Kirkeligt håb for klimaet

Lars Ulrick Lousdal

Global opvarmning, smeltet indlandsis og historisk hede sommerdage. Det er efterhånden blevet avisoverskrifter, som vi har vænnet os til. 

Klimaforandringerne er en kendsgerning, vi skal tage alvorligt, mener bioetiker ved Københavns Universitet, Mickey Gjerris:

– Klimaforandringerne skyldes menneskets forbrug af naturen, som er bestemt af vores natursyn, der er forkert, siger han.

Forskeren påpeger, at det er nødvendigt med en omfattende livsstilsændring, fordi vores levevis i dag sætter mennesket over naturen:

– Vi har en antroprocentrisk (menneskecentreret, red.) kultur, hvor vi opfatter verden som et køleskab, vi bare kan bruge løs af, siger Mickey Gjerris.

Kristent klimahåb i domkirken

I Roskilde Domkirke har man i flere år holdt særlige gudstjenester i forbindelse med ‘skabelsesperioden’. En af initiativtagerne til klimagudstjenesterne er Martin Ishøy, der selv er sognepræst i Sankt Jørgensbjerg Kirke, som er en såkaldt grøn kirke. Han fortæller, at årets klimagudstjeneste har til formål at indgyde håb i folk:

– Jo mere man ved om klimakrisen, desto mere bekymret bliver man. Adskillige klimaforskere kæmper med klimadepression. Men kristendommen forkynder et håb, som er ukueligt, og som har båret mange mennesker gennem den hårdeste modgang. Det gode budskab giver os mod og tro på, at vi kan overvinde klimakrisen, siger Martin Ishøy.

Meteorolog, konfirmander og fuglesang

Søndag den 23. september i Roskilde Domkirke forventer man en klimagudstjeneste ud over det sædvanlige:

– Meteorologen Jesper Theilgaard giver sit syn på klimaets tilstand til formessen. Konfirmanderne har arbejdet med temaet forinden, og de vil både læse klimabekymringer og klimahåb op for forsamlingen.

Min egen prædiken vil fokusere på kristent håb og lyst til den grønne omstilling. Desuden opfører Roskilde Domkirkes Pigekor et værk, hvor der bliver sunget og spillet på vandglas. Det skal minde om fuglesang, der indgyder håb, fortæller Martin Ishøy.

En åndelig krise

Bioetikeren Mickey Gjerris er uddannet teolog. Han har brugt en årrække på at forske i klimaforandringernes konsekvenser for naturen set fra en teologisk og filosofisk synsvinkel:

– Der er et behov for at genfortolke skabelsesberetningen. Naturen er ikke underlagt mennesket – vi skal tage ansvar for den, siger forskeren.

Sognepræst Martin Ishøy vurderer, at der i dag er en åndelig krise, hvor mennesket er mere selvcenteret. Taknemmeligheden for skaberværket er derfor kommet i baggrunden:

– I dag er der en åndelig krise. Man kunne også kalde det en glemsel af næstekærligheden og forvalterskabstanken. Vi lever i en selvcenteret tid, hvor det handler meget om mig, mig og mig, siger præsten.

Behov for nye dyder

Mickey Gjerris er enig i, at der en åndelig krise og påpeger, at der er behov for nytænkning:

– Det er nødvendigt for os at opdage nye dyder. At lade os forundre af naturen og se, at vi selv er en del af den. Helt lavpraktisk skal vi tænke os grundigt om og bruge tiden fornuftigt i stedet for at sidde og se fodbold i fjernsynet, siger han.

Klimagudstjenesten i Roskilde Domkirke er netop en anledning, der ønsker at sætte fokus på taknemmelighed og bæredygtighed:

– Det gælder om at genfinde glæden ved de elementære ting, ikke det dyre og luksuriøse liv. Det sker, når vi taler om skaberværket og de gode fortællinger om at passe på det, siger Martin Ishøy.

Virksomheder der kan hjælpe med klima- og energiløsninger

Husk søndag!

Få information om gudstjenester i kirker, på TV, radio, online.

Vi spammer ikke! Læs vores [link]privatlivspolitik[/link] hvis du vil vide mere.