Moder jord og solsangen

Moder jord og solsangen

Solsangen er skrevet af Frans af Assisi. Frans hylder Moder Jord og opfordrer til respekt og ansvar over for naturen og alle levende væsener. Solsangen peger på Moder Jord som vores fælles hjem og fremhæver hendes skønhed. 

Frans af Assisis solsang minder os om, at det er vigtigt at leve i harmoni med naturen og behandle alle levende væsener med respekt og omsorg. Han ærer og hylder Moder Jord, solen, månen, stjernerne, vinden, vandet, ilden og alle hendes skabninger.  Frans ærede alle skabninger, fra de mindste insekter til de majestætiske dyr.

Den danske salmebog indeholder også en salme, “Almægtige og kære Gud”, skrevet af biskop Johannes Johansen, der udtrykker taknemmelighed og lovprisning til Gud for Moder Jord og hendes mangfoldighed.

Kim Larsen har også skrevet en sang, “Moder Jord”, der fejrer Moder Jord som en symbolsk kraft, der er forbundet med vores liv og følelser. (Hør sangen længere nede på siden).

Solsangen

Allerhøjeste, almægtige, gode Herre,
Din er al Ære, Lov og Pris og al Velsignelse,
Dig alene, du Højeste, tilkommer de,
og intet Menneske er værdig at nævne dig!

Lovet være du, Herre, med alle dine Skabninger,
især Hr Broder SoI,
som skaber Dag, og du oplyser os ved ham,
og han er skøn og strålende med stor Glans,
på dig, du Højeste, er han et Billede!

Lovet være du, Herre, for Søster Måne og Stjernerne,
på Himlen har du skabt dem, klare og kostelige og skønne.

Lovet være du, Herre, for Broder Vind
og for Luften og Skyerne og godt Vejr og al Slags Vejr,
hvorved du opholder alle dine Skabninger.

Lovet være du, Herre, for Søster Vand,
hvilken er såre nyttig og ydmyg og kostelig og kysk.

Lovet være du, Herre, for Broder Ild,
ved hvem du oplyser Natten,
og han er skøn og liflig og kraftig og stærk.

Lovet være du, Herre, for vor Søster, Moder Jord,
som opholder os og bærer os
og frembringer alskens Frugter og farvede Blomster og Græs.

Lover og priser Herren og takker ham
og tjener ham i stor Ydmyghed.
 
Lovet være du, Herre, for alle dem,
som af Kærlighed til dig tilgiver deres Fjender
og udholder Skrøbelighed og Trængsel;
salige de, der i Fred holder ud til det Sidste,
thi du, Allerhøjeste, vil give dem den evige Krone!

Lovet være du, Herre, for vor Søster den legemlige Død,
som ingen levende kan undfly.
Ve dem, der dør i Dødssynd.
Salige de, som har virket din allerhelligste Vilje,
thi dem kan den anden Død ikke gøre noget Ondt!

Oversat af Johannes Jørgensen

Solsangen fra Frans af Assisi kan vække os til handling. Vi kan genopdage vores forbindelse med Moder jord, og tage ansvar for at bevare jordens skønhed og mangfoldighed.

Solsangen på nudansk: Almægtige og kære Gud

Almægtige og kære Gud er salme nummer 17 i Den danske Salmebog skrevet af biskop Johannes Johansen i 1978.

Almægtige og kære Gud salmetekst og melodi i Den danske salmebog online

Lad os handle med medfølelse og kærlighed og arbejde sammen for at skabe en bedre og mere bæredygtig fremtid for os alle. Lad os ære dig, Moder jord, som den hellig gave, du er.

Moder jord af Kim Larsen

Moder jord af Kim Larsen er med i Højskolesangbogen.

Du, min dejlige Moder Jord er vinden, tonen fra himlen, drømmen, længslen, drifter, bordfællesskab, du er der hvor jeg bor. Du er sommer og vinter, tiden og minder og hjertet der slår.

Du er duggen, der falder, og græsset, der gror, du min dejlige Moder Jord

Moder Jord af Kim Larsen og Kjukken

Jorden er vores søster.

Jorden er vores søster

Solsangen på italiensk

Fem bønner af Frans af Assisi

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.

3TILBUD-ANNONCE