Hvor mange kirker er der i Danmark?

Hvor mange kirker er der i Danmark?
  • Hvor mange kirker er der i Danmark? Artiklen forsøger at besvare dette spørgsmål ved at skelne mellem kirkebygninger og kirkesamfund.
  • Folkekirken har over 2.300 kirkebygninger, hvoraf de fleste er middelalderkirker. Nogle af dem er ødekirker, der kun står som ruiner. Folkekirken har også bygget mange nye kirker i forstæderne siden 1960’erne.
  • Frikirker og internationale kirker udgør en mindre del af det danske kirkelandskab. Der er omkring 400 frikirker med 50.000 medlemmer og 250 internationale kirker og migrantmenigheder med 15.000 medlemmer.
  • Den katolske kirke har omkring 50 kirkebygninger i Danmark og nogle andre messesteder.
Danmarks største kirke

Folkekirken har 2354 kirkebygninger

Alene Folkekirken, der betjener godt 75 % af den danske befolkning – det vil sige 4,3 millioner mennesker – har 2.354 kirker fordelt på 2.123 sogne. De mange kirker er af forskellig oprindelse, men en betydelig del af dem er bl.a. kaldet middelalderkirker. Der er cirka 1.800 af dem tilbage, men der var mange flere i middelalderen. Det anslås, at der var op mod 2.692 kirker i Danmark dengang i middelalderen.
Middelalderkirker
Moderne kirke
Kirke fra nyere tid

Se nogle spændende kirker og kirkekunst

Nedlægning af kirker

I dag er det ikke ualmindeligt, at kirker nedlægges, men sådan var det i en periode efter middelalderen, hvor de endda blev fjernet på grund af kapeller , klostre og lignende mistede deres funktion og betydning som følge af den protestantiske reformation. Lukningerne kunne også ske i tyndt befolkede områder, hvor det blev for svært at opretholde det lokale kirkevæsen økonomisk. Af disse grunde er der flere hundrede kirker tilbage i dagens Danmark kun som spor efter sig selv eller som synlige ruiner. Disse såkaldte øde kirker er vigtige historiske artefakter, og 133 af dem er beskyttet 1.

Hvor mange kirker er der i Danmark?. De er næsten alle vegne, og rigtigt mange stammer fra en tid, hvor Gud var allestedsnærværende i dagligdagen på en helt anden måde end i dag. Men hvor mange kirker er det i alt i Danmark?

Hvad er en kirke?

Hvor mange kirker er der i Danmark? Hvad er en kirke i det hele taget? For at besvare det første spørgsmål, må man gøre sig nogle antagelse om det andet. For en kirke kan være flere ting.

Overordnet kan man sige, at ordet enten kan refererer til den konkrete bygning, som man betegner som kirke, men med kirke kan man også referere til det fællesskab af mennesker, der deler samme overbevisning og ritualer, et såkaldt kristent trossamfund. Som sådan er folkekirken jo en kirke, men folkekirken ejer i tillæg mange forskellige kirkebygninger.

Rundkirker i Danmark

De danske kirker i dag:

I efterkrigstiden gennemgik den danske folkekirke en rivende udvikling sideløbende med det omgivende samfund. Ved Anden Verdenskrigs afslutning boede op mod halvdelen af den danske befolkning på landet. I dag ser det noget anderledes ud. Under 20 procent af danskerne bor nu på landet. Det er en folkevandring, som de nyere kirker afspejler, for folkekirken fulgte med folket i dette ryk fra land til by.

Periodens urbanisering medførte et regulært byggeboom af nye kirker i de stadigt større parcelhuskvarterer rundtomkring i Danmark. Alene siden 1960’erne er blevet konstrueret 154 nye kirkebygninger. Moderne kirke

Kirkearkitektur i en ny tid

Arkitekturen skulle passe til tiden, hvorfor de fleste af disse nyere kirker har et helt andet udtryk end de gamle middelalderkirker. De smelter sammen med forstæder og sovebyer som moderne arkitektur mellem ligusterhække.

Der er også de mere grandiose kirker, dem med spir og tårne, der fromt spejder hen over byens tagtoppe. Det kunne for eksempel være Aarhus Domkirke, der med sine næsten hundrede meter også er landets længste. Sådan ser mange af landets domkirker ud, der ofte også stammer fra middelalderen.

Bedehuse og menigheder i andre bygninger

Derudover er der de lidt hengemte kirker, gamle missionshuse eller alternative lokaliteter, der huser frimenigheder og internationale kirker. I Danmark er der over 400 frikirker med omtrent 50.000 regelmæssige kirkegængere. Derudover er der de 250 internationale kirker og migrantmenigheder, der tæller omkring 15.000 personer. Ej at forglemme den katolske kirke, der råder over et halvt hundrede antal kirkebygninger i Danmark foruden andre typer af messesteder 1.

Vejkirker

Kilder: Kristeligt Dagblad Folkekirken.dk

km.dk/folkekirken, danmarks-kirker.dk, frikirkenet.dk, katolsk.dk, slks.dk/arkæologiskestrategier, dst.dk, aarhusdomkirke.dk/kirkebygningen, kirken-underviser.dk, kirkearkitektur.dk/kirker-bygget-siden-1960