd er Danmarks nationale kirkeråd med 16 kirkesamfund og 42 kirkelige organisationer i sin medlemskreds. Danske Kirkers Råd står bl.a. for netværket Grøn Kirke, der er med til at engagere kirker og kirkelige organisationer i klima- og miljøspørgsmål både lokalt, nationalt og internationalt. Læs mere på www.gronkirke.dk